Počet obětí ze srpna 68 se blíží počtu obětí sudeťáckého řádění v roce 1939

Jiří Kobza (SPD)

Jiří Kobza a -ps-
25.8.2019 PrvníZprávy
facebookový profil Jiřího Kobzy
„Před pár lety se mne jistí novináři ptali, zdali je možné Rusku odpustit invazi z roku 1968? Tehdy jsem odpověděl nějak takhle,” napsal na facebookový profil v týdnu poslanec Jiří Kobza. Jeho výklad není nezajímavý.


„V srpnu 68 jsme byli obsazeni vojsky Varšavské smlouvy (s výjimkou Rumunska a přes odpor Jugoslávie a Albánie), tzn. že kromě Rusů zde byli také Ukrajinci, Bělorusové, Moldavané, Gruzínci, Arméni, Azerbajdžánci a další národy tehdejšího SSSR. Kromě nich ale také Poláci, Maďaři, Bulhaři a NDR,” napsal poslanec SPD.

„Viník je jasný a spolupachatelé také. Jenže, pokud jsme odpustili Německu 6 let okupace, drancování našeho průmyslu, zemědělství a 350.000 mrtvých a umučených Čechoslováků, pokud jsme odpustili sudeťákům vraždy našich pohraničníků a dalších spoluobčanů kterých bylo kolem 70, pokud jsme zapomněli Američanům ty stovky mrtvých civilistů a dětí během náletů na Prahu a Plzeň těsně před koncem války, tak opravdu nevím, proč by zrovna Rusko mělo být generálním dědicem pachatele hromadné historické křivdy na ČSR, o které (mimochodem) rozhodl Ukrajinec Brežněv.

Počet obětí srpna 68 se blíží např. počtu obětí sudeťáckého řádění v našem pohraničí v roce 1939,” pokračoval dál poslanec Kobza.

„Přítomnost sovětských vojsk v ČSR, ve srovnání s německou okupací, nepřinesla ani Heydricha, ani Lidice a Ležáky. Ze srpna 68 se stala donekonečna omílaná politická mantra, zatímco na významnější a daleko krvavější milníky naší historie se jaksi „zapomíná“. To mi přijde značně nevyvážené. Například na Mnichovskou smlouvu, kterou nás naši „spojenci„ prodali Hitlerovi, na Jaltskou a Postupimskou smlouvu, kterou nás naši západní „spojenci“ prodali (resp. vyměnili za vliv v Řecku) Stalinovi a tak bych mohl pokračovat. Z Banderovců se pojednou stávají téměř národní hrdinové Ukrajiny a se sudeťáky se máme (alespoň podle KDU) přátelit? Protože pokud chceme někomu vytýkat zločiny, spáchané na ČSR a jejím obyvatelstvu, tak potom to tvrdě a nekompromisně připomínejme po zásluze všem, kteří zde vládli, loupili a vraždili během oněch posledních 100 let samostatné ČSR,” dodal Kobza.

Je zvláštní, že jsem neslyšel, že by ČR byla v ohrožení, že by ji v současné době chtěli Němci ovládnout, zatímco strašení Ruskem a jeho mocenskými ambicemi v ČR je velice „in“. Mimochodem, Rusové se za svoji účast na invazi 68 již několikrát omluvili. Omluva např. sudetských Němců za zločiny ordnerů z roku 1939 mi ale podle všeho unikla. Není to tím, že je už zase doba, kdy mezi rovnými jsou někteří rovnější a někteří naopak málo rovní? Mnoho dnešních, tak odvážných, rusobijců zatvrzele odmítá postavit se tváří v tvář historii objektivních skutečností a faktů,” konstatoval Jiří Kobza.

“Aby bylo jasno, rozhodně neobhajuji žádnou ze jmenovaných zemí ani nebagatelizuji skutky a zločiny, které zde napáchaly. Já si jen myslím, že je nejvyšší čas hledět více do budoucnosti a když to jde s Němci, Poláky, Maďary, Bulhary, Ukrajinci atd. viz výše, proč by to nešlo s Rusy?” otázkou zakončil svůj komentář Jiří Kobza.