Přístup zakázán: NATO má v úmyslu připravit jednotky k akcím v podmínkách ruské zóny omezení manévrů

Marta Litvinová
25. 10. 2019    russian
NATO vyvine metodiku provádění cvičení, která umožní jednotkám členských států připravit se na operace v podmínkách ruské zóny omezení a zákazu přístupu a manévrů (A2/AD). Je to uvedeno v projektu na webových stránkách Vědecké a technické organizace aliance. V dokumentu se poznamenává, že ruské systémy zadržování mohou pro jednotky NATO v případě zahájení konfliktu vytvořit “těžko překonatelné překážky”. 


Podle názoru expertů svědčí tyto projekty o tom, že USA a jejich spojenci nemají zatím čím čelit obranným komplexům Ruské federace.

NATO plánuje vypracování metodiky na provádění vojenských cvičení, která umožní připravit alianční jednotky na akce v podmínkách omezení a zákazu přístupu a manévrů (anti-access/area denial nebo A2/AD), jež může Rusko vytvořit. Je to uvedeno v projektu Vědecké a technické organizace NATO, předpokládaném pro roky 2019-2020.

“Je pravděpodobné, že možnosti Ruska ohledně omezení a zákazu přístupu a manévrů v případě bojových akcí se zeměmi NATO se pro ně stanou nepřekonatelnou překážkou při provádění vojenských operací aliance”, je uvedeno v dokumentu, s nímž se RT seznámila.

Zdůrazňuje se také, že to bylo potvrzeno v průběhu četných cvičení a simulací, “které byly prováděny západními zeměmi od událostí na Ukrajině v roce 2014 a dříve”.

Připomeňme, že koncepce omezení a zákazu přístupu a manévrů předpokládá vznik zvýšeného nebezpečí pro umístění a přesun nepřátelských sil v určité oblasti, čehož je zpravidla dosaženo celým komplexem zbraní. Patří sem například systémy protivzdušné obrany.

NATO však není spokojeno se stávajícími metodikami provádění cvičení, určených k přípravě jednotek k akcím v rámci podmínek A2/AD.

“Účelem této činnosti je vývoj programů a technologií pro provádění vojenských cvičení a také zlepšení výchozích údajů, které by NATO mělo brát v úvahu při plánování operací s více doménami tak, aby byly řešeny vojenské potíže spojené s možnostmi Ruska v oblasti omezení a zákazu přístupu a manévrů”, je uvedeno v popisu projektu.

Americké organizace a analytici opakovaně poukazovali na to, že Rusko má možnosti A2/AD, poznamenal Alexej Leonkov, obchodní ředitel časopisu Arsenal otěčestva v rozhovoru s RT.

“Rusko má kromě hypersonických zbraní různé typy vysoce přesných druhů zbraní a proto se skutečně začalo sázet na strategii více domén. Podstata spočívá v tom, že existují vojenské domény – pozemní, námořní, vzdušná, kybernetická, kosmická – které, pokud jsou správně kombinovány, by měly americkým ozbrojeným silám umožnit volné manévrování a prorážení těchto zón A2/AD. Během cvičení Jednotný trojzubec, které se odehrálo u pobřeží Norska, se proto pokusily propojit různé domény. A ukázalo se: aby tyto domény mohly mezi sebou účinně působit, je nutné vyřešit mnoho problémů, které nebyly zvenku viditelné”, vysvětlil expert.

Zároveň, jak poznamenal Leonkov, tyto iniciativy ukazují, že USA nemají čím čelit ruským možnostem v oblasti omezování a zákazu přístupu a manévrů, zaměřených na obranu země.

“Současně Američané přiznávají, že když Rusko organizuje obranu takové zóny, pak naše prostředky kombinovaného boje, radioelektronického boje mají takovou převahu, jíž Američané zatím nemají čím čelit”, zdůraznil.

Pokrok a síla

A v roce 2016 američtí vojenští činitelé zvažovali možnosti posílení obrany v případě války v Evropě a posuzovali modernizaci sil, schopných zničit ruské systémy omezení a zákazu přístupu a manévrů (A2/AD).

V roce 2017 se ministři obrany členských zemí NATO rozhodli posílit obranný potenciál aliance – od kybernetických možností po systémy protivzdušné obrany a jaderného zadržování. Jens Stoltenberg, generální tajemník organizace upřesnil, že jde i o posílení letectva letadly, schopnými provozu za podmínek systému omezení přístupu.

O možnostech Ruska v oblasti omezení a zákazu přístupu a manévrů se nejednou psalo v americkém časopisu The National Interest. V listu se poznamenávalo, že ruská armáda předčí Státy ve vytváření omezujících “ochranných sfér” pomocí raketových systémů.

Autoři publikace navíc zdůrazňovali, že nejdůležitějším prvkem ruské zóny omezení přístupu je komplexní systém protivzdušné obrany, který je pravděpodobně “nejpokročilejší a nejsilnější na světě”. Podle amerických analytiků americké vzdušné síly dosud nebyly nuceny se střetnout se systémem protivzdušné obrany, podobným ruskému.

“Zdůvodnit své vojenské úsilí”

Taková prohlášení o Rusku v různých projektech NATO potřebuje, aby odůvodnilo své vojenské plány, zdůraznil v rozhovoru s RT Alexandr Bartoš, člen korespondent Ruské akademie vojenských věd.

“NATO používá tyto příběhy o nových ruských strategiích a taktikách, včetně A2/AD, k ospravedlnění vlastního vojenského úsilí o zvýšení vojenského potenciálu aliance, zejména v zemích východní Evropy na hranicích s Ruskem. Mluvíme o rozmístění dalších sil a prostředků v pobaltských státech, Polsku, rozmístění systémů protiraketové obrany, opuštění smlouvy o INF – to jsou všechno prvky zvyšování vojenského tlaku na Rusko”, soudí vojenský expert.

Bez ohledu na to se však Washington neustále snaží přesunout odpovědnost za “zvyšování vojenského napětí” v Evropě na Moskvu, poznamenal Bartoš.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová