Šlendrián, neznalost zákona, nebo součást zločineckého syndikátu?

Alena Vitásková
20. 10. 2019
Občané se obracejí na Institut Aleny Vitáskové z.s. (IAV) a žádají, aby vymahatelnost práva a spravedlnosti platila pro všechny. Aby všichni státní zástupci znali zákony a svoji neznalost nezakrývali pláštíkem „právního názoru“ a s tím spojené beztrestnosti a zodpovědnosti za škody jimi způsobené. Nejedná se jen o neznalost zákonů, či jejich výklad, ale dokonce i v některých případech „objednaného“ stíhání, či nestíhání, kdy mohou takto konat s klidným vědomím své beztrestnosti. Žádáme nápravu systému, což jsme již mnohokráte u zákonodárců uplatnili.

Situace se jeví být neúnosná, proto jsme požádali, jak představitelé parlamentních stran, tak ministryni spravedlnosti Benešovou o nápravu a to v připravované novele zákona o státním zastupitelství. Dopis naleznete: www.institut-av.eu
 
„Podivného“ přístupu orgánů činných v trestním řízení (státních zástupců) jak z níže uvedeného vyplývá, si všímá dokonce Nejvyšší soud. Jeho citaci níže uvádíme z:  Usnesení Nejvyššího soudu o zrušení a přikázání:
„Nejvyšší soud má potřebu na tomto místě ještě poznamenat, že se zřetelem na obecně vnímaný princip spravedlnosti, k jehož naplnění je právo společenským nástrojem, měla být patrně věnována orgány trestního řízení přinejmenším stejná pozornost osobám, činným v aktuální době rozhodovacích procesů o udělení či neudělení licencí pro fotovoltaické elektrárny, jako byla věnována osobám, majícím v časovém odstupu řádu roků zpětně posuzovat korektnost tehdejších rozhodnutí při ne zcela vyhraněných náhledech na právní stav věci.“
Závažnost této poznámky vnímáme o to citlivěji, když vláda Andreje Babiše zcela opomíjí devastující dopad fotovoltaického boomu na naše hospodářství a životní náklady obyčejných občanů a spoluúčastníky přípravy fotovoltaického boomu opětovně vrací do významných státních institucí na vedoucí pozice. Nesčetné dotazy veřejnosti na IAV v této věci neumíme zodpovědět a proto se obracíme otevřeným dopisem na předsedu vlády Andreje Babiše s níže uvedenými dotazy. 
1.      Jak bude vláda řešit nevymahatelnost práva a spravedlnosti, ve které důležitou roli má nefunkční státní zastupitelství? 
2.      Proč vláda jmenuje do vrcholných pozic ERÚ osoby jednoznačně spjaté s nechvalným „fotovoltaickým boomem“, dále bez praxe v energetice?
3.      Proč vláda zavádí podporu biometanu, ačkoliv jsme se doposud nevypořádali s fotovoltaickým tunelem a jeho devastujícími dopady na ekonomiku?
4.      Jaký dopad na životní prostředí má výroba biometanu? 
Více viz otevřený dopis na premiéra Andreje Babiše, který je k dispozici na www.institut-av.eu
 
Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Hlučín, dne 20. 10. 2019