Bez otazníku: Příprava na válku s Ruskem

Stanislav A. Hošek
3. 12. 2019
Nedoporučuji brát na lehkou váhu aktivity „rychtáře“ z Řeporyj. Je to sice po otci tlučhuba a exhibicionista, ovšem bez jeho vtipnosti a invence. Jelikož je celkově málo nápaditý, tak mu nezbývá nic jiného, než aby exhibovat primitivně, jako klaun. V té roli si v současné drsné době příznačně vybral pozici vrcholku ledovce veškerého hnusu, sprostoty, vulgární mluvy i chování v naší společnosti. Do role klauna se vtělil vědomě, leč je to lživá póza, jíž vychytrale mate ostražitost veřejnosti i institucí.


Politicky je poněkud rozumu mdlého, názorově ideologicky placatého s černobílým viděním každé politické loutky, jež má už předem na každý problém jasný náhled. Proto se celkem snadno stal hlásnou troubou zkušenějších a především záludnějších, veřejně aktivních lidí, ať už politiků či intelektuálních lokajů nové moci. Novotný sám sebe vidí jako odvážného hrdinu bojujícího za pravdu. Šíří proto několik střípků z nedávných dějin a vydává je za zásadní děje oné doby. Mimo jiné úsměvnou bajku o tom, jak slovanští bratři místo zachránit si vlastní krky, obětavě pomáhali Českým pobratimům bránit jejich hlavní město. I jako pohádka to zní dost hloupě. A co teprve poslechnout si vzpomínky účastníků oněch dějů či nezideologizované historiky.

Dovolím si na tomto místě svůj kratičký pohled na Vlasovce. Šlo o vojáky Sovětského svazu, kteří zvedli zbraň proti armádám vlastní země. Takový čin je v celých lidských dějinách považován za vlastizradu. Proto jsou takoví vojáci vždycky popraveni a dokonce potupným oběšením a ne zastřelením. Chování Vlasovců v poslední dny války v Praze je diskutabilní. Jejich pomoc byla Českou národní radou odmítnuta. Pokud jich zde pár stovek padlo, je v jednotlivých případech otázkou, čí vinou. Na její zodpovězení by se skuteční historici měli zaměřit v prvé řadě. Ovšem jenom tehdy, pokud se všeobecně uznává, že jde o tak významnou událost, že si zaslouží poctivé vyřešení. Já osobně si to nemyslím. Uznávám, že každý mrtvý si zaslouží vzpomínku. Pak ať na některém hřbitově mají svůj symbolický hrob.

Ale zpátky k aktivitám dočasného nájemníka rychty v Řeporyjích. I jako výkonný politik se rozhodl k činům, revidujícím dění v druhé světové válce. Otázkou je, proč. Přepisování historie je nejčastější metodou začáteční tvorby ideologie každé nové moci. Není totiž nic jednoduššího, než z obrovského množství mnohdy protichůdných jevů v minulých dějích zvýraznit takové, které se nové moci hodí a zamlčet jiné, které zájmu nové moci odporují. Pozoruji, že u nás se dlouhodobě vytváří nová ideologie, sledující mnohem závažnější cíle.

Proto jsem přesvědčen, že v případě Novotného nejde jen o přepisování dějin. Za jeho činy se skrývají mnohem zrůdnější motivace zmíněných vodičů exhibujícího komediant s dominancí emocí nad rozumem. Což si v mých očích zasluhuje veliké ostražitosti přemýšlející veřejnosti. Jak jsem již předeslal, mezi jeho vodiči nejsou jen ideologicky zaslepení historici, ale především politici.

Na tomto místě je velice dobré všímat si předsedy ODS. Tento nóbl pán s tituly před příjmením i za ním, vydávající se za nositele všech politických ctností, má totiž za sebou dost podivnou minulost z počátků své kariéry. Jen jeho působení v redakci měsíčníku Proglas stojí za podrobné prozkoumání. Tam se podle mne otvírá obrovské pole pro investigativní žurnalistiku, tu poctivou, která by podrobně popsala proněmecké aktivity pana Fialy. Pokud ODS hlásá, že chce opět v naší zemi vládnout, pak je investigativní činnost médií v tomto případě dokonce povinností vůči všem občanům.

Proč?

Z mnoha důvodů, ale především proto, že je zde riziko, které naši zem zatahuje do budoucí války. Zdá se mi, že pomalu se konsoliduje doba, kdy se definitivně bude druhá světová válka Evropou vydávat nikoliv za válku Hitlera proti komunismu, ale za válku civilizace Západu, proti expanzi z Východu, kterou je nutné nejen zastavit, ale včas jí předejít. A to mne doslova děsí. Osobně totiž pro mne není náhodné, že činy Novotného okatě podporované Fialou a neodsuzované členy ODS, časově korespondují s mnoha dalšími jevy.

V prvé řadě s usnesením EP, podle kterého viníkem druhé světové války není jenom Hitler, ale i Sovětský svaz. Dále pak s nedávno vydanou výroční zprávou BIS. Stejně tak s činností NATO, včetně našeho kandidáta na post prezidenta, kteří neustále prohlašují Rusko za největšího nepřítele Evropy ba celého Západu. A to už nemluvím o tom, že NATO nepřetržitě kumuluje vojska na západní straně hranic Ruska.

Vystoupení rychtáře z Řeporyj na mezinárodní scéně pak považuji za pokusný balónek toho, co si ještě Rusové v nově se vytvářené geopolitické atmosféře nechají líbit. Klaun jako prezident na Ukrajině, další klaun, který se stává dokonce nejznámější tváří strany, která se chce dostat do vlády u nás. To nejsou sice dobré vizitky pro celou naši civilizaci, ale právě proto jsou asi nejrizikovější.