Jistý Kartous proti “dezinformacím” bojující a výsledky jeho tažení

Ivan David
21. 2. 2020
Bohumil Kartous, jeden z přežívajících autorů Britských listů, se před rokem chlubil, že je mluvčím skupiny lidí, kteří statečně odhalují dezinformace, ale zůstávají v anonymitě ZDE. Po delší době jsem nahlédl do Britských listů a Deníku referendum, abych prozkoumal zdraví těchto intelektuálních ghet. Nejvíce mě zaujal právě článek pana Kartouse. Sice není schopen nabídnout žádnou konkrétní dezinformaci, za to poskytl seznam zaručeně nesprávných názorů, které by měly být odhaleny a zatraceny, ne-li trestány. Stojí za to si to přečíst včetně komentářů. Citovat celý článek lze jen v případě, že je podrobován kritice. Stačí ukázka. Kritiku doprovázenou nikoli nenávistí, ale výsměchem a opovržením jsem stručně naznačil. Úsudek si jistě udělá čtenář sám.


Nejčastější dezinformační narativy v českém kyberprostoru

Bohumil Kartous

Skupina Čeští elfové shromáždila za více než rok své existence významnou část dezinformačních obsahů, které kolují českým kyberprostorem. Z nich je možné vyčíst nejčastější narativy, které vzájemným propojením vytvářejí skutečný “světonázor”: EU je zlo, jehož cílem je za podpory George Sorose a jeho neziskovek zničit Česko a další státy střední Evropy řízenou imigrací a zakrýváním této hrozby údajnou klimatickou změnou. Tomuto zločinu napomáhají veřejnoprávní média. Vy, kdož jste starší, přitom dobře víte, že vám lhali už dříve, vězte, že lžou pořád. Proto vám přinášíme skutečnou pravdu. Rusko a Čína, to jsou vzory. Mimochodem, vzdělání je k ničemu, zejména to společenskovědní…

Následuje přehled nejčastěji se vyskytujících dezinformačních manipulací. Shoda s politickými názory českých populistů je zarážející.

Migrace, migranti, uprchlíci. Popisováni jsou zásadně jako problém bezpečnostní (jsou přirozeně násilní, inklinují ke zločinnosti a znásilňování), zdravotní (šíření sexuálně přenosných chorob, TBC, žloutenky, exotických chorob, atp.), sociální (motivací migrace nebo útěku jsou sociální výhody na Západě, jsou přirozeně líní, což dokazuje neutěšený stav jejich zemí) a kulturní (jsou automaticky považováni za černochy a muslimy). Téma je zneužíváno k útokům na EU, Německo, Francii, skandinávské země a na vybrané státníky (Angela Merkel, Emmanuel Macron) i české politické strany (Piráti, TOP 09). Jsou šířeny konspirační teorie o tom, že je migrace organizována EU z důvodu destabilizace EU a její kulturní změny (směrem k multikulturní společnosti). Z organizace tohoto spiknutí jsou dále obviňovány neziskové organizace (důvodem je údajný ekonomický profit z migrace), George Soros a skryté organizace typu ilumináti. Téma je využíváno k líčení EU jako slabé a neschopné se s fenoménem vypořádat (přestože současně kolují hoaxy o tom, že celou migraci do Evropy tajně organizuje). Šíří se řada hoaxů o násilí uprchlíků a migrantů v západních zemích, dokonce o tom, že v některých zemích „přečíslili domácí obyvatelstvo“ a zavádí šaríu, případně rozhodli v UK o Brexitu (který je jinak v proruské dezinfosféře chválen). Téma je dále zneužíváno k útokům na islám, podporu rasismu a podporu tzv. tradičních hodnot, jejichž je údajně obhájcem Rusko. U tradičních hodnot se hovoří o křesťanství, „tradičních“ rolích muže a ženy.

Škodlivost členství Česka v EU a NATO. EU je líčena jako slabá a před rozpadem, současně však jako uzurpující si nepřiměřeně velké pravomoci a diktující malým zemím, jako je Česko. Především v 2. pololetí 2019 sílila nostalgie po poměrech před rokem 1989, šíří se informace, že před rokem 1989 „bylo líp“, myšleno byly větší sociální jistoty, Česko mělo lepší průmysl a ekonomiku, byla větší bezpečnost. Jsou šířeny konspirační teorie ohledně 17.11. 1989 (organizace StB, KGB, západními státy…). Státy EU jsou kritizovány z vykořisťování Česka, z toho, že západní firmy vyvádějí zisky jimi vlastněných firem do zahraničí a tím zhoršují ekonomiku Česka a neférově zlepšují ekonomiku západních zemí. NATO je kritizováno jako útočná organizace, která přináší Česku bezpečnostní rizika a nepřináší bezpečnostní záruky, jako alternativa je zmiňována nějaká verze „nezávislosti“, pravděpodobně myšleno neutrality anebo přímo spolupráce s Ruskem.

Rusko: silné, stabilní, s velkou vojenskou mocí a rozvinutou kulturou a moderní ekonomikou. Současně je popisováno jako země neustále ohrožovaná Západem a NATO. V dezinformačních obsazích je podporována a chválena role Ruska v zahraniční politice (Sýrie, Ukrajina, Venezuela, Krym), kdy současně je v některých oblastech role Ruska chválena i popírána (jde např. o boje na východní Ukrajině, které jsou označovány za občanskou válku, případně za boj proti „ukrajinskému fašistickému režimu“). Je připomínána role Ruska za 2. světové války (pouze pozitivní). Dění kolem sochy I. S. Koněva v Praze 6 na podzim 2019 a památníku ROA v Řeporyjích je interpretováno jako nevděk za válečné oběti Ruska a jako údajný růst fašismu a nacismu v západní Evropě a EU. EU a někteří čeští představitelé jsou obviňováni z „falšování historie“.Rusko je líčeno jako obránce tzv. tradičních hodnot, čímž je myšlena podpora „bílé rasy“, křesťanství, „tradičních“ rolí mužů a žen.

Celý článek včetně diskuze naleznete zde:
https://blisty.cz/art/98834-nejcastejsi-dezinformacni-narativy-v-ceskem-kyberprostoru.html

Výroky pana Kartouse jsou místy velmi podobné persekučním bludům s představami o spiknutích, v tomto případě o spiknutí “populistů” s “dezinformátory” ZDE.