„Máme více demokracie a svobody než Západ. Neziskovky proto chtějí zlomit mladé lidi.“ Profesor Budil dal Česku diagnózu

20.2.2020  Sputnik
Centrálním místem boje za budoucnost České republiky bude školství a škola, řekl profesor Ivo Budil v rozhovoru pro česká média. Generaci čtyřicátníků a padesátníků prý nepřátelé svobody už zlomit nedokážou.„Myslím si, že česká společnost je zralejší a střízlivější než dříve. Prokazuje v mnoha směrech pozoruhodnou odolnost. Navzdory masivní propagandistické vlně živené mainstreamovými médii, progresivistickými akademickými kruhy, nevládními organizacemi a levicově liberálními politickými stranami, a to za podpory bruselských byrokratických struktur a nadnárodních korporací, se daří udržovat v České republice vyšší míru demokracie a svobody než ve většině západoevropských zemích,“ řekl v rozhovoru pro Parlamentní listy.

Podle jeho názoru existují v evropském prostoru politické síly, které si nepřejí silnou a suverénní Českou republiku.

„Existují vlivné síly, které si nepřejí silnou a nezávislou Českou republiku. Snaží se ji vnitřně rozložit šířením negativních emocí, mediálními štvanicemi, podporou udavačství, omezováním osobní svobody a svobody projevu a pořádáním masových pouličních demonstrací proti demokratickým institucím a principu demokratické volby. Nepřátelé svobody již pochopili, že generaci dnešních čtyřicátníků a padesátníků, která je vesměs imunní vůči pokušení totalitarismu, nezlomí,“ uvedl.

Profesor Budil věří, že klíčovým místem boje za budoucnost České republiky bude školství, respektive základní a střední škola, a případně i terciální vzdělávací instituce. Organizacemi, které se snaží změnit chápání světa české mládeže, jsou prý neziskové vlivové organizace.

„Zaměřili se na školy, které se snaží ideologicky indoktrinovat především prostřednictvím působení neziskových organizací. Cílem je zlomit kritického ducha a získat mladé lidi pro progresivistické ideály. Nad českou společností se tak opět vznáší hrozba nové normalizace. Díky našim historickým zkušenostem bychom měli na rozdíl od Švédska, Německa či Francie v této zkoušce obstát. Ústřední půdou tohoto zásadního střetu o budoucnost svobody v naší zemi však bude škola,” myslí si vlivný profesor.

Rok 1989 údajně z československé strany neproběhl bez chyb a omylů. Jedním z nich mělo být to, že si občané tehdejšího Československa neuvědomovali sílu konkurence, která vzniká v kapitalistických hospodářských vztazích.

„Po roce 1989 jsme se dopustili jednoho závažného omylu. Neuvědomili jsme si, že západní státy sice přestaly být našimi rivaly v ideologické, politické a vojenské oblasti, ale o to více s námi budou soupeřit v ekonomické sféře. A že využijí každé příležitosti, mocenského tlaku, naší slabosti a naivity a důmyslné strategie, aby nás přeměnily v závislou ekonomickou periférii, zdroj levné pracovní síly a odbytiště vlastního zboží,“ uvedl Budil v rozhovoru.