Koněvovy řády a neřádi Kolář a spol.

Ivan David
19. 4. 2020
Přátelé mi přeposlali sdělení podepsané jménem Milan Litvík.
Píše: “Přátelé jako starý sběratel militarií jsem zaznamenal na maršálu Koněvovi jednu zajímavost!!
Mimo to, že je nositelem Sovětského řádu za vítězství, což je pro sběratele nejcennější řád na světě, tak získal:


Vojenský řád Bílého lva , 1. třída (Československo)
Vojenský řád Bílého lva 1. třídy „Za vítězství“ )
Československý válečný kříž 1939-1945
Medaile „Za osvobození Prahy“ (Československo)
Vojenský kříž (Velká Británie)
Důstojník čestné legie (Francie)
Řád Maďarské svobody (Maďarsko)

Ale pozor, nyní to příjde:
Získal také řád: Legion of Merit ( LOM ),
je to vojenské ocenění ozbrojených sil Spojených států, které se uděluje za mimořádné zásluhy a chování.

Takže ten zmrd Kolář odstranil sochu člověka, kterého v podstatě vyznamenal celý svět! Francie, Británie, Jugoslávie, Polsko, Německo, Mongolsko, Čína, Maďarsko, Československo atd…atd…, získal i vysoké americké ocenění!!
Všechny řády a medaile jsou těch nejvyšších stupňů!”

Dodávám, že k posouzení velikosti není srovnání s malostí.