Prohlášení věrnosti říši

Ivan David
24. 4. 2020      První Zprávy
Europoslanec Tomáš Zdechovský na svém twitteru @TomZdechovsky projevil lítost, že neproběhla diskuse k návrhu zákona o vyhlášení referenda o vystoupení z Evropské unie, jehož zařazení na program jednání Poslanecké sněmovny bylo předevčírem zamítnuto včetně možnosti vést o zařazení tohoto bodu rozpravu. Tomáš Zdechovský se domnívá, že tím byla promarněna příležitost v diskusi prokázat, „jaký je to nesmysl a jak Tomio Okamura nemá své názory ničím podložené“. Aby to panu europoslanci nebylo líto, můžeme vést diskusi aspoň v médiích, kde diskusi vésti lze, neboť se připouští jiný názor. 

Tedy z hlediska pana europoslance by byl opravdový nesmysl vystupovat z Evropské unie, která nám peníze do ní vložené po delších administrativních procedurách poctivě vrací a také pár miliard přidá, a proto si nemusíme dělat starosti, že z ČR odplývají nezdaněné dividendy v rozsahu 350 miliard ročně firmám a do zemí, které si s nimi umějí určitě poradit lépe. Abychom netápali, co s dotacemi, dostaneme i instrukce, jak s nimi smíme naložit. Vedle toho nám EU poskytuje tisíce užitečných nápadů, jako například onen s inkluzí ve školství, která nás za pouhých 7 miliard ročně přibližuje době, kdy absolventi střední školy nebudou umět umět číst a psát. Protože to s námi v EU myslí dobře, stále na ČR naléhá, aby přijala muslimské imigranty, kteří by nás mohli kulturně povznést a ekonomicky obohatit podobně jako se jim to daří v Německu, Francii, Belgii, Švédsku a jinde. Zdechovského politické uskupení muslimskou imigraci vítá, tak silná je její křesťanská láska k bližním. Muslimskou lásku již pocítili křesťané v mnoha zemích.

I české zemědělství zažívá ze strany EU mnohá dobrodiní. Získává evropské zemědělské dotace. Sice mnohem menší, než dostávají konkurenti v Západní Evropě, kteří pak produkty vyvážejí za dumpingové ceny, ale aspoň něco. Cenu a kvalitu pak určují dovozci a zahraniční, zejména německé řetězce. Přísné normy a nizké mzdy zajišťují vymírání zemědělské populace, takže si s budoucností zemědělství v ČR nemusíme dělat starosti. Vysoký podíl potravin tak nemusíme vyrábět a můžeme je dovážet. Jsme tak zbaveni břemena do toho jakkoli zasahovat podobně jako v případě zásahů do struktury hospodářství (dříve „národního hospodářství“).

Tam, kde se stále v ČR pachtíme s řešením problémů, má Evropská komise pohotově připraveno, jak to vyřeší za nás. Je velkou výhodou, že naši občané, kteří bez školného dosáhli užitečného vzdělání, mohou odcestovat za prací kamkoli do zemí Evropské unie, která se na oplátku stejně jako představitelé ČR stará, aby neměli důvod se vracet. Některé země EU (Bulharsko, Rumunsko, Lotyšsko) už v důsledku této výhody mají až o třetinu obyvatel méně, takže si nemusejí dělat starosti se svojí budoucností, neboť již vykročily za příkladem, jakým je pro ně mimounijní Ukrajina. Náhradou za mizící kvalifikované pracovníky nechávají majitelé do montoven v ČR dovážet nekvalifikované pracovníky z ještě šťastnějších zemí. Tak se daří udržovat v ČR nízkou cenu práce.

Evropská unie rovněž prokázala hbitost hlemýždě v reakci na pandemii covid-19, je na to vybavena vlastní agenturou s 250 zaměstnanci a miliardovým rozpočtem. Aby napříště mohla reagovat ještě lépe, žádá o navýšení rozpočtu a počtu funkčních míst této instituce.

Ani o bezpečnost nemusíme mít strach. Naše početná armáda zocelená působením ve stepích a pouštích odrazí každého nepřítele. Máme zaručeno, že v případě žádoucího a užitečného konfliktu s nejmenovanou zemí budeme první na ráně. Proto je věnována taková péče adekvátní výzbroji. Vývoj na řecko-tureckých hranicích je pro nás příkladem, že ani nás, podobně jako Řecko, nenechá EU na holičkách.

Naše skvělá zástupkyně v Evropské komisi Věra Jourová zase dbá na dodržování „evropských hodnot“, také proto se stará, aby se občané nedozvídali to, co nemají vědět, a ducha EU nenarušovali jedinci s nevhodnými názory.

Není tedy divu, že Poslanecká sněmovna návrh na referendum o vystoupení z EU zamítla. Pro hlasovali jen poslanci za SPD a 4 z KSČM. SPD se takto nestoudně protiunijně chová i v Evropském parlamentu, zástupkyně v KSČM by si však něco takového dovolit nemohla, neboť její frakce je silně prounijni. Snad by bylo možné se zdržet hlasování jako 9 poslanců KSČM v Poslanecké sněmovně.

Je pěkné, že naši občané nebudou obtěžováni rozhodováním o členství vlastní země v EU. Vždyť už o něm jednou hlasovali. Neměli zkušenosti, ale očividné výhody je jistě přesvědčily a bylo by jistě zbytečné se k rozhodování vracet. Ostatně sociální demokrat Martin Schulz, bývalý předseda Evropského parlamentu pravil: „Není filosofií EU, aby dav rozhodoval o svém osudu. Potřebujeme ducha evropského společenství. A v případě nutnosti to musí být vynucené silou.”

Jak po těchto slovech nevzpomenout na jiného německého knihkupce a dobrého rodáka ze Sudet SS-Obergruppenführera K. H. Franka. Německý národní socialismus se nám vrací k osvědčeným vzorům.

Z jen velmi stručného výčtu je patrno, že Tomáš Zdechovský má opět pravdu, neboť pochybnosti o správnosti vytčené cesty jsou naprosto a zcela nepodložené. Těším se, že tento kolega z Evropského parlamentu doplní další výhody EU, aby se zbytečnost rozhodování lidu ještě jasněji prokázala. Je ostatně velmi uvážlivý, a proto si Tomáš Zdechovský nebude podřezávat větev, na které tak pohodlně již léta sedí.