Ruské zdravotnictví bylo uznáno nejefektivnějším v boji s koronavirem


Olga Smerčenková
23. 4. 2020     smerchenkolga
Americká Univerzita Johnse Hopkinse uvedla, že ruská medicína je nejefektivnější v boji s koronavirem. K tomuto závěru dospěli experti na základě výpočtu procentního poměru množství letálních dopadů k celkovému počtu ochořelých.
U nás (v RF, pozn. překl.) se tento index rovná 0,9%. Hned za Ruskem se umístilo Turecko, potom Peru, Indie a Rakousko. Tam se ukazatele pohybují od 2,4% do 3,2%. Celkem bylo u nás provedeno více než 2 mil. testů na koronavir, 90 tisíc jen za posledních 24 hodin.


V Rusku se také vytváří vakcína od koronaviru, preklinické výzkumy mají být ukončeny koncem května. Jejích zkoušek se zúčastní zdraví dobrovolníci bez chronických onemocnění ve věku od 18 do 60 let.

V Moskvě už byl otestován systém transfúze plazmy. Dva pacienti s koronavirem se uzdravili a byli propuštěni z nemocnice doslova za 10 dnů, a třetí za 2 týdny. To dává naději na rychlé vyléčení infekce a podle všeho bude dárců plazmy mnohem více.

Nehledě na vývoj situace s koronavirem podle příznivého scénáře, v Rusku by přece jen mohl být prodloužen režim sebeizolace přes květnové svátky. Toto opatření by umožnilo definitivně snížit růst počtu onemocnění a rychleji zvítězit nad virem.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová