Boj s fašismem asi vyšel z módy, teď je v kurzu boj s komunismem

Ivan David
18. 5. 2020
Ve čtvrtek 14. května vydali prohlášení ministři zahraničí Česka, Slovenska, USA, Bulharska, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Rumunska a Polska k 75. výročí konce 2. světové války. Nejpodstatnější je ovšem sdělení, že květen 1945 nepřinesl svobodu do všech zemí Evropy, neboť přišla nadvláda komunismu. „Železné sevření dalších podrobených států upevnil Sovětský svaz za použití ohromné vojenské síly, represí a ideologické nadvlády,” uvádí se v prohlášení. Ano, to jsou od starověku všeobecně užívané prostředky ovládnutí cizích zemí. Ani USA, či koloniální mocnosti se nechovaly jinak. Jenže o to tady nejde. Jde o další vlnu „Drang nach Osten“, tedy tažení na východ.


Je zajímavé, že signatáři pocházejí většinou ze zemí, které spolupracovaly s fašisty a rekrutovaly se z nich celé armády táhnoucí na východ s Hitlerem, nebo alespoň divize SS. Pro ně bylo tažení na východ „příležitostí“ a fašistické Německo spojencem. V případě „českého“ ministra zahraničních věcí jde však o opožděnou přihlášku do tohoto „elitního“ klubu. USA má mezi signatáři zvláštní postavení, neboť za války bylo spojencem sovětské „ohromné vojenské síly“ nehledě na represi a ideologii, po válce však šlo o zničení oslabeného mocenského konkurenta. Přesněji, o to šlo už před tím, ale nejprve bylo nutné vyřadit Německo. Měli společně se Sovětským svazem krvácet co nejdéle, proto se s druhou frontou nespěchalo.

Nejde o komunismus, ať už ve smyslu chimérické budoucí společnosti, nebo o označení režimů ve východní Evropě, tak, jak ho zavedli američtí „sovětologové“ a po změnách režimů „kupodivu“ zdomácnělo. Jde o hospodářské zájmy, kdy mají být potlačeny obchodní vztahy s Ruskou federací, a co je ještě závažnější, jsme stále více přitlačováni k budoucí válce s Ruskem. Podobné iniciativy nás přibližují k sebezničení. Proto má být Rusko úředně prohlášeno za zločince. O to, kdo je jak svobodný a ve vztahu k čemu, také nejde.

To je důvod, proč tito výtečníci nechtějí Sovětskému svazu přiznat zásluhu (hlavní zásluhu!) na poražení hitlerovského Německa. Pokud bude výuka historie nahrazena televizní propagandou doplněnou o cenzuru nezávislých médií, mohlo by se to podařit. Ano, to hrozí.

„Nesprávné“ názory jsou překážkou v kariéře, ale mohou se brzy stát důvodem ke ztrátě svobody. V důsledku represe podpořené ideologií a ohromnou vojenskou silou.

Minulý týden byl odvolán slovenský velvyslanec v Bělorusku Jozef Migaš. Vlastně se vzdal svého postavení – pro výstrahu. Zúčastnil se totiž slavnostní přehlídky v Minsku k 75 výročí vítězství nad fašismem. To vítězství se mi začíná jevit jako nedokonalé.