V Rusku zaznamenali náznaky začátku třetí světové války

Alexandr Iljin
16. 5. 2020   Utro
Starý svět se ocitl na okraji propasti a může se kdykoli zbortit. Dnešní situace ve světě velmi připomíná ty, které vznikly před světovými válkami ve 20. století. Prohlásili to účastníci mezinárodního diskusního klubu “Valdaj” 14. května během online debaty. Jak podotknul ředitel pro vědu fondu klubu “Valdaj” Fjodor Lukjanov, dnešní konkurence velmocí je zbavena ideologického základu, který podle jeho vyjádření, mimo jiné, sehrál “stabilizující a strukturující úlohu” v letech studené války.


Celkem experti napočítali deset příznaků toho, že svět se blíží ke katastrofě. Patří k nim situace, kdy OSN, SZO, NATO a další mechanismy nefungují tak, jak by měly fungovat, a část začíná mizet. Přesně tak přestala hrát jakousi úlohu Společnost národů před druhou světovou válkou.

Světový systém “se noří do stavu anarchie”, všichni hráči se řídí vlastním chápáním bezpečnosti, a pandemie se stala katalyzátorem procesu rozkladu starého světa. Plný seznam bodů uvádí URA.RU.

Záchrana světa je podle názoru expertů zkomplikována hned několika faktory. … nejsou ani země, ani osoby, které by se ucházely o jednoznačné lídrovství ve světě. Vůdcovské ambice USA a Číny zeslábly. Přitom potenciál eskalace konfliktu mezi Washingtonem a Pekingem je mnohem vyšší, než byl dříve mezi SSSR a USA.

Je zajímavé, že účastníci diskuse se domnívají, že právě Evropa se ocitla v nejnevýhodnější situaci a zůstane v hluboké krizi dokonce i po skončení pandemie. A Rusku je přidělena úloha “při vytyčování kontur nového mírového řádu”.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová