Výroba už rozhodla

General Qiao Liang

15. 5. 2020 RokAJehoDny…, překlad Libor Číhal
Výroba už rozhodla
Čínský generál letectva ve výslužbě Qiao Liang, univerzitní profesor, publikoval řadu knih o válečné strategii, je ředitelem Rady pro výzkum národní bezpečnosti a členem čínského svazu spisovatelů. V unikátním hovoru v čínském časopise Bauhinia, rozhovor převzala francouzská revue LeConflict. Výtah z generálova hovoru:

Říká se, že dnešní konflikty jsou záležitostí technologií?
Spojené státy mají nezpochybnitelný náskok v nových technologiích, není tedy vyloučeno, že je nasadí v boji s koronavirem, na jedné straně by to bylo rozumné, ale vyšší technologie jsou odvislé od průmyslu, výzkum se automaticky nepřevede do technologických kapacit, závisí to na jednom klíčovém faktoru a tím je kapacita vyrábět. Jinak řečeno finále boje spočívá ve výrobě. Dnes je americký průmysl v úpadku, pokud povedou s kýmkoliv válku, vyčerpají své zásoby zbraní a vybavení. Pokud nemají USA průmyslovou výrobu, jak chtějí vést válku? Mnozí tuto skutečnost záměrně ignorují, domnívají se, že síla americké vědy a technologií jim dává možnost dovolit si vše. Pokud se věda nekonvertuje do produktů širokého spektra, jako by jste měl diplom z vysoké technologie na ozdobu. Např. v USA detekce aminokyselin nového viru by měly umožnit inovace v šesti generacích lékařského vybavení a instrumentů, kolik těchto přístrojů dnes USA produkují? Vůbec mohou tyto přístroje Američané využívat? Testovací materiály jsou velmi pokročilé a kde je zdravotní systém? Identifikujte pacienty když nemáte dost ventilátorů, než problém vyřešíte, tisíce lidí zemřou.
Americká firma Medtronic kompletně popřela svá intelektuální práva k respirátorům a nechala je vyrábět jiné země, speciálně Čínu. Proč?

Je možné, že převážily humanitární a morální ohledy, je to celkem jedno, rozhodující je, že Američané nemají kapacitu respirátory vyrábět. Ze 1400 respirátorů je 1100 vyrobeno v Číně, včetně finální kompletace. To je americký problém dnešní doby! Mají technologie, ale nemají metody a kapacity vyrábět, musí se opřít o čínské výrobní kapacity.
Válka je vždycky průmyslovou záležitostí. Mikroprocesor je králem, určitě má v moderní válce nezastupitelnou roli, ale samotný nemůže bojovat, musí být instalován na různých typech zbraní a zařízení, a tyto musí nejdřív vyrobit silný průmysl. V první a druhé světové válce se USA opíraly o silný průmysl, měly by dnes dostatečný průmysl, aby tyto války vyhrály? Půl století, co se dolar separoval od zlata, USA používají dolar, aby profitovaly ze světa. Zbavily se průmyslové výrobní základny a postupně se proměnily v zemi průmyslových přeludů. USA tisknou dolary, aby kupovaly od ostatního světa zboží, celý ostatní svět na USA pracuje, ale v časech epidemie nebo války, lze takovou zemi považovat za mocnou?
Čína bude dál vyvíjet a zlepšovat svůj průmysl, nejen to, ale i pokračovat v tradičních výrobách. Všechno totiž nelze modernizovat, nelze eliminovat tradiční výroby. jinak nebudete mít k dispozici kompletní výrobní řetězce. Např. USA nyní nemohou reagovat na koronavirus se stejnou rychlostí jako Čína, podcenily základní výrobu. Neobejdete se bez základních materiálních kompetencí.
Z USA přišla úžasná věc – internet. Elektronický obchod a platby též pochází z USA. Kde tyto věci našly své vrcholné využití? V Číně. Čína adaptovala internet do služby výrobě, lze konstatovat, že jsme ve využití vrcholných technologií dál než jiné země, je to důsledek kapacity Číňanů učit se. Musíme svůj náskok kultivovat a učit i druhé, to je naše síla tváří v tvář budoucnosti.

Tiskem prošla zpráva, že Larry Kudlow, šéf americké národní ekonomické rady vyzval všechny americké podniky v Číně, aby se vrátily do USA, americká vláda podle něj zaplatí 100% nákladů spojených s transferem. Znamená to, že USA se hodlají separovat od Číny?
Pro rozvinuté země to není tak snadné separovat se od Číny a převzít výrobu. Pokud to chcete udělat, musíte se mentálně připravit na stejnou odměnu za stejnou práci, vaše mzdy musí být v rovnováze s čínskými, jinak nebudete kompetitivní. Znamená to vzdát se měnové hegemonie a sestoupit dolů ze spotřebitelského řetězce. USA a západní země se musí vrátit do polohy ordinérních zemí, pokud to není možné, pak návrat průmyslu do USA a západních zemí je pouhou chimérou. Úvaha, že Bangladéš, Vietnam, Indie atd. substituují čínskou pracovní sílu musí zohlednit schopnosti čínských pracujících. Pracovní dividenda je dnes vyčerpána. Jaké obrovské zdroje pracovní síly se posledních třicet let vytvořily v Číně. Kdo formoval 100 milionů studentů prvního cyklu a vysokých škol? Energie těchto lidí není zdaleka vyčerpána v čínském ekonomickém vzestupu. Substituovat levnou pracovní silou jiných zemí značku „Made in China“ není než zbožným přáním.
Západní země jsou si vědomy důležitosti obnovení průmyslové výroby, jsou si vědomy tristní situace v níž se jejich reálné ekonomiky nacházejí. Ovšem lze reálně obnovit v těchto zemích průmyslovou výrobu? Je to velmi obtížné! V USA po finanční krizi 2008 to začalo být zřejmé, dnešní epidemie ukázala bolestnou situaci v důsledku absence průmyslové výroby, ale jak to obnovit. Kde jsou podnikatelé, inženýři, kvalifikovaní zaměstnanci? Pracovní síla v USA je sedmkrát dražší než čínská, jak to může vést k firemním profitům? Vláda může snížit firmám daňové zatížení, ale současně tím sníží příjem státní pokladny. Jak potom udržet mocný stát a velkou armádu? Navíc snížíte mzdy na polovinu, na polovinu klesne spotřeba, jak budete stimulovat produkci. HDP bude klesat, jak si zajistí USA vedoucí roli ve světě? Prezident Trump si to všechno dostatečně dobře nepromyslel.
Pokud se vám podaří oživit výrobní odvětví, budete vyvážet a spotřebovávat vlastní výrobky, nebudete mít potřebu zaplavovat ostatní země dolary, a protože ostatní země budou mezi sebou chtít obchodovat, budou muset najít jinou formu devízy a hegemonie dolaru bude zrušena. Silně se to dotkne zájmů amerických finančních skupin. Trump si počíná opačně než prezidenti předchozích padesáti let, kteří zuby nehty drželi hegemonii dolaru. Finance a virtuální ekonomie nebudou do USA přicházet a celé impérium bude v nebezpečí.
Mluví se o tom, že koronavirová krize je srovnatelná s první světovou válkou nebo rozpadem Sovětského svazu, že radikálně změní podobu příštího světa. Není to však poprvé, co člověk čelí nějaké epidemii a žádné následky katastrofického typu to nepřineslo. Epidemie je kapkou, která nabourá dnešní globalizační cyklus. Pokud by k epidemii došlo v padesátých nebo šedesátých letech, vzbudila by v západních zemích něco podobného jako dnes? Proč v celém západním světě taková panika? Je to proto, že západ má svoji slávu za sebou a je v úpadku. To je podstatný důvod.
Proč se vůbec západní svět posledních padesát let vydal na cestu virtuální ekonomiky a progresívně opustil prostor reálné ekonomiky? Těmto zemím se zdálo, že dostanou výhody za nic, ale podvázaly si tím své životní síly. To byl důvod proč padl antický Řím, poslední perioda jeho existence byla doprovázena arogancí a extravagancemi. Nakonec celé impérium se rozpadlo. Mnozí lidé na západě se budou snažit korigovat běh věcí, ale své chyby můžete napravit pokud máte dost ekonomické síly a sebedůvěry. V minulosti Američané korigovali své chyby a na nikoho je nesváděli, dnes přičítají zodpovědnost ostatním. Západní země fantazírují když se domnívají, že obnovení jejich ekonomik je jednoduchou záležitostí. Měly by nejdřív reflektovat svůj hodnotový systém a zdravotnictví. Spojené státy jsou silné a proto je nikdo neobviňuje z šíření AIDS, američtí vojáci přinesli do Evropy po první světové válce chřipkovou epidemii, nikdo je z ničeho neobviňoval. Čína musí zůstat silnou a ignorovat obviňování z koronavirové epidemie.