Okamurova videa, umlčování nepohodlných názorů a prohlubování totalitní zvůle

Ivan David
27. 7. 2020
Anonymní autor na portálu ČTK oznámil, že byl zrušen youtube profil Tomia Okamury ZDE. Uvádí, že “Pravidla YouTube podle webu zakazují zveřejňovat videa s násilnými nebo krutými záběry, jejichž záměrem je především šokovat, vyhledávat senzaci nebo které jsou samoúčelné. Podobně pravidla Facebooku mimo jiné zakazují šířit informace nezákonné, zavádějící, diskriminující nebo podvodné.” Tím se snaží vnutit představu, že videa Tomia Okamury měla některé nebo všechny tyto vlastnosti. Samozřejmě není uveden žádný konkrétní důkaz, že by to tak bylo. Jedná se tedy o čirou zvůli.

Připisuje-li se autorovi videa záměr (“především šokovat, vyhledávat senzaci a/nebo samoúčelně”), je potřeba takové tvrzení dokázat. důkaz opět chybí. Posouzení je anonmní a není možné se proti němu odvolat, což je další typický rys zvůle. Umlčením ve veřejném prostoru je poškozen zájem a občanské právo vyjadřovat veřejně vlastní názory. Tvrzení, že Youtube je soukromý podnik, ve kterém si vlastník (Google) může dělat co chce, je neudržitelné. Majitel hospody také nemůže libovolně vyhodit hosta. Ani majitel pozemku nemůže beztrestně odstřelit osobu, která na pozemek vstoupila. Je vázán zákony.

Youtube nemá charakter soukromého klubu s výlučným členstvím. Nelze vyloučit někoho, kdo není členem. Omezovat zájmy jednotlice nebo zájmových skupin lze pouze zákonem. Který zákon zde byl porušen?

Jestliže Youtube takto jedná, dopouští se zvůle a/nebo umožňuje uplatnění zvůle totalitní moci, tedy takové, která brání volné soutěži myšlenek, tedy vytvoření předpokladu pro demokracii. Umlčování konkurenčních myšlenek je podmínka udržení totality. Přesně to jsem měl na mysli, když jsem hlasoval v Evropském parlamentu pro deklaraci odsuzující totalitní režimy. Tedy včetně totalitního režimu budovaného eurounijními orgány, které se přitom drze zaštiťují demokracií.

Tomio Okamura ukazuje a bude ukazovat nepohodlnou pravdu. Zaslechl jsem tvrzení, že SPD je antisystémová strana. Je to vlastně pravda. Jediná vystupuje proti vládnoucímu systému. Ostatní “opozice” není opozicí, protože není antisystémová, chce jen nahradit současné představitele systému u moci.

Youtube ale nebrání prosazování Youtuberů (“influencerů”), tedy lidí prosazujících prostřednictvím youtube vliv. Musí to být ale “ten správný” vliv. Tedy takový, který obrací pozornost na blbůstky podporující zájem “ubavit se k smrti”, nebo vyjadřují názory souladné s vládnoucí mocí.

Objektiv je objektivní i když záběr vždy vytrhuje část z kontextu. Stalo se to? Ne, jde jen potlačení pravdivé výpovědi o událostech nebo něčích názorech, které nepřekračují zákon. Jde o to, aby se občané zbaveni možnosti získat pravdivé informace rozhodovali chybně, tedy o možnost manipulovat veřejností pokud na ní ještě záleží, a není už jen tupou masou.

Zvůle bude pokračovat, protože vládnoucí moc se chce udržet pomocí totalitních prostředků. Je povinností demokrata se takévé zvůli postavit.