Rasistická deklarace proti rasismu

Ivan David
4. 7. 2020
V pátek 19. června 2020 přijal Evropský parlament deklaraci “ o  protestech proti rasismu v návaznosti na smrt George Floyda“. Evropský parlament nevynechá příležitost zaujmout krajně kritický postoj k lidskoprávním událostem mimo EU. Před vlastním prahem nezametá. Vraždění při protestech „žlutých vest“ například ho nevzrušuje. Kdo by také chtěl poškozovat pověst vlastní země? Snad jedině Piráti nebo nějaký lidovec. 


Případ George Floyda je nesporně zajímavý. Rasismus v  Evropě existuje stejně jako v každém světadílu. V širším smyslu nemusí jít jen o rasu, ale i příslušnost k jinému národu, jinému náboženství. Jenže rasový motiv v případě Floyda je nanejvýš sporný. Z žádného popisu události, který jsem četl, nevyplývá ani náznak rasového motivu. Fakt, že Floyd byl černoch, a policista černoch nebyl, určitě nestačí.

Černochů je v populaci USA 13%, černých policistů také 13%. Už jen z  toho vyplývá, že daleko častěji zatýká běloch černocha, než obráceně. Případů, kdy běloch zavraždí černocha je 1 na milión obyvatel, vražd, kdy běloch zavraždí bělocha je 11 na milión stejně jako případů kdy černoch zavraždí bělocha, ale případů, kdy černoch zavraždí černocha je 57 na milión obyvatel USA. To je oficiální policejní statistika z roku 2018. Černoši se tedy podílejí na vraždách z 85%, ačkoli tvoří 13% populace. Mají vysoký podíl i v ostatních kategoriích trestných činů. Nebude tedy asi důsledkem rasismu, že černoši tvoří v populaci vězňů vyšší podíl, než odpovídá jejich podílu v populaci. Jako důsledek rasismu se to však často vykládá.

Těžko předpokládat, že by černý policista nezadržel bílého muže podezřelého z placení falešnou dvacetidolarovkou, který se pokouší ujet autem. A nemyslím, že by tak činil z rasistických pohnutek.
Samozřejmě, že na černých životech záleží, protože záleží úplně stejně na bílých či jakýchkoli jiných.
Lidé ovšem nejsou stejní. Černý pošťák, policista nebo profesor je pro společnost užitečnější než černý, či jakkoli jinak zbarvený kriminální recidivista. Prostě na barvě nezáleží.

Policista jménem Chauvin klečel na krku podezřelého pachatele, nikoli ovšem na hrdle, čímž by ho škrtil, ale z boční strany tak, jak jsou policisté cvičeni znehybňovat osoby hrozící agresí bez ohledu na rasu podezřelého, byť dosud neusvědčeného. I zákrok, který není pokládám za riskantní, může skončit smrtí. Pachatel se svým konáním sám vystavuje tomuto riziku. Původně byl policista obviněn z „vraždy třetího stupně“. U nás by se o „vraždě“ nehovořilo, pokud chybí úmysl. Případ byl však překvalifikován na vraždu druhého stupně, tedy úmyslný čin. Obviněni byli i další tři policisté, kteří stáli kolem. Nevěřím, že za „překvalifikací“ nebyla snaha upokojit běsnící dav.

Pro policistu představuje menší riziko, když nezasáhne, než když zasáhne. Vzpomněl jsem si na výrok policisty z filmu „Detektiv“ (1968): „Policejní služba vyžaduje ty nejlepší lidi, ale není na ní nic, co by takové lidi přitahovalo“. V USA jsou lidé daleko častěji ozbrojeni, tím spíše zločinci. Policisté tam mají také velmi vysokou sebevražednost. V USA je to práce rizikovější než v zemích méně zamořených zbraněmi.

Na báchorku o tom, že zcela nevinný černoch byl napaden z rasistických pohnutek bílým policistou, který mu klekl na hrdlo s úmyslem ho zavraždit, pak navázalo šílenství v ulicích nejen amerických měst a také v Evropském parlamentu.

Deklarace se ohrazuje proti nerovnému zacházení s ohledem na etnický původ. Důkaz? Proti projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva. Důkaz? Kde je rasová diskriminace a rasové násilí proti osobám afrického původu? Projevy nenávisti vůči menšinám? Nejsou větší než projevy nenávisti menšin vůči většině.

Deklarace zdůrazňuje, že policista byl bílý. Kdyby byl černý, nesnažil by se pachatele zadržet? Bylo by to tak správně? Není rasismus právě zdůrazňování barvy kůže? Kdyby policista byl černý a pachatel bílý, řešil by to někdo? Záleží na bílém životě? Proto tvrdím, že deklarace není nestranná, je rasistická.

Deklarace konstatuje, že jde o „další z příkladů použití nepřiměřené síly a zabíjení ze strany příslušníků policie, vyvolala masivní demonstrace a protesty proti rasismu a policejní brutalitě v celých Spojených státech a na celém světě“.

Jde o důkaz „hluboce zakořeněné diskriminace? Podle deklarace je důkazem rasismu 40% vězněných černochů při jejich 13% podílu v obyvatelstvu. Neměl by se podíl vězněných spíše vztahovat k podílu na trestné činnosti? Stejná demagogie se projevuje v tvrzení, že nepřiměřené násilí se projevuje neúměrně k podílu osob s černou barvou pleti. Proto i toto tvrzení Evropského parlamentu je tendenční, nevyvážené, tedy rasistické.

„Podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie musí být všechna omezení základních práv v souladu se zásadami zákonnosti, nezbytnosti a proporcionality.“ Takže černý podezřelý by nemohl být zatčen, protože byla vyčerpána kvóta?

Zdůrazňuje se zákaz diskriminace podle Listiny základních práv a svobod. V čem je možné diskriminaci spatřovat? Mělo současně klečet 7 černochů na krku 7 bělochům, aby se to vyrovnalo?
Je nerovnost na trhu práce, v bydlení a vzdělávání opravdu důsledkem barvy pleti? Byl by na tom někdo stejných vlastností ale bílé barvy lépe?

„Rasové a  etnické menšiny jsou vystaveny obtěžování, násilí a nenávistným projevům“, tvrdí deklarace. A rasové většiny ze strany menšin nikoli? Není snad rasismus na obou stranách?
„I v EU existuje rasismus, diskriminace a používání nepřiměřené a smrtící síly ze strany policie.“ A  není snad pravda, že se policie bojí vstoupit do „no go“ zón ovládaných zcela „mírumilovnými“ vyznavači islámu? Mají menšiny právo ignorovat zákony. Je snad správné, že je jim to fakticky tolerováno?
Mudrlanti nevědí, že je třeba zasahovat silou vylučující vznik zápasu?

EU se deklarací zavazuje ke zvýšení podílu etnických menšin ve svých strukturách. Takže rasa je kvalifikační předpoklad pro práci ve strukturách EU? Není právě toto rasismus – je-li někdo zvýhodněn a jiný nutně znevýhodněn na základě rasy?

Následuje 37 bodů usnesení. Některé jsou zvlášť povedené, tedy zvlášť pokrytecké. Ostatně pokrytectví je hlavní „evropská hodnota“.
Evropský parlament, říká deklarace: „naléhá na příslušné orgány, aby tento a podobné případy důkladně vyšetřily a zodpovědné osoby postavily před soud“. Takže Evropský parlament je žalobce, který zhodnotil důkazy? Není!

EP „důrazně odsuzuje veškeré formy rasismu, nenávistných projevů a násilí a  stejně tak veškeré fyzické i verbální útoky namířené na osoby určitého rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry a státní příslušnosti“. EP tedy odsuzuje i sám sebe za tuto rasistickou deklaraci. EP tedy vyhlašuje, že už nelze nikoho kritizovat, protože každý má rasový původ, nějaké vyznání a státní příslušnost. EP však vytrvale verbálně útočí na některé státy, a sankce, které schvaluje poškozují jejich obyvatele. To je v pořádku?

EP „vyzývá vládu a  orgány Spojených států, aby ve své zemi přijaly rozhodná opatření k  řešení strukturálního rasismu a nerovností, které se odrážejí v  policejní brutalitě; odsuzuje policejní zásahy proti pokojným americkým demonstrantům a novinářům a vyjadřuje hluboké politování nad hrozbou amerického prezidenta, že nasadí americkou armádu“. Naproti tomu se EP velmi líbí bezmocnost policie a jindy zase mlčí k brutálním zásahům končícím smrtí – například proti „žlutým vestám“.

EP „podporuje nedávné masivní protesty proti rasismu a diskriminaci, a … poukazuje na výzvy demonstrantů k přijímání opatření proti útlaku a strukturálnímu rasismu v Evropě…“ Je zvláštní že o rasově a nábožensky podmíněnému násilí ze strany muslimských imigrantů se nesmí mluvit. Zvláštní podpora…

EP „odsuzuje bílý supremacismus ve všech jeho formách, včetně používání sloganů, jejichž cílem je oslabit nebo znevážit hnutí Black Lives Matter a rozmělnit jeho význam“. Hnutí se přece znevažuje samo – rabováním, žhářstvím, pronásledováním a ponižováním bělochů jen proto, že jsou běloši. Tedy rasismem. A co supremacismus muslimů? Ti jsou přesvědčeni o své nadřazenosti „bezvěrcům“, tedy i křesťanůpm a  židům. To nevadí? Vadí jen bílý supremacismus? Opakuji – pokrytectví je hlavní evropská „hodnota.

EP „vyzývá všechny vůdčí osobnosti a  občany, aby neupouštěli od hodnot a usilovněji prosazovali lidská práva, demokracii, rovnost před zákonem a svobodu a nezávislost sdělovacích prostředků; odsuzuje prohlášení a činy vůdčích osobností, které by mohly tyto hodnoty oslabit a rozdíly v naší společnosti ještě prohloubit; poznamenává, že o tyto hodnoty se opírá EU i USA…“ Aha, takže evropský parlament odsuzuje Jourovou za cenzuru… Nebo nezávislí mají být jen někteří?

EP si stanovuje cíl „vymýtit rasismus na mezinárodní úrovni“. EP má rád ambiciózní cíle. Mohl by začít u sebe.

EP „ připomíná své usnesení ze dne 26. března 2019 o základních právech lidí afrického původu v Evropě a naléhavě vyzývá EU a členské státy, aby toto usnesení uplatňovaly v praxi“. Ano, to je ono usnesení podporující imigraci, o kterém se tolik mluvilo před volbami do EP.

EP „vyzývá orgány EU a členské státy, aby oficiálně uznaly minulé křivdy a zločiny proti lidskosti spáchané na černošském obyvatelstvu a  osobách s jinou barvou pleti a Romech; prohlašuje, že otrokářství je zločinem proti lidskosti, a požaduje, aby byl 2. prosinec vyhlášen Evropským dnem připomínajícím zrušení obchodu s otroky; vybízí členské státy, aby dějiny černošského obyvatelstva a obyvatelstva s jinou barvou pleti a Romů začlenily do školních osnov“. Nemáme nic proti tomu, aby bývalé koloniální mocnosti místo „oficiálního uznávání“ odškodňovaly země, na kterých parazitovaly. České republiky se to netýká. Západoevropští pokrytci samozřejmě nezaplatí nic, ale navrhují „ evropský summit, jehož tématem by byl boj proti rasismu“ a také „interinstitucionální pracovní skupinu pro boj proti rasismu a  diskriminaci na úrovni EU“. To jejich vinu neodčiní, jen jim umožní se z  toho vykecávat.

EP „vyzývá členské státy, aby prosazovaly antidiskriminační politiku ve všech oblastech a aby v úzké spolupráci s  občanskou společností a příslušnými komunitami vypracovaly národní akční plány boje proti rasismu, které by se zabývaly takovými oblastmi, jako je vzdělávání, bydlení, zdravotnictví, zaměstnanost, policejní dohled, sociální služby, soudní systém a politická účast a zastoupení“. Otázka zásluh o společenský prospěch se neklade. Práva budou pro všechny, povinnosti jen pro ty, kteří se nevyhýbají práci.

EP „naléhavě členské státy žádá, aby posílily opatření ke zvýšení rozmanitosti v  rámci policejních orgánů a aby vytvořily rámce pro dialog a spolupráci mezi policií a společenstvími“. Mě zajímá spíše jak policejní rozmanitost zajišťuje bezpečnost, a jak se povede dialog s náboženskými fanatiky.

EP „odsuzuje všechny druhy trestných činů z nenávisti a  nenávistných verbálních projevů, k nimž denně dochází v EU, ať už reálně nebo na internetu, a připomíná, že svoboda projevu se na rasistické a xenofobní verbální projevy nevztahuje“. Mám tomu rozumět tak, že média prosazující radikální islám budou zablokována? Asi sotva, že…

EP soudí, „že by měly být zavedeny nezávislé mechanismy pro podávání stížností na policii, aby docházelo k vyšetřování případů nesprávných policejních postupů a policejní zvůle“. Kdo bude rozhodovat? Sdružení pasáků s asociací kapsářů?

EP „vyzývá Komisi a členské státy, aby podnikly kroky směrem k zahájení shromažďování dalších údajů rozčleněných podle rasy a etnického původu (jak je uvedeno ve směrnici EU o rasové rovnosti), jež by bylo dobrovolné a anonymní“. Takže pokud by běloch napadl černocha, bylo by to „dobrovolně zaznamenáno“ stejně jako v opačném případě?

EP „odsuzuje rasové a etnické profilování, které používají policejní složky a donucovací orgány, a  domnívá se, že pokud jde o potírání rasismu a diskriminace, musí jít policie a donucovací orgány příkladem“. Tedy pokud je podezřelý černoch, je nepřijatelné po něm pátrat mezi černochy? U černocha se nesmí předpokládat, že je imigrant a že je větší pravděpodobnost nelegálního pobytu. Nesmí být podle toho, jak vypadá, kontrolován více než náhodní chodci, kteří na ilegální migranty nevypadají?

EP „odsuzuje násilné a nepřiměřené zásahy státních orgánů; nabádá příslušné orgány, aby zajistily transparentní, nestranné, nezávislé a efektivní prošetření případů podezření či obvinění z použití nepřiměřené síly“. Předpokládá se, že u pachatelů lze vystačit se zdvořilou prosbou, nebo se na jejich zadržení nemá trvat. Kdo se má víc bát, policista nebo pachatel?

EP „žádá Komisi, aby vytvořila nezávislou skupinu odborníků, jejímž úkolem by bylo vypracovat kodex EU pro policejní etiku….“
EP „žádá, aby byly v příštím VFR přijaty seriózní finanční závazky pro boj proti rasismu a diskriminaci v celé EU“. Tedy více peněz moralizujícím neziskovkám.

EP „odsuzuje skutečnost, že se extremistické a xenofobní politické síly na celém světě stále více uchylují k překrucování historických, statistických a vědeckých fakt…“ Pěkným příkladem je usnesení EP, že Sovětský svaz zapříčinil 2. světovou válku.

Celá tato rezoluce je ukázkou odporného pokrytectví. Západní firmy využívají otrocké práce, v rozvojových zemích. Západní mocnosti při intervencích v cizích zemích vraždí lidi po desetitisících. Ale to nevadí, my se přece budeme zabývat smrtí kriminálního recidivisty, který se svým činem sám vystavil riziku spojenému se zatýkáním.

Deklarace ignoruje, že současné systematické antikulturní hnutí ničí kulturní památky, snaží se zakazovat kulturní díla a za údajní zdroj diskriminace pokládá například i vážnou hudbu nebo dokonce matematiku.
Nerovnost se dnes jen z malé části zakládá na rasismu. Příčiny jsou jinde.

Z asi 730 poslanců Evropského parlamentu pro tuto deklaraci hlasovalo 493 poslanců, proti 104, 67 se zdrželo, ostatní nehlasovali ZDE . Proti hlasovala celá naše frakce Identita a demokracie, tedy za SPD Blaško a  David, a to i když se hlasovala přes internet se zmenšenou možností domluvy, dále byli proti maďarští lidovci a část konzervativců. Z ČR se zdrželi Vondra, Vrecionová a Zahradil, ostatní poslanci z ČR rezoluci podpořili.