Kvůli Zelenému údělu EU bere peníze zemědělcům


Ivan David

27. 8. 2020

Dnes jsem předložil pozměňovací návrh k rozpočtu EU na rok 2021, v němž požaduji dorovnat peníze pro zemědělce na letošní úroveň. Evropská komise v návrhu rozpočtu sebrala z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) 3,231 miliardy eur z přímých plateb zemědělcům. Z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) odebrala dalších 0,7 miliardy. Peníze chce dát na nesmyslné projekty v rámci Zeleného údělu jako jsou dotace fotovoltaických elektráren, elektromobilů a větrných turbín.

Ve svém pozměňovacím návrhu požaduji přesunout peníze zpět zemědělcům. Pokud by můj návrh nebyl schválen, v příštím roce by se opět zhoršila situace českých zemědělců. Němečtí, francouzští a belgičtí farmáři dostávají čtyřikrát více dotací než čeští. Přesto by rozpočtové škrty navržené Komisí měly nejvíce postihnout právě zemědělce z východních zemí. A nejvíce české zemědělce. To je zcela nepřijatelné.

Ve Smlouvě o přistoupení ČR k EU se Evropská komise zavázala vyrovnat výši dotaci, které jsou placeny západním farmářům a východním zemědělcům do roku 2013. Tento slib stále není splněn. A podle návrhů Komise se jeho splnění stále více odsouvá.