Odběratelé stále platí, ale nůžky se stále otevírají

Ivan Noveský
12. 9. 2020   VašeVěc
Proč se vykazuje stále menší výběr poplatků na „obnovitelné zdroje“, které musíme dle zákona č. 165/2012 Sb. platit za odebranou elektřinu, když odběr elektřiny stále roste?

Ve snaze ochránit české spotřebitele se již v roce 2014 podařilo tehdejší předsedkyni Energetického regulačního úřadu (ERÚ) paní Vitáskové prosadit do zákona č. 165/2012 Sb. snížení a „zastropování“ výše příspěvku odběratelů na 0,495 Kč (0,599 Kč s DPH) za každou odebranou 1 kWh elektřiny. Mnoha sociálně slabším odběratelům, v dnešní době stále se zvyšujících cen vč. drahoty základních potravin, však i tento „padesátník“ za každou odebranou kWh opravdu chybí. Mnoho spotřebitelů se proto začíná ptát, kdo a jak s jejich penězi hospodaří a proč se stále více rozevírají nůžky mezi celkem odebranou elektřinou a celkovou výší vybraných poplatků.

Jak je zřejmo z grafu, od roku 2015 v ČR stále stoupá netto spotřeba elektřiny z 59,3 TWh až na dnešních 62,2 TWh, oproti tomu celkový vykazovaný výběr poplatků za odebranou elektřinu od roku 2015, v rozporu s tím, stále neúprosně klesá, a to z 29,1 miliardy Kč v roce 2015 až na dnešních 19,7 miliardy Kč.

Ti spotřebitelé, kteří si vzali do ruky kalkulačku a prostým násobením si spočítali, že dnešní teoretický výběr by měl být cca 30,5 miliardy Kč, se oprávněně ptají, kam se každý rok ztrácí těch cca 10 miliard Kč z vybraných poplatků. Výpočet ale není prostý součin, protože do něho zasahuje ERÚ úpravami poplatků pro jednotlivé kategorie odběratelů. V každém případě je tam dosud zcela nevysvětlitelné rozevírání nůžek mezi odběry a vykázaným výběrem poplatků. Otázkou pouze je, zda ten deficit je menší či větší než 10 miliard Kč ročně, ale nejvíce zarážející skutečností je, že deficit stále a každoročně roste.

V září minulého roku interpeloval ve věci hloubkové kontroly výběru poplatku a z toho plynoucí možnosti snížit výši tohoto poplatku, což by uvítali zejména sociálně slabší spotřebitelé, pan poslanec Kobza (SPD) pana premiéra Babiše.

Pan premiér v odpovědi z října 2019 informoval o probíhající kontrole Ministerstva průmyslu a obchodu u společnosti OTE, a.s. ve věci nakládání s prostředky dle zákona č. 165/2012 Sb. Výsledek kontroly dodnes není veřejně znám a jak plyne z grafu, nůžky se stále zcela nepochopitelně otevírají….