Prohlášení ministerstva zahraničí Arménie k ázerbájdžánskému pokusu o agresi proti Arménské republice 29.9.2020

30. 9. 2020 (oficiální dokumenty)
Ministerstvo zahraničních věcí Arménie dnes ráno vydalo prohlášení odhalující ázerbájdžánské dezinformace, jejichž cílem bylo připravit základnu pro vojenské operace ve směru na oblast Vardenis v Arménské republice. Minuty po této dezinformaci zaútočily ázerbájdžánské ozbrojené síly na civilně-vojenskou infrastrukturu v oblasti Vardenis, včetně cílení na civilní obyvatelstvo, v důsledku čehož byl zabit jeden civilista.

Při opovržení mezinárodního společenství a pokračujícími výzvami k ukončení nepřátelských akcí, Ázerbájdžán – povzbuzen Tureckem, a za politické a vojenské podpory Turecka rozšiřuje geografický rozsah nepřátelských akcí na území Arménské republiky.

Arménská republika a republika Arcach podniknou přiměřenou vojensko-politickou reakci na ustavičné pokusy Ázerbájdžánu o oslabení regionální bezpečnosti a míru.

Prohlášení ministerstva zahraničí Arménie k dezinformacím ministerstva obrany Ázerbájdžánu

Zcela odmítáme obvinění Ázerbájdžánského ministerstva obrany vůčii Arménii z ostřelování ázerbájdžánské oblasti Daškesan z arménské oblasti Vardenis.

Tato dezinformace je naprosto nepravdivá a jejím cílem je připravit si půdu pro rozšíření geografického rozsahu nepřátelských akcí, včetně agrese proti Arménské republice.

Důrazně odsuzujeme pokusy Ázerbájdžánu o další destabilizaci regionálního míru a bezpečnosti, za jejichž důsledky nese plnou odpovědnost vojensko-politické vedení Ázerbájdžánu

Zdroj/source: https://www.facebook.com/MFA.Armenia/posts/5105284416164380

Zpráva o rozsáhlém vojenském útoku z ázerbájdžánské strany podél bojové linie Arcachu (Náhorního Karabachu) a Ázerbájdžánu
Jerevan, 28. září 2020

Od 28. září pokračuje rozsáhlá agrese Ázerbájdžánu proti Arcachu. Brzy ráno obnovily ázerbájdžánské ozbrojené síly rozsáhlé vzdušné, raketové a pozemní útoky podél celé linie kontaktu mezi Arcachem (Náhorním Karabachem) a Ázerbájdžánem. Ázerbájdžánská armáda používá obrněná bojová vozidla, raketový systém s několika odpaly Smerch a systém těžkých plamenometů TOS. Několik civilních osad, infrastruktur, a škol ve městě Martakert je pod palbou. Lidé hledají útočiště v krytech.

V důsledku ázerbájdžánské agrese bylo zabito 59 vojáků Arcachské obranné armády a asi 200 zraněno, došlo také k obětem mezi civilisty, včetně ženy a dítěte.

Tuto agresi, s dostatečným předstihem, předem plánuje nejen Ázerbajdžán, ale také masivní podpora Turecka. Důkazem jsou nedávná prohlášení nejvyššího vedení obou zemí.

Dne 27. září na zasedání Rady bezpečnosti ázerbájdžánský prezident zdůraznil „musíme tuto otázku vyřešit způsobem, který uspokojí obyvatele Ázerbájdžánu“ a „nepotřebujeme neúplné řešení této otázky“. Ázerbajdžán tak reagoval na výzvu Arménie k nalezení řešení konfliktu, které bude přijatelné pro národy Arménie, Náhorního Karabachu a Ázerbájdžánu, tím, že rozpoutává plnohodnotnou válku.

Prezident Turecka Erdogan vydal 27. září prohlášení, ve kterém vyjádřil jednostrannou podporu Ilhamu Alijevovi v duchu „jednoho národa – dvou států“.

Pokračující dovolávání se Ázerbajdžánu na „protiútok“ je tedy jednoduchou hrou na vinu.

Turecko bojuje bok po boku s Ázerbájdžánem a rekrutuje zahraniční teroristické bojovníky z těch částí Sýrie, které jsou pod kontrolou tureckých vojsk. V konfliktu je velmi očividné turecko-ázerbájdžánské spojenectví.

Dne 27. září provedly dvě vojenská letadla Turecka a Ázerbájdžánu nejméně 6 letů přepravujících vojenský náklad. 4 lety provedl turecký Airbus A400M-180 a 2 lety ázerbájdžánský IL-76TD. Letadlo IL-76TD-90VD ázerbájdžánské společnosti Silk Way navíc uskutečnilo let mezi Tureckem, Izraelem a Ázerbájdžánem.

Maximalistické postavení Ázerbájdžánu a jeho záměr vyřešit konflikt vojensky je odsouzeno k neúspěchu. Vedení Ázerbájdžánu nese plnou odpovědnost za důsledky jejich vojenského dobrodružství.

Arménie důrazně odsuzuje ázerbájdžánské porušení třístranných dohod o zavedení a o konsolidaci režimu příměří z let 1994–1995, jenž nejsou nijak časově omezeny, a jsou přijaté Ázerbajdžánem v rámci mírového procesu ohledně nepoužití síly v NK .

Arménie, jakožto garant bezpečnosti Arcachu, přijme veškerá nezbytná opatření k ochraně obyvatel Náhorního Karabachu a k úměrné reakci na agresi. Arménie je připravena úzce spolupracovat se spolupředsedy Minské skupiny OBSE na obnově a zachování regionálního míru a bezpečnosti.

Prohlášení MZV Arménie k ázerbájdžánské agresi vůči Arcachu(28.9.2020)

Od 28. září pokračuje rozsáhlá ázerbájdžánská agrese proti Arcachu.

Prohlášení mezinárodního společenství, včetně spolupředsedů Minské skupiny OBSE a jejich států ohledně eskalace situace podél linie kontaktu mezi Arcachem a Ázerbájdžánem, jednoznačně ukazují, že mezinárodní společenství odsuzuje použití síly a podkopávání regionálního míru a bezpečnosti.

Přestože, čelí této jednotné pozici mezinárodního společenství, ázerbájdžánská strana se uchyluje k šíření zjevných lží a křivým obviněním vůči arménské straně, kterou obviňuje z podněcování nenávisti.

Jsou známy nesporné skutečnosti, jež dokazují, že tuto agresi inicioval Ázerbájdžán. Ázerbájdžán léta bez přestání porušuje trojstranné a časově neomezené dohody o zavedení režimu příměří z let 1994–1995, a taktéž odmítá návrhy spolupředsednictví Minské skupiny OBSE na zavedení vyšetřovacích mechanismů porušování příměří a posílení jeho monitorování, čímž si zachovává možnosti použití síly a „hry viny“. Příkladem je skutečnost, že Ázerbájdžán 25. září zamítl žádost osobního zástupce úřadujícího předsedy OBSE o sledování kontaktní linie, což jasně odhaluje cíle Ázerbájdžánu krýt své plány na rozpoutání války.

Současná agrese Ázerbájdžánu proti Arcachu má dva znaky:

Ázerbájdžán veřejně na prezidentské úrovni odsoudil mírový proces a vyřkl za cíl vyřešit konflikt v Náhorním Karabachu zahájením plnohodnotné války.

Za druhé, Ázerbájdžán za tímto účelem dostává od Turecka rozsáhlou vojensko-politickou podporu.

Turecko výrazně podporuje Ázerbájdžán v kontextu tohoto konfliktu od 90. let, kdy uvalilo pozemní blokádu na Arménii. Podpora Ázerbájdžánu Tureckem v této agresi, a v přípravě na tuto agresi však prošla kvalitativními změnami a vyznačuje se přímou přítomností na místě.

Turečtí vojenští experti bojují bok po boku s Ázerbájdžánem, který používá turecké zbraně, včetně bezpilotních prostředků a válečných letadel. Podle důvěryhodných zdrojů Turecko rekrutuje a přepravuje zahraniční teroristické bojovníky do Ázerbájdžánu. Turecko rovněž poskytuje Ázerbájdžánu plnou politickou a propagandistickou podporu na nejvyšší úrovni svého vedení.

Situace na místě jasně naznačuje, že obyvatelé Arcachu bojují proti turecko-ázerbájdžánskému spojenectví. Turecko, které před stoletím vyhladilo arménský lid v jeho historické vlasti, a dosud tento zločin ospravedlňuje, nyní podporuje Ázerbájdžán všemi možnými prostředky k provádění stejných genocidních činů na jižním Kavkaze. Tato genocidní turecko-ázerbájdžánská aliance je vážnou hrozbou pro obyvatele regionu.

Arménie a Arcach jsou pevně odhodláni odrazit svými veškerými kapacitami záměr této aliance a zneškodnit jej. Toto silné odhodlání arménských stran nemá jinou možnost, protože představuje nezlomnou vůli arménského lidu žít ve svojí historické vlasti.

Arménie si je naprosto jistá, že Ázerbájdžán selže, a že tak bude nucen vzdát se svého záměru vyřešit konflikt vojenskými prostředky a zahájit jednání s obyvateli Arcachu nikoli prostřednictvím dělostřeleckých napadení, ale u jednacího stolu.