Celý Brusel se hádá, kdo je vlastně zemědělcem

Ivan David
21. 10. 2020

Zdravý selský rozum napovídá, že zemědělcem je člověk, který se živí pěstováním polních plodin a/nebo chovem hospodářských zvířat. Jenže selský rozum eurokraté nepoužívají. Do návrhu nařízení o strategickém plánu, který je součástí reformy Společné zemědělské politiky, o němž nyní na plénu Evropského parlamentu hlasujeme, Evropská komise vložila novou definici tzv. „skutečného zemědělce“. Podle eurokratů není zemědělcem farmář, který kromě obdělávání polí a chovu dobytka ještě ubytovává na statku turisty. Říká se tomu agroturistika a po celé Evropě je to velmi oblíbený způsob ubytování.

Podle Komise by za zemědělce neměl být považován ani farmář, který na statku „přes okno“ prodává své výpěstky konečnému spotřebiteli. Pokud si sedlák ze zvířat, která vychová ve stáji, vyrobí klobásy a prodává je do obchodů nebo restaurací, nově už by podle eurokomisařů také neměl být považován za zemědělce. Stejně jako zemědělec, který svoje výpěstky jezdí prodávat do města na farmářské trhy.
Komisi zřejmě velmi vadí jakákoli přidružená výroba, kterou u nás známe ještě z časů JZD a která se udržela v mnohých zemědělských podnicích dodnes. Přitom nejde o českou specialitu. I v Rakousku je většina čerpacích stanic na venkově provozována zemědělci nebo jejich odbytovým družstvem. V našich větších zemědělských firmách, které mají hodně techniky, často provádějí opravy a údržbu nejen vlastních traktorů a náklaďáků, ale poskytují tuto službu i ostatním zákazníkům. Stejné je tomu v Rakousku, Německu nebo v Itálii.

Všechny zemědělské podniky, které provozují takovéto vedlejší aktivity, jež obohacují nabídku zboží a služeb na venkově, by podle návrhu Komise měly přestat být považovány za zemědělce. A to paradoxně i přesto, že budování kapacit na agroturistiku nebo na jiné přidružené výroby je ještě letos dotováno z fondů EU. Nehledejte v tom žádnou logiku. Ta v Bruselu neplatí. Jde o peníze. A o hodně peněz. Evropská komise chce seškrtat zemědělské dotace. Peníze chce v rámci rozpočtu EU převést na financování projektů digitalizace, jako je výstavba 5G mobilních sítí a na projekty Zeleného údělu jako jsou dotace elektromobilů, nabíjecích stanic a fotovoltaických a větrných elektráren.

Proto vymyslela složitou definici zemědělce, která farmářům a zemědělským firmám pod hrozbou odebrání nebo seškrtání dotací zakazuje jakékoli přivýdělkové aktivity. Komisaři do nového znění nařízení navrhli složitý způsob, jak zemědělcům krátit dotace, pokud ubytovávají turisty, prodávají své výrobky konečným spotřebitelům nebo provozují vedlejší podnikatelskou činnost. Základ výpočtu navrženého Komisí vychází z modelu, podle něhož by dotace měly být zemědělci kráceny o procento, které v jeho příjmech tvoří tržby z jiné činnosti. Jsou tam však další koeficienty, které by Komisi umožňovaly i další odebírání dotací.

Zemědělskému podniku, který provozuje čerpací stanici i pro veřejnost, jejíž tržby tvoří 1/3 všech výnosů firmy, by Komise sebrala třetinu dotací, na které by měl nárok, pokud by pumpu neprovozoval. Návrh je naprosto absurdní. Nejtvrději by dopadal na zemědělce, kteří dále zpracovávají své výpěstky nebo maso ze svých zvířat. Farmář, který by měl více než polovinu tržeb z prodeje nikoli celých krav na jatka, ale z prodeje naporcovaného masa přímo spotřebitelům, by podle Komise měl přijít o všechny dotace.

Není to poprvé, kdy se o tomto nesmyslu v Bruselu jedná. Komise jej předložila do návrhu nařízení již před 7 lety pod názvem „výkonný zemědělec“. Tehdy se většina europarlamentu pod tlakem zemědělců vzbouřila a nesmyslné definice z návrhu vyškrtala. Komise se však nikdy nevzdává. Komise pracuje podle zadání nadnárodních korporací. A velké nadnárodní obchodní řetězce nechtějí zemědělce, kteří by prodávali maso nebo brambory přes okno konečnému spotřebiteli. Takže letos máme tento nesmysl na stole znovu pod jiným názvem.

V rámci sady pozměňovacích návrhů, které jsem k hlasování na plénu předložil 14. 10. 2020, je i návrh na vyškrtnutí tohoto nesmyslu z návrhu nařízení. Držte našim zemědělcům palce, aby jej většina europarlamentu schválila. 

Podle nejnovějších zpráv se proti tomuto nesmyslu postavila i většina ministrů zemědělství, kteří v Radě hlasovali v pondělí 19. a v úterý 20. 10. 2020. V závěrech Rady, která skončila ve středu nad ránem ministři odhlasovali, že si tento způsob krácení dotací mohou členské státy zavést dobrovolně. Zemím, které nechtějí umožnit okrádání svých přičinlivých zemědělců, by však Komise neměla být oprávněna tyto škrty provádět.