Radostné eurounijní obchodování

Ivan David
28. 10. 2020

Včera dopoledne jsem vystoupil jako koordinátor za frakci Identita a demokracie na jednání Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu on-line přes internet. Jednalo se o obchodu se zemědělskými komoditami a byla možnost položit otázku zástupci Komisariátu pro zemědělství. Vystoupení bylo omezeno na dvě minuty a z jednání se na žádost předsedy výboru Norberta Linse nepořizoval videozáznam. S tím jsem se setkal poprvé.


Řekl jsem toto:
“Pojetí obchodu se zemědělskými komoditami, jak ho praktikuje Evropská komise, poškozuje evropské zemědělství levným dovozem z některých zemí, v nichž není zajištěna kontrola kvality, ačkoli to podporovatelé dovozů popírají. Tyto dovozy končí v zemích Evropské unie s nižší životní úrovní a tedy s větším tlakem na nízkou cenu.

Zmíním se o vnitřním obchodu v EU. Další dobrodiní obchodu ve vztahu k zemědělství je například v České republice téměř výlučné zahraniční, převážně německé, vlastnictví obchodních řetězců. Tyto akciové společnosti tlačí na co nejnižší výkupní ceny od zemědělců při co nejvyšších obchodních přirážkách, aby uspokojily zájmy akcionářů. To vede k nízké až záporné rentabilitě domácí zemědělské výroby a dotovaným dovozům ze Západní Evropy za dumpingové ceny, což zvyšuje nesoběstačnost v zemědělských komoditách zemí jako je Česká republika, Slovensko, Lotyšsko, Bulharsko, Rumunsko, atd.. K tomu je třeba připočíst známý problém dvojí kvality, lepší na Západě, nízké na východě a za vyšší cenu. To jsou přínosy pravidel EU v obchodu se zemědělskými komoditami pro Českou republiku a další země.

Mám dvě otázky:
1. Hodlá Evropská unie omezit dovozy ze zemí mimo Evropskou unii?
2. Hodlá EU omezit uvnitř EU dovozy za dumpingové ceny a dvojí kvalitu potravin?
Děkuji za pozornost!”

Jistě nemusím dodávat, že jsem od zástupce Komisariátu nedostal žádnou odpověď.