Banánové pošetilosti: Matka všech barevných revolucí

Pepe Escobar
14. 11. 2020  TheSaker,  překlad Zvědavec

Z hlavní expertní skupiny, která byla založena v imperiálních zemích a která jako první navrhla koncept barevných revolucí, unikla informace o herním cvičení na dokonalou domácí barevnou revoluci s kódovým označením „modrá“.

Ne všechny zde zveřejněné informace o hraní na modrou byly odtajněny. To může dost dobře vyvolat ostrou reakci ze strany deep state, přestože se už podobný scénář hrál v rámci jednoho projektu, nazvaného „Transition Integrity Project“ (TIP).

Oba scénáře se měly kvalifikovat jako prediktivní programování – s tím, že deep state by tak už dopředu připravil širokou veřejnost na to, jak se věci budou přesně odehrávat.

Standardní příručka pro barevné revoluce říká, že se obvykle začíná v hlavním městě státu X, během volebního cyklu, kdy se za svobodu bojující „rebelové“ těší plné národní i mezinárodní mediální podpoře.

Modrý se obává prezidentských voleb na post hegemona. V herním cvičení byl úřadující prezident s kódovým označením „Šašek“ namalován červeně. Jeho vyzyvatel s kódovým označením „Mrtvola“ byl namalován modře.

Modrý – jde o cvičení – šel o stupínek nahoru, protože ve srovnání se svými předchůdci nebyla výchozím bodem pouhá vzpoura, ale pandemie. Ne však ledajaká pandemie, ale opravdu zcela závažná globální pandemie rychle se šířící infekce s mírou úmrtnosti nižší než 1%.

Díky šťastné shodě okolností tato smrtící pandemie umožnila operátorům modrého, aby propagovali korespondenční hlasovací lístky jako nejbezpečnější volební postup, při němž je dodržen sociální odstup.

To se propojilo s ukvapenými průzkumy veřejného mínění, které nepředpovídaly nic jiného, než nevyhnutelné vítězství modrého ve volbách – dokonce tzv. „modrou vlnu“.

Předpoklad je jednoduchý: srazit ekonomiku a setřít úřadujícího prezidenta, jehož deklarovanou misí bylo popohnat vzkvétající ekonomiku. V tandemu přesvědčí veřejné mínění, že vlastně jít fyzicky k volbám je zdravotní riziko.

Produkční výbor modrého nevyužije příležitosti a veřejně oznámí, že vznesou protest proti jakémukoli výsledku, který bude v rozporu s předpřipraveným výsledkem: konečné vítězství modrého ve svérázném, anachronickém seskupení, které je proti přímé demokracii a nazývá se „sbor volitelů“.

Pokud červený přeci jen nějakým způsobem vyhraje, modrý počká, až budou sečteny všechny hlasy a dle očekávání se bude soudit na všech úrovních jurisdikce. V závislosti na masivní mediální podpoře a marketingu sociálních médií modrý prohlásí, že „neexistuje žádná možnost“, že by červený mohl vyhrát.

Odpočítávání do čarovného hlasování

Nadejde den voleb. Počítání hlasů probíhá hladce – volební hlasovací lístky, hlasovací lístky z voleb, nejnovější záznamy – většinou je upřednostňován červený, dokonce ve všech třech státech, které jsou vždy zásadní pro to, aby daný uchazeč vyhrál. Červený také vede v těch státech, které jsou označované jako „kolísavé státy“.

Ale potom, právě když jedna televizní stanice předčasně označí údajně jistý červený stát za modrý, se před půlnocí veškeré sčítání hlasů zastaví ve velkých městských oblastech v klíčových „kolísavých“ státech, v nichž jsou guvernéři modří, a kde vede červený představitel.

Modří operátoři přestanou sčítat, aby zkontrolovali, zda se jejich scénář – vedoucí k vítězství modrého – může začít naplňovat bez korespondenčních hlasovacích lístků. Jejich preferovaný mechanismus spočívá ve vytvoření „vůle lidu“ tím, že bude udržována iluze spravedlnosti.

Avšak vždy mohou spoléhat na plán B – na městské korespondenční hlasovací lístky, dokud modrý nezvítězí ve dvou obzvláště klíčových kolísavých státech, kde jim červený vyfoukl vítězství v předchozích volbách.

To je to, co se děje. Zjistíte, že v těchto dvou klíčových státech přibyla v době od 2:00 a později v noci várka „čarovných“ hlasů. Tato náhlá, vertikální a vzestupná „úprava“ zahrnuje várku, čítající přes 130 tisíc hlasů pro modrého, avšak bez jediného hlasu pro červeného – což je ze statistického hlediska něco jako zázrak Ducha svatého.

Naditá volební urna je typický podvod, který se používá v banánové republice při odchylkách od barevné revoluce. Operátoři modrého používají osvědčenou a vyzkoušenou metodu, aplikovanou na futures trhy se zlatem, kdy náhlý pokles nekrytých cenných papírů sníží cenu zlata, čímž je ochráněn americký dolar.

Operátoři modrého sází na to, že aliance povolných mainstreamových médií a technologických společností Big Tech nebudou pochybovat o tom, že se hlasování zčistajasna přehouplo směrem k modrému s náskokem oproti předchozímu vítězi 2 až 3 nebo 3 až 4.

Spoléhají se na to, že nebudou kladeny žádné otázky ohledně toho, jak se 2% až 5% pozitivní hlasovací trend ve prospěch červeného v několika státech proměnil v 0,5% až 1,4% trend ve prospěch modrého v době kolem 16:00.

A že k této nesrovnalosti došlo ve dvou „kolísavých státech“ téměř současně.

A že některé volební okrsky odevzdají více prezidentských hlasů, než mají registrovaných voličů.

A že v kolísavých státech počet zvláště záhadných hlasů pro modrého daleko převyšuje počet hlasů pro kandidáty do Senátu v těchto státech, když přitom je ze záznamů patrné, že celkové součty lístků jsou tradičně těsné.

A že účast v jednom z těchto států by byla 89,25%.

Den po volbách je velmi nejasně vysvětlováno, že jeden z vyhozených volebních lístků byl jen „administrativní chybou“, zatímco v jiném sporném státě nemají žádné odůvodnění pro to, že akceptovali hlasovací lístky bez poštovního razítka.

Operátoři modrého kandidáta jsou v klidu, protože mainstreamová média/Big Tech umlčí každou stížnost jako „konspirační teorii“.

Červená kontrarevoluce

Oba prezidentští kandidáti svým případům vůbec nepomáhají.

Kandidát s kódovým označením Mrtvola ve freudovském přebreptu odhalil, že jeho strana vytvořila nejrozsáhlejší a „nejrůznější“ podvodný plán vůbec.

Nejenom Mrtvola bude vyšetřována kvůli pochybnému počítačovému schématu. Je to pacient s demencí 2. stupně s rychle se rozpadajícím profilem – léky stěží udržují jeho funkční schopnosti, což však nemůže zabránit tomu, aby se jeho rozumové schopnosti pomalu snižovaly.

Kandidát s kódovým označením Šašek, věrný svým instinktům činí preventivní opatření a prohlašuje celé volby za podvod, avšak bez patřičných důkazů. Dle očekávání ho mainstreamová média/Big Tech nařknou z toho, že šíří „falešná tvrzení“.

Tohle všechno se odehrává, protože lstivá, stará a zahořklá operátorka nejenže prohlásila, že jediným možným scénářem je vítězství modrého; už sama zaujala místo s nejvyšší mírou bezpečnosti.

Modrý rovněž sází na to, že červený se okamžitě soustředí na jediné a vydá se na tuto cestu: povolá celou armádu právníků, kteří budou požadovat přístup ke všem registračním lístkům, budou chtít zkontrolovat a ověřit všechny korespondenční lístky, což se v podstatě rovná procesu forenzní analýzy.

Avšak modří nemohou předvídat, kolik falešných hlasovacích lístků bude během přepočítání odhaleno.

Mrtvola se bude chystat vyhlásit vítězství, ale Šašek před sebou uvidí dlouhou hru a bude připraven hnát celou věc až k Nejvyššímu soudu.

Červená mašinérie to již v minulosti hrála – neboť si byla plně vědoma toho, jak budou hrát tuto operaci modří.

Červená kontrarevoluce má skutečně strategický potenciál dát modrému šachmat.

Je to útok na třech frontách – červení využijí soudní výbor, Senát a generálního prokurátora, vše bude na základě pravomoci s krycím jménem Šašek probíhat až do Inauguračního dne. Konec hry nastane po kruté soudní bitvě svržením modrého.

Ti nejlepší operátoři červeného mají ještě možnost zřídit senátní komisi nebo zvláštního právního zástupce, a to na žádost soudního výboru, kdy je Ministerstvo spravedlnosti pověří vyšetřováním Mrtvoly.

Kromě toho mají dva sbory volitelů potvrdit za měsíc prezidentského vítěze.

K tomu dojde během jednoho či dvou vyšetřování Mrtvoly. Jakýkoli stát, zastoupený ve sboru volitelů, může vznést námitky proti schválení vyšetřování Mrtvoly; v tom případě by bylo pro ten stát nezákonné, aby svým voličům umožnil ověřování výsledků ohledně prezidentského vítěze.

Mrtvolu může dokonce obvinit jeho vlastní strana, a to na základě 25. dodatku Ústavy, kvůli jeho nevratné duševní chorobě.

Vzniklý chaos by musel řešit Nejvyšší soud, který je nakloněn červeným. To jistě není výsledek, který by chtěli modří.

Sněmovna vždy vyhrává

Podstatou věci je, že toto hraní expertní skupiny překračuje hranice červených a modrých. Všechno se točí kolem toho, co je pro deep state cílem hry.

Není nad masivní psychologické operace ve stylu představení hvězd světového wrestlingu pod heslem Rozděl a panuj, které by postavily proti sobě lůzu proti lůze, přičemž polovina této lůzy by se vzbouřila proti tomu, co by vnímala jako nelegitimní vládu. 0,00001% průzkumů ukazuje, že se nejedná pouze o metaforické krveprolití.

Dokonce i když by deep state za pomoci svých modrých přisluhovačů nikdy nedovolil, aby kandidát s kódovým označením Šašek zvítězil, zřejmě pravidlo Rozděl a panuj na domácí půdě by bylo tím nejmenším katastrofálním výsledkem pro svět jako celek.

Kontext občanské války teoreticky odvádí pozornost deep state od bombardování globálnějšího Jihu a pokračování dystopické šarády „demokracie“, kterou nyní hraje.

A přesto chaotická patová situace na domácí půdě impéria může dost dobře vést k dalším zahraničním operacím jako k nutnému rozptýlení, aby se problém vyřešil.

A to je právě krása tohoto herního cvičení modrých: Sněmovna vyhraje, ať tak či onak.

Banana Follies: The Mother of All Color Revolutions vyšel 6.11.2020 na thesaker.is. Překlad v ceně 517 Kč Zvědavec.