Z diplomových prací: Sexuální reakce žen na nahé mužské postavy

Jana Lorencová
26. 11. 2020    PrvníZprávy

„Níže jsou “inteligentní” témata závěrečných prací (veřejně dohledatelné na webu). Co asi budou tito absolventi dále dělat, čím obohatili společnost?” položila si sama sobě otázku na facebookovém profilu bývalá poslankyně a uznávaná novinářka Jana Lorencová.

(Na snímku autorka příspěvku – bývalá poslankyně a novinářka Jana Lorencová)

Příklady názvů uvedenými autory obhájených závěrečných prací na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

Současný život “superžen” po zániku primární rodiny
Hanáková, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
Datum obhajoby: 17. 9. 2018
Žárlivost u heterosexuálních a homosexuálních žen
Hochová, Eva (Univerzita Karlova,   , 2019)
Datum obhajoby: 13. 2. 2019
Souvislost mezi osobností majitele a behaviorálním profilem jeho kočky
Žežulková, Denisa (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
Datum obhajoby: 30. 1. 2019
Když muži tančí. Konstrukce maskulinity ze strany mužských aktérů pole dance
Postránecká, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
Datum obhajoby: 13. 2. 2019
Výskyt sexuálního obtěžování studujících na českých vysokých školách v roce 2018 – porovnání s výzkumem z roku 2008
Dvořáková, Dominika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
Datum obhajoby: 13. 2. 2019
Strategie seznamování homosexuálních mužů
Jakešová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
Datum obhajoby: 13. 2. 2019
Konstrukce otcovství v předporodních kurzech pro heterosexuální páry
Janoštíková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
Datum obhajoby: 14. 2. 2019
Subjektivní pohled českých žen žijících v pražské čtvrti X na počátku nového tisíciletí na mateřství. Hodnota, společenská nutnost nebo zátěž?
Čeňková Součková, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
Datum obhajoby: 12. 2. 2019
Činnost nevládních neziskových organizací v oblasti předškolního vzdělávání pro sociálně znevýhodněné a jejich role v inkluzi romských dětí
Kozáková, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
Reflexe fenoménu sexuálního obtěžování českými herečkami v kontextu kampaně  #MeToo: případová studie
Kosková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
Legitimizace veganství v přátelském vztahu
Koudelková, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií)
Orgasticita žen pod vlivem sexuální a partnerské zkušenosti
Krejčová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
Datum obhajoby: 21. 1. 2019
 Mediální diskurzy sexuálního obtěžování v českých společenských časopisech
Sychrová, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
Datum obhajoby: 7. 9. 2018
Rodičovství a genderová dělba rolí v rodině
Štefanová, Jarmila (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
Datum obhajoby: 7. 9. 2018
Afektivní komponenta postoje vůči vybraným menšinám
Šoupalová, Sára (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
Datum obhajoby: 19. 9. 2018
 Pohled dvou generací na manželství homosexuálních párů
Kolmanová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
Datum obhajoby: 20. 9. 2018
Žárlivost u homosexuálních žen
Hochová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
Datum obhajoby: 20. 9. 2018
 “I Češky chtějí být krásné všude” Labioplastika – představy o estetice a tělesné způsobilosti vagíny
Hutarová, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
Genderová analýza neziskových organizací poskytujících služby příchozím
Michálková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
Registrované partnerství osob stejného pohlaví v České republice – institucionalizace a proměňující se postoje veřejnosti
Keltošová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)

 Tělo pod dohledem. Tělesnost a sexualita v próze Krásné zelené oči.
Levy, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
Datum obhajoby: 18. 9. 2018
Opakované mučení nedokonalého těla. Specifika cvičení ve fitness centru z genderové perspektivy.
Psotová, Helena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
Datum obhajoby: 17. 9. 2018

 Ženská národní rada, propagátor ženské emancipace
Ledererová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
Datum obhajoby: 18. 9. 2018

 Politizace sexuality v Jihoafrické republice
Ptáčníková, Iveta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
Datum obhajoby: 18. 9. 2018
 Sexuální reakce žen na nahé mužské postavy v různých stadiích vzrušení
Čiženková, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
Datum obhajoby: 13. 9. 2018
Individuální rozpoznávání neznámých jedinců u papoušků šedých – 1.
Valentová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
Vizuální aspekty individuálního rozpoznávání u papoušků šedých – 2.
Prikrylová, Katarína (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
Datum obhajoby: 13. 9. 2018
Konzistence a vliv otců na výběr partnera u heterosexuálních žen
Kristýna Taskovská,   (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
Datum obhajoby: 13. 9. 2018
Referenční význam slov při komunikaci člověka a psa
Stemmerová, Lucia (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
Datum obhajoby: 13. 9. 2018
Formování a povaha vztahů mezi neziskovými organizacemi a státem Případová studie Meta, o.p.s.
Richterová, Natálie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
Spolupráce a konkurence neziskových organizací pracujících s migranty v Praze.
Pračke, Šimon (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)