Podpořte projekt profesionalizace webu Nová republika!

1. 12. 2020
V roce 2013 jsme ani zdaleka nepředpokládali, že by se nově založená webová stránka Nová republika setkala s tak velkým zájmem veřejnosti, který je srovnatelný s profesionálními portály zaměstnávajícími několik redaktorů, kteří musí sloužit svým majitelům.

Přinášíme informace, které jsou zamlčovány a názory, které jsou umlčovány. Občan, který není informován a konfrontován s celým spektrem názorů, se nemůže správně rozhodovat ve vlastním zájmu. Chceme i nadále poskytovat veškerý obsah zdarma.

Nová republika narazila na svoje meze dané bezplatnou pracovní kapacitou a technickými prostředky. Potřebné investice a provozní prostředky převyšující možnosti výtěžku z reklamy, podpory zakladatelů a drobných sponzorů. Zabezpečení webu proti útokům, profesionální vzhled, lepší operabilita a rozšíření pracovní kapacity, tedy profesionalizace, vyžadují získání větší částky.

Rozhodli jsme se využít možnosti veřejné sbírky formou „fundraisingu“, které využívají neziskové organizace. Nová republika, z.s. je rovněž neziskovou organizací, ale samozřejmě bez dotací státu, regionální samosprávy, EU nebo bohatých nadací. Jestliže denně máme 25 – 30 000 „unikátních uživatelů“, pak zřejmě existuje dost lidí, kteří mají o Novu republiku zájem. Mezi nimi lze předpokládat dost takových, kteří ji budou ochotni podpořit.

Prosíme, podpořte naše snahy na:


Za Novou republiku, z.s., Ivan David, Václav Dvořák a Lenka Procházková

Za 7 let jsme publikovali přes 25 000 příspěvků, zaznamenali jsme přes 97 000 000 zobrazení, měsíčně nyní kolem 1 500 000 zobrazení, denně se připojí přes 25 000 počítačů měsíčně přes 150 000 počítačů.