V Detroitu volily Bidena tisíce nebožtíků

Ivan David

3. 12. 2020

V USA se do vyšetřování volebních podvodů při prezidentských volbách 3. 11. 2020 zapojily i kongresy států, v nichž došlo k rozsáhlým volebním podvodům. Kongres USA, stejně jako zákonodárné sbory jednotlivých států, mají vyšetřovací pravomoci. Velmi „pikantní“ informace o falšování voleb vypluly na povrch při veřejném slyšení před Senátem státu Michigan. Jeden z členů volební komise, který ověřoval hlasy zaslané poštou, vypověděl, že ve městě Detroit volilo „demokratického“ kandidáta Joe Bidena až 30 tisíc zemřelých. Všechny tyto hlasy osob již zemřelých podle něj byly započítány jako platné. 

Komisař dokázal dohledat mezi Bidenovými voliči i osoby, které zemřely v 19. století. V Bibli je popsáno, jak Ježíš oživil svého zemřelého přítele Lazara. Volební výbor „Demokratické“ strany se Krista pokusil mnohonásobně překonat. Na tohle by musel zvednout z hrobů docela velký městský hřbitov.
Velmi podivné hlasy vojáků ze zahraničních misí popsala volební komisařka, která byla přítomná počítání hlasů vojáků působících v zahraničních misích. Na pytlích s hlasovacími lístky dodanými údajně ze hraničních vojenských základen ji zarazilo už to, že volební lístky byly zabaleny do různých obálek. Nebyly to oficiální obálky, které stát posílá každému, kdo si vyžádá sadu hlasovacích lístků pro korespondenční volbu. Šlo podle ní o různé druhy obálek, což je divné, protože US Army vše nakupuje ve velkých sériích a všichni mají vše stejné – třeba uniformy nebo boty.
Protože ji to zaujalo, rozhodla se bedlivě prozkoumat tyto údajně „armádní“ hlasy. Podle identifikačních karet voličů přiložených k hlasovacím lístkům šlo ve všech případech o vojáky údajně narozené 1. 1. 1900. Pokud by nešlo o podvod, měla by US Army někde ve světě dislokovanou velmi početnou jednotku 120-letých vojáků. Veterány, kteří bojovali již 1. světové válce nemá v činné službě žádná armáda světa. To by bylo na zápis do Guinessovy knihy rekordů.
Jinou volební specialitu s jejíž pomocí se „demokratům“ podařilo přečíslit republikánské voliče, představil zákonodárcům volební komisař, který svědčil o tom, jak volily i osoby bez státního občanství USA. V mnoha případech šlo o ilegální imigranty, které ke spáchání volebního podvodu zřejmě někdo finančně motivoval. Svědek popsal, jak ve volební místnosti, kde vykonával funkci pozorovatele, volila řada osob, kteří nebyli řádně registrováni do volebních seznamů. Některé ze skupin se mu podařilo prověřit a zjistil, že do jednoho rodinného domu se „z ničeho nic“ před volbami přihlásilo 30 lidí, kteří tam ale ve skutečnosti nebydlí. Hned po volbách „záhadně“ zmizeli.
Armádní pytle však nejsou jediným případem podivných hlasů, které se odněkud záhadně přimíchaly do součtu. Podle dalšího svědka, který  vypovídal před senátory v Michiganu, převážely podivné dodávky celé krabice hlasů pro Bidena mezi jednotlivými volebními komisemi. Převážení hlasovacích lístků mimo volební místnosti přitom zákon výslovně zakazuje. Takto bylo podle svědka mnoho balíků hlasů započítáno několikrát.
Další svědkyně, která se jako pozorovatelka účastnila sčítání hlasů, vypověděla, jak byly opakovaně započítány celé balíky hlasů. Senátorům popsala proces vícenásobného započítání hlasů tak, že do sčítacího stroje, který volební lístky skenuje a přiřazuje hlasy kandidátům, byly opakovaně vkládány balíky hlasů, které stojem již projely. Na dotaz jednoho ze senátorů jak je to možné, když by proti opakovanému započítání hlasů měly být stoje firmy Dominion zabezpečeny, odpověděla, že před každým takovém opakovaným počítáním přítomní pracovníci firmy společnosti Dominion přístroj přenastavovali.
Na dotaz jednoho ze senátorů, zda si svědkyně uvědomuje, že jde o těžký federální zločin, a proč případ někde neohlásila, svědkyně uvedla, že hned druhý den ráno – tedy 4. 11. 2020 učinila podání na místní pobočce FBI. Popsala, jak s ní agent sepsal její výpověď. I to, že  Federální úřad pro vyšetřování dál neudělal nic. 
Zvláštní fungování sčítacích strojů firmy Dominion popsalo několik svědků při veřejném slyšení nejen před Senátem státu Michigan, ale i při veřejném slyšení, které proběhlo  i v Kongresu státu Arizona. Volební pozorovatelé popisovali, jak byli svědky strojové konverze hlasů odevzdaných pro republikánského kandidáta Donalda Trumpa na hlasy stojem započítané pro kandidáta „Demokratické“ strany Joe Bidena. Americká informační síť The Epoch Times, která sdružuje lokální noviny, včera zveřejnila výpověď, kterou pod přísahou před arizonskými státními zákonodárci učinila předsedkyně volební komise v okrese Maricopa Linda Brickmanová. Při veřejném slyšení dosvědčila, že na vlastní oči viděla, jak do sčítacího stoje firmy Dominion vstupují volební lístky pro Donalda Trumpa a stroj je započítává jako hlasy pro Joe Bidena. Stejně vypovídala řada dalších svědků z mnoha volebních místností.
Svědkyně arizonským kongresmanům popsala i podivné chování sčítacího systému při ručním počítání lístků, které stroj vytřídil jako nečitelné. Tyto lístky byly vždy kontrolovány dvěma volebními komisaři – jedním z Republikánské a jedním z „Demokratické“ strany. Řada komisařů dosvědčila, že po vizuálním přečtení lístku s hlasem pro úřadujícího prezidenta Donalda Trumpa a ručním zadání údaje do sčítacího systému se takto zadaný hlas „sám přeměnil“ na hlas pro Joe Bidena.
„Zlatým hřebem“ kongresových veřejných slyšení byla svědectví o nelegálním připojení sčítacích strojů k internetu. Podle volebních zákonů mají být stoje od internetu izolovány. Záznamy s hlasy voličů mají být ukládány na pevný disk stroje, odkud mají být přenášeny okopírováním na flash disk. Před kongresmany vystoupil jako svědek počítačový expert, který popisoval podivné datové dávky, které putovaly mezi těmito sčítacími stoji a pobočkou firmy Dominion v německém Frankfurtu nad Mohanem. Počítačový expert vysvětloval technické podrobnosti volebního podvodu a uvedl, že při forenzním zkoumání bude možné jednoznačně prokázat, zda byly takto na dálku vloženy do systému falešné hlasy. Nebo zda některé hlasy nebyly přepsány ve prospěch jiného kandidáta, než komu byly odevzdány voličem.
Stejné záhadné přesuny velkého množství dat byly zaznamenány též mezi frankfurtskou pobočkou Dominionu a volebními přístroji použitými ve státě Georgia. Podle Epoch Times včera již třetím dnem probíhá právní bitva o zajištění těchto strojů soudem. Po třech právních výměnách nakonec soudce Timothy Batten st. nařídil zabavení strojů pro účely soudního přezkumu. Současně pracovníkům volebních úřadů zakázal mazání údajů v nich uložených. 
Pracovníkům volebního úřadu se pomocí dvou odvolání podařilo o několik hodin oddálit vydání soudního zákazu mazání stojů. V okamžiku, kdy se stal soudní příkaz pravomocný, však již byly zcela vymazány údaje z voleb v největším městě Atlantě. Volební úředníci je vymazali údajně proto, aby stoje připravili na přepočítání hlasů, které nařídil státní tajemník Brad Raffensperger. Tím byla smazána řada důkazů o volebních podvodech. Smazání dalších zabránil soudní příkaz soudce Battena. Nejde o jediný příklad, kdy se volební úředníci snaží právní cestou bránit přepočítání nebo kontrole hlasů. Podobné procedurální bitvy před soudem svádí právní tým kampaně Donalda Trumpa v několika státech. 
Nejdále jsou s vyšetřováním volebních podvodů zákonodárci Kongresu státu Pensylvánie. Po výslechu svědků Sněmovna reprezentantů začala projednávat návrh na zneplatnění výsledků prezidentských voleb. Usnesení, kterým by místní kongres oznámil nejvyššímu archiváři USA zneplatnění výsledků voleb zaslaných v rozporu se soudním zákazem pensylvánským guvernérem Tomem Wolfem, bude dnes projednávat horní komora. V návrhu rezoluce, o němž se bude jednat, je uvedeno, že nejvyšší archivář nemá uznat úkony „demokratických volitelů“, které v rozporu se soudním zákazem jmenoval guvernér. Do doby pravomocného rozhodnutí o volebních stížnostech, které soudy projednávají, mají podle návrhu o němž se v Kongresu jedná, federální orgány na stát pohlížet jako na nerozhodnutý. Vyslaným volitelům nemá být umožněno odevzdat hlasy pro Joe Bidena.
Jak tak sleduji skandály, které vyplouvají na povrch v souvislosti s US prezidentskými volbami, považuji za stále důležitější, aby si ČR ponechala vlastní volební právo, které neumožňuje počítání hlasů pomocí sčítacích stojů ani korespondenční hlasování. Jen mě to utvrzuje v tom, že jsem spolu s kolegy z frakce Identita a demokracie (ID), v níž působí i europoslanci zvolení v ČR za SPD, hlasoval správně, když jsme odmítli podpořit rezoluci požadující vypracování jednotného volebního kodexu EU. Zpravodaj z frakce Zelených, v níž působí i čeští europoslanci zvolení za Piráty, do rezoluce prosadil, aby požadovaný kodex umožnil digitalizaci voleb a hlasování na dálku. Tedy přesně to, co se tak tragicky neosvědčilo při volbách v USA.