Marcel Kolaja – pirátský místopředseda EP podporuje zlodějinu, zatímco všichni členové Zemědělského výboru EP odsoudili nekalé zlodějské praktiky obchodních řetězců

Avatar
Původní autoři

 

Ivan David

21. 3. 2021

Pirátští europoslanci podporují senátní odmítnutí potravinových kvót na prodej českých výrobků v ČR. „Případné schválení návrhu by bylo proti základnímu evropskému pravidlu volného pohybu zboží,“ míní místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja. „Kvóty na potraviny by poškodily českou pověst i spotřebitele,“ upozornil Kolaja na včerejším výboru pro vnitřní trh na půdě Evropského parlamentu, kde se řešilo téma překážek na vnitřním trhu, tedy i případné české kvóty.

Je to další příklad, jak strana, která má za cíl vyhrát parlamentní volby v ČR, poškozuje zájmy českých spotřebitelů i výrobců potravin. Kolega Kolaja si asi nevšiml, že v Evropské unii, založené na systému dotací a výhod pro nadnárodní korporace, ke kterým se řadí i nadnárodní obchodní řetězce, se žádný volný pohyb zboží nekoná. Nebo je si toho vědom – a tím spíše je záhodno položit si otázku, v čí prospěch koná. „Nejenže jsou kvóty na potraviny přímo v rozporu se zásadami jednotného trhu, ale vedly by k vyšším cenám a k horší kvalitě výrobků. Návrh je tak proti vůli spotřebitelů,“ upozornil na jednání výboru pro vnitřní trh Marcel Kolaja. „Přijetím návrhu by Česká republika popřela svoji dobrou pověst na evropské půdě, kdy dlouhodobě prosazuje odstraňování překážek obchodu v rámci vnitřního trhu. I proto jsem rád, že u senátorů zvítězil zdravý rozum,“ upozornil Kolaja.

Takové “překážky” v rámci vnitřního trhu ale uplatňují mnohé “staré” země EU, které mají četné výjimky, umožňující převahu doma vyrobených potravin nad dovozovými. A přesto jsou například v Rakousku potraviny mnohdy levnější než v našich supermarketech, tedy potraviny dovezené za dumpingové ceny a s více než 100 % obchodní přirážkou pro daný řetězec. Námitka, že navýšením množství domácích potravin nastane zdražení, se tedy ukazuje jako naprosto lichá. Navíc náš zákon, který právě zamítl Senát, autoři napsali podle vzoru francouzského zákona, který reguluje činnost řetězců, tedy proti neexistující „volné soutěži“.

Tento týden v pondělí zasedal také Zemědělský výbor Evropského parlamentu. Na pořadu jednání byla i výměna názorů s předsedou Vyšetřovacího výboru francouzského Národního shromáždění Grégorym Besson-Moreauem. Náš výbor i jej předvolal proto, aby vysvětlil zprávu, kterou schválila dolní komora francouzského parlamentu na základě návrhu jím vedené vyšetřovací komise.

Francouzský národní poslanec nás informoval o ročním vyšetřování, při němž vyšetřovací komise odhalila řadu nekalých obchodních praktik, jimiž obchodní řetězce okrádají zemědělce i spotřebitele. Na základě zjištění přímo z terénu, při němž vyšetřovací výbor zkoumal i účetnictví obchodních řetězců a smlouvy s dodavateli, výbor doporučil několik úprav francouzských národních zákonů, které by zlodějské praktiky obchodních řetězců postavily mimo zákon. Národní shromáždění vyšetřovací zprávu schválilo vysokým počtem hlasů. Odborné výbory ve spolupráci s francouzskými ministerstvy již započaly práce na změně příslušných zákonů.