Boj – pokoj – neboj (báseň Hany Tonzarové duchovní církve Československé husitské, kterou přednesla 21. 6. 2021 na Staroměstském náměstí)

Avatar
Původní autoři

Hana Tonzarová
22. 6. 2021

Další hlava

k zemi padá

nebe sténá

lid se tísní

na rtech s písní

oplakává. 

 

Boj dokonán

poražení

porobení

popravení

pokoj není

smrti pohár. 

 

Exekuce

Expanze

Exulanté

Examine

de morte

ad vitam. 

 

Dnes jak včera

slávy dcera

chléb se láme

boj je stále

hlavu zvedám

k výšinám.