„Český Floyd.“ V USA se jim to povedlo, u nás ne. Jak to mělo celé dopadnout? Bašta ukázal scénář

Avatar
Původní autoři

Jaroslav Bašta
27. 6. 2021 První zprávy

Převychovávat populaci je dřina. Toto si musí až do omrzení opakovat všichni pokrokáři, kteří i k nám, do zapadlé české kotliny, přinášejí zpoza Atlantiku výdobytky právě probíhající kulturní revoluce, píše v komentáři pro Prvnizpravy.cz někdejší diplomat Jaroslav Bašta. 

Nejprve šlo o politickou korektnost, na niž navazovala inkluze, hnutí Me Too a podpora nejrůznějších menšin, označovaná jako boj proti systémovému rasismu. Jeho tváří se stalo uskupení Black Lives Matter (BLM), které podle Bašty vneslo do zvolna se rozbíhajícího anticivilizačního neomarxistického hnutí slušnou dávku násilí.

„Zkrátka, pokrok a budoucnost globalizovaného světa má černou barvu a  menšiny jsou automaticky nadřazeny většinové (bílé) populaci. A zejména zaostalé Středoevropany globalisté musí neustále vychovávat,“ píše Bašta s tím, že pozorovat to lze v reklamních šotech, jindy při fotbalových utkáních, kde podezření z rasistické urážky potrestali nesrovnatelně přísněji než snahu o fyzickou likvidaci protihráče.

Naše populace, která historicky zažila několik typů totalitní propagandy, však ukázala, že má něco jako přirozenou imunitu a podobné postupy mediálního přesvědčování na ni nezabírají. Naposledy se to podle Bašty ukázalo při případu úmrtí po policejním zákroku v Teplicích. Tato tragická událost se stala exemplárním příkladem mediální manipulace s  cílem podobným tomu, který se úspěšně podařilo dosáhnout před rokem v  USA v souvislosti s úmrtím George Floyda.

Stejně jako tehdy, i nyní se klíčovým prvkem budoucí aféry stal krátký záběr z mobilu na policistu klečícího na vzpouzejícím se muži, který posléze v sanitce zemřel. „Z hlediska anticivilizační a protičeské propagandy totiž splňoval základní podmínku – policista byl z většinové (bílé) populace, subjekt policejního zákroku příslušník menšiny (Rom),“ dodává Bašta.

To stačilo k tomu, aby se rozjela celosvětová kampaň proti České republice jako rasistické zemi, vyznačující se bezpříkladnou policejní brutalitou postihující menšiny. „Zemřelého média vykreslovala v  mimořádně sympatických barvách, snahu policie záležitost urychleně objasnit a vysvětlit označili nejen aktivisté, ale i Rada Evropy za uspěchané a nevěrohodné počínání a ozvaly se vážně míněné požadavky na mezinárodní vyšetřování případu,“ popisuje.

Policie poté zveřejnila video o tom, co policejnímu zákroku předcházelo, které mimo jiné ukázalo míru násilí, jež zemřelý způsobil sám sobě. Jeho dopad na věrohodnost verze George Floyd II. byl zdrcující. Na demonstraci v Praze, zaměřené proti policejní brutalitě, prakticky nikdo nepřišel.

„Nepochybuji o tom, že se globalisté z provalu tohoto případu poučí. Pro příště zakážou policii zveřejňovat materiály, které by dehonestovaly ‚oběť policejního zákroku‘, tedy nejen rejstřík trestů, ale také videa zachycující situaci před zákrokem,“ soudí Bašta. Snad by tak učinil až soud při procesu se zasahujícími policisty.

Důvody, proč se na základě tak chabých indicií rozeběhla dehonestace naší republiky, jsou prý nejméně dva: „První, a nejdůležitější, představuje pokrokářský útok na autoritu státu (stejný jako v USA). Policie bude postupně mediálním tlakem donucena k neochotě zasahovat proti násilí a narušování veřejného pořádku, což se stane záminkou pro její podfinancování,“ vyjmenovává Bašta.

„Druhým důsledkem pak je rozdmýchávání rasistických postojů většinové i  menšinové populace. Protože v tomto případě zejména novináři a  politici, kteří se zaklínají svým antirasismem, udělali vše pro to, aby jak většinovou, tak romskou populaci utvrdili v jejich vzájemných předsudcích a stereotypech. A Rada Evropy se tentokrát zachovala jako medvěd z Krylovovy bajky,“ uzavírá Jaroslav Bašta.