Rusko se připravuje na globální turbulence

Avatar
Původní autoři

Radim Valenčík
5.7.2021 blog autora

Rusko se připravuje na očistec globálních turbulencí… 3. července vyšel výnos prezidenta RF “Strategie národní bezpečnosti Ruské federace”, který byl vydán den před tím.

Zde je plný text (v ruštině):
https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107030001?index=41&rangeSize=1


(Na snímku doc. Radim Valenčík)

Zajímavý je jednak tím, že obsahuje některé nové body, především je však z něj patrné, že ruská administrativa téměř s jistotou předpokládá, že celý svět jde do velkých turbulencí ve všech oblastech (ekonomiky, financí, politiky uvnitř zemí i mezi zeměmi, patrně i vojenských konfrontací), a chce se na kritickou, patrně delší dobu připravit.

Dominuje:

– Důraz na tradiční hodnoty.
– Lidský potenciál společnosti.
– Role vědy a nových technologií.
– Globální role RF jako stabilizujícího faktoru nastávajícího dění.

Formou stručných poznámek jsem vypsal to nejdůležitější ze 106 bodů (pokud uvádím dvě čísla, tak se jedná číslo, pod kterým je uveřejněno opatření v rámci určitého bodu):

1/ efektivně čelit pokusům vnějšího tlaku

2/ základní dokument strategického plánování, dlouhodobá perspektiva

5/1/ obrana národních zájmů před vnitřními a vnějšími hrozbami

6/ prožíváme období transformace, vzniká nová architektura světa

8/ narůstá nestabilita světa, je nutné počítat s pokusy využít vnitřní a vnější nepřátele

9/ politika RF musí usilovat o stabilitu světa

10/ zvyšování potenciálu RF podmínka toho, aby byla jedním z vlivných center světového dění

11/ ochrana tradičních duchovních a mravních hodnot

12/ vojenská politika musí chránit před vojenskými hrozbami a efektivně i před pokusy vměšovat se do vnitřních věcí země

14/ čelit nepříznivému demografickému vývoji

16/ tlaky na RF rostou v souvislosti se zvyšující se nestabilitou světového finančního systému

17/ roste nestabilita a konfliktnost, RF musí čelit i tomu, že je některými státy vydávána za hrozbu, dokonce vojenskou, roste nebezpečí přerůstání lokálních konfliktů v teritoriální války vedené dokonce s použitím jaderných sil

19/ aktuálním problémem je morální lídrovství ve světě

22/ z dlouhodobého hlediska je rozhodující vysocekvalitní lidský potenciál

30/ základ – podpora rodiny

47/ zabránit vnějšímu vměšování do vnitřních věcí

53-54/ zneužití internetu k podpoře terorismu a dezorientovaní mladých lidí

62/ přechod od těžby a obchodování se surovinami k jejich výraznému zpracování

67/18 omezení použití dolaru ve vnějších ekonomických vztazích

75/ technologická nezávislost


Chtělo by to zpracovat podrobněji. Možná se k tomu ještě dostanu. Uvidíme, zda se k tomu objeví něco v mediálním mainstreamu. Nás se vzhledem k postavení, do kterého jsme se (hloupě a zbytečně) dostali, týká velmi bezprostředně.