Volby jako divadelní fraška?Přinášíme názor člena hnutí starostové:

Avatar
Původní autoři

Martin Macháček, starosta obce Ondřejov

17. 10. 2013 


“Voliče NEVYMĚNÍŠ. Budou číst Blesk a sledovat přiblblé seriály, pít pivo a grilovat maso. Hlavně klídek a pohoda…”

Názor jednoho člena hnutí Starostové, které kandiduje v nadcházejících všeobecných volbách spolu s TOP 09:

Volební kampaň musí zasáhnout nejen rozum, ale i city voličů. Placka s KARLEM není blbá, pivo s Karlem funguje. Myslíš si, že bych ze sebe dělal JEHOVISTU od DVEŘÍ ke DVEŘÍM, hrál na city voličů tentokrát JÍZDOU NA PONÍCÍCH…..?
Voliče NEVYMĚNÍŠ. Budou číst Blesk a sledovat přiblblé seriály, pít pivo a grilovat maso. Hlavně klídek a pohoda.
Prosím Tě vydrž a v těch dalších parlamentních můžeš aspirovat na poslance či  …
Nech nás dohrát VOLEBNÍ DIVADLO. (…) BOBONÁCKOVÉ v záři ÚSVITU TOMIA OKAMURY neříkají nic už teď, pouze hrají na nejnižší city až pudy.

Zveřejňujeme materiál, který jsme obdrželi od člena sdružení Starostové a  nezávislí, spojeného s TOP 09. Publikujeme ho ve veřejném zájmu. Jak uvádí Zákon na ochranu osobních údajů č. 2001/200 Sb. v platném znění,”Působnost zákona se nepoužije k výkonu kontroly, dozoru, dohledu a regulace spojených s výkonem veřejné moci v případech uvedených v písmenech c), d), e) a f),10)”.
Jako člen celostátního výboru Starostů a nezávislí jsem se pravidelně zúčastňoval schůzí tohoto uskupení a trpěl jsem, píše jeden starosta, jehož totožnost je redakci známa. Pokračuje:
Poslanci Gazdík a Polčák, instruováni Kalouskem, nám bez přípravy předhazovali jeden nesmysl za druhým a my měli jen zvedat ruce.

Musel jsem poslouchat plány ministra Bessera na církevní restituce.
Při volbě ministryně kultury nám byla sdělena dvě jména (Hanáková byla přítomna a Mathé měl být pracovně v zahraničí) a mělo se hlasovat pro tato dvě jména – že jednoho vybere Schwarzenberg – přitom do médií jsme dodali zprávu, že ministra vybere CV STANu.
Když jsme chtěli vybrat rovnou ministra, začal na nás křičet Polčák, proto došlo k revokaci rozhodnutí a skutečně jsme pak vybrali dva ministry. Jak pak obstála paní Hanáková, víte. Jako perlička či jako příčina křiku vypadá zpráva ČRo následující den, kdy Ivo Mathé z lyžovačky v Rakousku říkal, že s ním o  nominaci nikdo nejednal.
Děsí mne zneužívání názvu Starostů a nezávislých – Gazdík vždy říká “starostové”- vyvolává to dojem, že za ním stojí snad šest tisíc starostů.
Děsí mne provázanost těch, kteří se označují za starosty se stranou, která šlape po hlavách lidem v obcích, ve kterých tito starostové přece starostují.
Děsí mne, že nevidím možnost jak toto hnutí demaskovat.
Proto Vám píšu.
Posílám Vám korespondenci STANU.
Nejprve píše pan Martin Macháček.
To, co mne ale zděsilo, je odpověď pana Sazečka.

—–Original Message—– From: “Obec Ondřejov, starosta Martin Macháček”
Sent: Wednesday, October 02, 2013 11:38 PM
To: (…)
Cc: (…)
Subject: Nebezpečné ustanovení v zákonu o RUD – už je to tady

Dámy a pánové,
dnes mi do datové schránky přišel od Finančního úřadu pro Středočeský kraj dokument pod mnohoslibným názvem “Poskytnutí informací z daňového řízení určenému příjemci výnosů daní”. Dovoluji si vám ho přeposlat v příloze, ale pro ty, kdo neradi čtou poštu od FÚ uvedu zkrácený obsah: vyrozumívají nás, že nám FÚ přeplatil náš výnos 30 % DPFO ze samostatné výdělečné činnosti o 219 203 Kč, takže nám tuto částku strhnou z příštího výnosu z DPH.
*****
Obratem jsem jim odpověděl toto:
“Ve svém „vyrozumění“ čj. 3367126/13/2100-04002-204396 nám sdělujete, že v  převodu DPFO z výnosu do rozpočtu obcí 30% má naše obec přeplacený účet ve výši 219 203,40 Kč.
Jak snadno zjistíte ze svého účetnictví, do 20. 9. 2013 jste z výše uvedené daně převedli na náš účet částku 76 287,44 Kč. Je tedy zhola nemožné, abychom měli v této položce přeplatek 219 203,40 Kč.
Z tohoto důvodu žádáme, abyste od postupu uvedeného ve Vašem vyrozumění upustili a převedli nám výnos DPH v jeho skutečné výši.
Pokud se domníváte, že máte právo postupovat, jak je uvedeno ve Vašem „vyrozumění“, žádáme vás, abyste podle § 101 zák. 280/2009 Sb. (daňového řádu) vydali rozhodnutí, proti kterému lze uplatnit opravné prostředky a případně postupovat dále soudní cestou.
RNDr. Martin Macháček, starosta obce
*****
Ještě nevím jak to dopadne, jsem rozhodnut, kdyby to bylo nutné, s touto kauzou jít až k Ústavnímu soudu.
Mezitím jsem ale mluvil s pracovnicí FÚ pro Středočeský kraj, a co jsem se dozvěděl, to by vás mohlo zajímat: řekla mi, že v rajonu středočeského finančního úřadu má 95 % měst a obcí z daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti záporné výnosy!!!
Jinými slovy, devatenáct obcí a měst ze dvaceti by na tom bylo líp, kdyby žádné “výnosy” z DPFO SVČ nebyly v RUDu uzákoněny. Těch slavných 30 %, které nás mají motivovat k podpoře podnikatelského prostředí v našich obcích a městech. Kde udělali soudruzi z NDR chybu?
***
Dámy a pánové, nedovolil bych si vás obtěžovat svou korespondencí s finančním úřadem, kdybych vám všem dne 7. 8. 2012, tedy víc než před rokem, neposlal mail s předmětem “Nebezpečné ustanovení v zákonu o RUD”, v kterém jsem varoval, že přesně toto zákon o RUD v součinnosti s daňovým řádem umožňuje. Pro případ, že byste ho už nenašli ve svých schránkách, vám ho ještě jednou posílám v příloze.
Pak jsem 9. 9. 2012, krátce po naší oslavě RUDu na Petřínských terasách, našemu předsedovi Petrovi Gazdíkovi poslal mail s předmětem “Návrh další novely RUD, tentokrát jen technické”, v které jsem už navrhoval zcela konkrétní text novely – do § 4 odst. 1 písm. g zákona o RUD by se vložila jedna jediná věta.
Rovněž tento mail uvádím v příloze.
*****
Jednoduché počty: jestliže FÚ sebere Ondřejovu s přibližně 1400 obyvateli 220 tisíc korun, je to 157 Kč na obyvatele. Spočítejte si, kolik je to pro vaši obec nebo město. Pro všechny obce a města v republice je to 1,57 miliardy.
*****
Poslechněte, já z toho opravdu nemám žádné potěšení, že takhle došlo na má slova. Já mám spíš vztek. Protože fakt už nemůžu udělat víc, než že napíšu návrh novely, jednoduché technické novely, zcela konkrétně a do posledního písmene formulovaný, a pošlu ho předsedovi našeho poslaneckého klubu.
Takže našim poslancům by v podstatě stačilo obalit to slovy “Zákon … se mění takto: do § 4 odst. 1 písm. g se před poslední větu vkládá text:
…”, podepsat jako poslanecký návrh a dát na podatelnu poslanecké sněmovny. Nebo to projednat na ministerstvu financí. Prostě vůbec něco dělat, aby se jedno blbé ustanovení zákona opravilo. Jak jsem už kolikrát říkal: aspoň jeden dobrý návrh zákona týdně.
*****
Jenomže STAN musí místo toho řešit daleko důležitější věci: kolik máme “likeů” na FB a že pan Schwarzenberg už nebude pankáč, ale James Bond. Občas se musí veřejně zanadávat na veverky a na socany a povzdechnout nad úpadkem ODS, aby se vědělo, že jsme ještě tady.
V době, kdy náš poslanecký klub nic nedělal pro to drobné technické, neideologické a nekontroverzní vylepšení zákona o RUD, které jsem navrhl a které by našim obcím ušetřilo půldruhé miliardy ročně, ovšem nezahálel. Podpořil povinnost obcí založit si účet u ČNB nebo třeba povinnost schvalovat účetní uzávěrku v zastupitelstvu, čímž nepochybně pomohl samosprávám k vyšším pracovním výkonům.
A nejde jen o legislativu. Kde se měl STAN podílet na exekutivě, tam po nás zůstala jen ostuda.
Tak má to vůbec cenu, cpát se do sněmovny, když nás vlastně legislativa (s  čestnou výjimkou koeficientů pro RUD) ani exekutiva vůbec nezajímají? Když nevíme, co chceme prosadit?
*****
Aby bylo jasno: jsem velmi vděčný Standovi Polčákovi, Petrovi Gazdíkovi i  Janě Juřenčákové, že tu akci RUD zorganizovali a dovedli do konce. To byla opravdu skvělá práce a rád jsem na ní s vámi všemi spolupracoval.
Ale to byl taky konec samostatné politické činnosti STANu. Od teďka už budeme jen mávat mávátky a chodit s Karlem na pivo. Pan Kalousek nám vždycky řekne, co je správné a co máme prosazovat. Pár lidí se dostane do sněmovny a pár korun dostane strana za mandáty. Prostě normální česká politika.
STAN není horší než jiné strany, ale není taky ani o chloupek lepší.
Naši politici nepochybně pracují velmi usilovně, v tom Petrovi a Standovi naprosto věřím. Jen prostě od vylepšení RUDu nevidím žádné výsledky té práce, nad kterými by se dalo uznale pokývat hlavou.
Kromě toho se taky nemůžu smířit s tím, že místo věcných a promyšlených návrhů, jak co v tomto státě změnit k lepšímu, je naše kampaň založena na “agentovi 007” a “pivu s Karlem”. Pan Schwarzenberg, při vší úctě, není skutečný lídr, který má vizi lepší budoucnosti a ukazuje ostatním jaké konkrétní kroky udělat, aby se ta vize naplnila. Je to jistě slušný člověk, někdy vtipný glosátor, ale není lídr a ani se jím nesnaží být.
Ve vyspělých zemích by strany měly být fabrikami na ideje, na dobré nápady, jak co nejlépe spravovat zemi. Ne jen zábavnými kumpány u piva. Diskusí o tom, jaké navrhnout a prosazovat zákony a jiná opatření, by měly strávit tisíckrát víc času než diskusí o jednom pitomém hesle do volební kampaně. U nás je tomu bohužel přesně naopak. Opět, STAN v tomto není horší než jiné strany, ale bohužel ani lepší.
*****
Díky, ale u toho všeho už já být nemusím. Petře, prosím přijmi mou rezignaci na členství v celostátním výboru STAN.
Byl jsem tam s vámi rád, seznámil jsem se tam se spoustou výborných lidí, ale čím dál tím víc jsem měl pochyby o užitečnosti tohoto orgánu, o tom, zda vůbec může něco změnit.
Rád budu pracovat v krajském výboru a v krajském zastupitelstvu, tam mi připadá, že ta práce má větší smysl. Ovšem v dalších volbách už jen samostatně.
Nakonec se omlouvám, že v době, kdy z většiny z vás proudí tolik pozitivní energie do volební kampaně, já vnáším tuto disonantní notu. Naštěstí když nebudu v celostátním výboru, moje disonance nebude moc slyšet.
Zdraví Martin Macháček

From: Miroslav SAZEČEK
Sent: Thursday, October 03, 2013 10:02 AM
To
(…)
Vážení a milí kolegové,
(…)
2 ) v horké části kampaně prosím Martine pozdrž svoji REZIGNACI a Petře Vy ji prosím nepřijímejte
3 ) v Královehradeckém kraji se spoléháme především na sebe, pouze trochu na KARLA. Vždyť takto to dělali v LIBERECKÉM KRAJI, spoléhali se na SEBE – nesmírné nasazení, své peníze, také “těžili” ze DLOUHOLETÉHO OBJETÍ ODS – ČSSD v kraji atd.
4 ) a ještě k Martinovi. Nejsem VŠEZNÁLEK, ale volební kampaň musí zasáhnout nejen rozum, ale i city voličů. Placka s KARLEM není blbá, pivo s Karlem funguje. Myslíš si, že bych ze sebe dělal JEHOVISTU od DVEŘÍ ke DVEŘÍM, hrál na city voličů tentokrát JÍZDOU NA PONÍCÍCH…..?
Teď to bude hodně upřímný a diskrétní, ale voliče NEVYMĚNÍŠ. Budou číst Blesk a sledovat přiblblé seriály, pít pivo a grilovat maso. Hlavně klídek a pohoda.
Nebudou číst vědecké články a Tvé komentáře k zákonu. Prosím Tě vydrž a v  těch dalších parlamentních můžeš aspirovat na poslance či …
Tím nechci říci, že je to Tvým cílem, ale nech nás dohrát VOLEBNÍ DIVADLO.
Budu dál Tvým pozorným posluchačem, protože slovy Wericha Ty máš co říci ještě mnoho let, ale BOBONÁCKOVÉ v záři ÚSVITU TOMIA OKAMURY neříkají nic už teď, pouze hrají na nejnižší city až pudy.
z KRKONOŠ zdraví Mirek Sazeček
Britské listy