Nečasův červíček a Červíčkův nečas

Avatar
Původní autoři

Ivan David
3. 12. 2013  psáno pro Novou republiku

Ministrem Kubicem vyhozený policejní prezident Petr Lessy byl soudem shledán nevinným a jeho soud dokonce nezákonným. Za nezákonné bylo před tím označováno i jmenování Lessyho a Lessy jako nezákonné označil své odvolání.  A měl zřejmě pravdu, jak se ukazuje. 

Současný policejní prezident Martin Červíček v úterý vystoupil s mimořádně emotivním projevem na obranu své funkce a obvinil ministra, že ho k něčemu nutil, k něčemu, o čem, jak řekl, rozhodne jedině on, až to objektivně (!) zhodnotí. 
Mediální zobrazování
Zajímavé je v této věci angažmá sdělovacích prostředků. Český rozhlas věnoval Červíčkově tiskovce mimořádnou pozornost ve srovnání s tím, jak zcela okrajově referoval o soudním rozhodnutí o zjištěné nevině a nezákonnosti v případu Lessyho.  Česká televize pak iniciativně dovozovala, že Lessyho zpětvzetí k policii “může být” účelové, protože současný ministr vnitra Martin Pecina asi Červíčka k něčemu nutil…, a když ho nedonutil, chce se ho zbavit. Nějak se přehlédlo, že ministr Pecina zpět k policii Lessyho vzít musel. Pozoruhodné je, že ač je nad slunce jasnější, že ministr Kubice účelově nepravdivě obvinil Lessyho, aby se ho zbavil, nejvlivnější média tehdy o účelovosti “nespekulovala”, stejně tak jako nespekulovala, zda vylhaná “Kubiceho zpráva” vypuštěná 3 dny před volbami snad nebyla poněkud “účelová”. Samozřejmě, že ne! Pouhá náhoda!
Proč jsou nejvlivnější média schopna jednou zjevné nevidět a jindy vidět neviditelné? Ti novináři prostě vědí komu slouží. Pro své pevné odhodlání sloužit byli přijati, věrnou službou se osvědčují. Hrozí jim, že by se mohli stát zbytečnými, skončit “na volné noze”, proto budou do roztrhání těla chránit své ochránce.  Na volnou nohu by podle mého soudu jít měli, protože velká část občanstva by se jistě shodla, že média by měla objektivně informovat a nikoli jednostranně manipulovat veřejností. Oni naproti tomu vědí, že jen jednostranná manipulace jim udrží postavení, kterého dobyli. Média jsou svobodná, uplatňují svobodnou zvůli. Ti, kteří je vlastní, si dělají co chtějí a nekoupili si je, aby mohli konat dobro.
Neustálá mediální manipulace
Jistě jen náhodou mám celou řadu podobných osobních zkušeností, jaké nyní zažívá Petr Lessy.  Média spekulovala, že kontrolu do FN Motol jsem jako ministr poslal “účelově”, abych tak paní ředitelku Rögnerovou vydíral, ta dále spekulovala, že jsem jí také telefonoval, abych jí vydíral. Média věnovala velkou pozornost tiskovce paní ředitelky, kde mě obvinila z vydírání, což sice nemohla ničím doložit a bylo to zjevně účelové, ale média se nad tím nepozastavovala. Moji tiskovou konferenci ovšem média prakticky ignorovala. Média však hojně referovala o tom, že na mne paní ředitelka podala trestní oznámení. Média však naproti tomu ignorovala nález ministerské kontroly ve FN Motol a to i tehdy, když byl potvrzen nezávislým auditem, stejně tak ignorovala skutečnost, že policejní vyšetřování neprokázalo vůbec nic z toho, z čeho mě paní Rögnerová obvinila. Ovšem například jeden titulek na přední stránce týdeníku hlásal: “Skončí David za mřížemi?” Na obrázku jsem byl “za mřížemi”.  
Nemám pochopení pro “nezávislé” sluhy a jimi “svobodně” páchanou zvůli. Objektivita “veřejnoprávních médií”  musí být  zajištěna veřejnou kontrolou. Soukromá média musí uvádět vlastnickou strukturu a zkoumání jejich objektivity musí být zveřejňována. Každý, kdo je napaden musí mít právo na přiměřené vyjádření. Každý, kdo je mediálně dehonestován musí být odškodněn, pokud médium u soudu neprokáže pravdivost svých tvrzení nebo opodstatněnost vyslovených pochybností. Odškodnění musí být takové, aby to pro vlastníka média bylo opravdu citelné.