Šokující odhalení: Fašistické hnutí ANO vzniklo v roce 1938

Vít Šlechta
9. 1. 2014 První zprávy

Lékař a publicista Vít Šlechta vypátral pozoruhodnou informaci, která je pro mnohé občany mimořádným překvapením. Politický subjekt s názvem ANO není první, který “operuje” na území České republiky.
Nacionalisticky zaměřená politická formace se stejným názvem byla v naší zemi založena už v roce 1938.

Podivná programová shoda
Zvláštní je, že formace z roku 1938 a hnutí ANO Andreje Babiše mají téměř totožný program. Vít Šlechta se o tomto pozoruhodném úkazu rozepisuje ve svém posledním komentáři. “Nomen omen. Když američtí poradci vytvářeli Babišovi marketing jeho politického hnutí, netušili, že hnutí ANO již v českých dějinách existovalo. A mělo dokonce velice podobný program.

V roce 1938 vzniklo hnutí ANO (Akce národní obrody), které vedl prof. Domin, a následně prof. Dr. Mentl. Hnutí zorganizovali průmyslníci, velkostatkáři a advokáti, ke kterým patřili např. JUDr. Hlávka, JUDr. Lobkowicz, JUDr. Mimra, rektor prof. JUDr. Funk a další,” píše ve svém´článku Vít Šlechta.

Protikorupční tažení
 “Po tzv. „mnichovském míru“ vydalo prohlášení, ve kterém hnutí ANO vyjádřilo svůj program: Boj proti ideám internacionalismu, nezdravému humanitářství, boj proti dosavadnímu systému politických stran, proti politickému kšeftaření vůbec.

V závěru prohlášení Akce národní obrody bylo uvedeno doslova: „Nový stát musí býti dále veden pružně, hospodářsky a poctivě, tj. musí být odstraněna každý korupce, mnohoobročnictví, odměny a platy musejí býti vyměřovány jen podle schopností a zásluh, musí být odstraněna anonymita a neodpovědnost administrativy. Je třeba, aby každý z nás přiložil ruku k tomuto dílu obrody a očisty. Přes sjednocenou vůlí českého národa skloní se vlády i politické strany“,” upozorňuje publicista.

Fašistický produkt
Hnutí ANO v roce 1938 vzniklo v odlišné politické situaci. Shoda programů je však zarážející. “Co k tomu dodat? Již jenom hesla: „ ANO, bude líp“ a „Nejsme politici, makáme“ a máme celý program Babišova novodobého hnutí ANO.

S tím rozdílem, že před 76 lety byla v Evropě zcela odlišná mezinárodní situace a hnutí ANO bylo typicky fašistickým produktem. Základní prvky tehdejšího i dnešního hnutí ANO však zůstávají: Populistický korporativismus, vedený rétorikou proti zavedeným politickým stranám,” konstatoval publicista.

“Stejně jako tehdejší hnutí ANO bojovalo proti Masarykově a Benešové nedokonalé parlamentní demokracii, postavilo moderní hnutí ANO svoji rétoriku na kritice Nečase a jeho předchůdců. Kéž by si co nejvíce občanů tyto souvislosti uvědomilo a vystavilo hnutí ANO účet, který si zaslouží: návrat z politiky do zemědělského a mediálního velkopodnikání,” končí svůj komentář Vít Šlechta.