Jak se kádrují zranění Ukrajinci

Avatar
Původní autoři

6. 3. zdroj zde
Ten dobrý a ušlechtilý je ten s těmi tyčemi, řetězy a  molotovámi koktejly v rukách, protože to je Ukrajinec PROTIRUSKÝ a už z  toho jediného důvodu náš jediný pokrevní bratr.


Je to jednoduché. Ti Ukrajinci, kteří tloukli policisty po hlavách železnými tyčemi, strefovali se do jejích zubů roztočenými řetězy, zapalovali je molotovovými koktejly až pláli jako smrtky o masopustu, což všechno byla nesmírná junda, protože ti policisté měli v prvních dnech povstání přísný rozkaz se povstalcům nebránit – nuže jedině tihle Ukrajinci útoční jsou pro nás hrdinové naší doby a lidé hodni našeho soucitu a naší péče. Jen pro ně posíláme letadla do Kyjeva a a po návratu z něj je rozvážíme do našich nemocnic, staráme se o ně jako o miminka, kdežto od nich pomlácení a spálení policisté, ti ať si v Kyjevě klidně zhebnou, ti nás nezajímají, protože my máme v rukou klíč k rozlišení dobrého a špatného Ukrajince.
 Podle tohoto zvráceného a veškeré lidskosti zbaveného klíče tedy zraněné rozlišujeme na hodné a nehodné naší péče, a jelikož jsou v celém popsaném procesu účastni i lékaři, moc by mě zajímalo, jak tohle nelidské a barbarské kádrování – když už jsou lidskosti zbavení politici a lidé z organizace Člověk v tísni – přijímají oni, zda se v nich nebouří jejich lékařská čest, zda necítí do jakého strašlivého rozporu s Hippokratovou přísahou je vhánějí politici nevidící si ani na špičku nosu, protože kdyby si na ni viděli, museli by si uvědomit, že rozkládát morálku lidí vede vždy k všeobecnému zmaru, který nakonec doběhne i je samotné.