Petice „Antimajdan“: Nesouhlasíme se lživou propagandou k ukrajinské krizi. Žádáme, aby se Česká republika chovala jako suverénní stát. Nedáme se manipulovat!


4. 3. 2014   zdroj zde
Lži, mystifikace a pokrytectví politiků a médií – zvláště veřejnoprávních – dosahují nevídaných výšin. Jsme svědky pokusu totálně manipulovat českou veřejnost a vést ji k nenávisti a emocím, které mají charakter psychologické přípravy na válku. 

To, co se dnes u nás děje kolem ukrajinské krize, nemůžeme a nechceme nadále mlčky tolerovat a pouze nečinně přihlížet k vytváření atmosféry – zatím jen studené – války.

Dáváme proto veřejnosti k dispozici text petice, s níž se obrátíme na politiky a vedení veřejnoprávních médií (co dělají média soukromá, je věcí svědomí a odpovědností jejich majitelů) s následující výzvou. Může se pod ní podepsat každý občan, který sdílí následující postoje, obavy a přesvědčení.

Petici AntiMajdan podepisujte ZDE

Petice „Antimajdan“:

My, občané České republiky, kteří se nesmiřujeme s jednostranným postojem české vlády, vedoucích představitelů Evropské unie a vlády Spojených států amerických, jež ve spolupráci s hlavními sdělovacími prostředky zcela překrucují příčiny a podstatu ukrajinské krize, a staví tak svět před riziko nové studené války a nebezpečné konfrontace mezi Západem a Východem, se obracíme na českou vládu, parlament a vedení českých veřejnoprávních médií:

1) Nezamlčujte nadále našim občanům, že ukrajinskou krizi od počátku inspirovali, pomáhali organizovat, finančně a materiálně ji podporovali především vedoucí představitelé Evropské unie a USA.

2) Proto vás vyzýváme: Nemanipulujte veřejné mínění jednostrannými postoji, výroky a komentáři. Přestaňte předstírat, že státní převrat proti demokraticky zvolenému ukrajinskému prezidentovi, parlamentu a všem složkám státní moci lze čímkoliv ospravedlnit. Pokud ano, pak veřejně prohlaste, že demokratické zřízení v kterékoli evropské zemi lze „legitimně“ svrhnout ozbrojenými skupinami, které neuspěly ve volbách a své zájmy prosazují za použití zbraní násilím v ulicích.

3) Přiznejte české veřejnosti, že plnou odpovědnost za současné události a další pád Ukrajiny do ekonomické propasti, za uvržení milionů Ukrajinců do bídy a za prohloubení ekonomické krize Západu jednostrannými a nezdůvodnitelnými akty vůči Ruské federaci, nesou EU a USA.

4) Vaše podpora ukrajinským ozbrojeným bandám z Majdanu, v nichž byli aktivní nejen občané Ukrajiny, je otevřenou podporou mezinárodního terorismu a výsměchem všem principům demokratického právního státu, občanským právům a svobodám, jimiž se jinak tak hlasitě zaklínáte.

5) Veřejnoprávní média mají ze zákona povinnost informovat českou veřejnost objektivně a vyváženě. Místo toho jsme od počátku ukrajinské krize svědky jednostranné goebbelsovské propagandy namířené výhradně proti Ruské federaci a jejím demokratickým státním institucím a jejich představitelům, přestože se narozdíl od EU a USA chovaly až do okamžiku státního převratu mimořádně zdrženlivě. Místo objektivních informací jsme však svědky rozněcování vášní proti Rusku, zadržování pravdivých a vyvážených informací o přípravě a průběhu ukrajinského puče a rovněž o obraně přirozených životních zájmů Ruska a jeho občanů na území, které ovládli osnovatelé státního převratu na Ukrajině.

6) Žádáme proto, aby vláda, zastupitelské sbory a vedení veřejnoprávních médií začaly jednat tak, jak je v demokratické zemi jedině možné:
Aby informovaly veřejnost objektivně o ukrajinském konfliktu a jeho důsledcích.
Aby hájily zájmy České republiky jako suverénní země se suverénní zahraniční politikou, bez ohledu na to, co jim diktují zájmy aktuálně vládnoucích elit EU a USA.
Aby společně s představiteli Ruské federace hledaly diplomatické řešení současné krize, v níž budou zohledněny zájmy všech zúčastněných stran.
Aby přerušily veškeré kontakty s pučistickou ukrajinskou vládou a teroristy ovládanými státními institucemi a požadovaly návrat demokratických poměrů, včetně demokraticky zvolených představitelů politické a státní moci.
Aby v rámci svých možností a kompetencí působily na představitele EU a USA, aby tak aktivně bránily dalšímu zvyšování mezinárodního napětí jednostrannými kroky proti Ruské federaci.

Jen tak bude možné, abychom také my, občané České republiky, brali nadále vážně své demokraticky zvolené představitele a bez ohledu na politické preference je respektovali a uznávali. V opačném případě to budeme chápat jako vaše poselství, že způsob prosazování zájmů je možný nedemokratickými, teroristickými metodami ozbrojené ulice. Bude to pro nás signálem, co se skrývá za tím, co nazýváte „hodnotami Západu“, a jako návod, jak může postupovat ve volbách poražená menšina, pokud s regulérně zvolenými představiteli své země nesouhlasí.

Tomu ovšem nechceme věřit. Vyzýváme vás proto, abyste přijali veškerá možná účinná opatření k nápravě tohoto neregulérního stavu, jenž je výsměchem demokracii, občanským svobodám a hodnotám, na nichž naše civilizace dosud stála.

Za organiátory petiční akce, redakci Protiproud

Petr Hájek

šéfredaktor