Pochopí konečně Západ, co se děje na Ukrajině?

2. 3. 2014 zdroj zde
Po normalizaci situace na Ukrajině se může tato zem stát „geopolitickou cenou, kterou nikdo nedokáže využít“. Takový charakteristický názor vyslovila americká zpravodajská agentura AP.
S odvoláním na mínění expertů z USA varuje před přílišnou euforií spojenou s nesmírně rychlými změnami v Kyjevě.
Podle mínění experta AP Wayna Merryho se Ukrajina nachází na poměrně nízkém místě ve výčtu zahraničněpolitických priorit USA ve srovnání například se syrským problémem, izraelsko-palestinským urovnáním a jadernými spisy Íránu. Proto budou USA jen sotva ochotny vydat na Ukrajinu desítky miliard dolarů.
Když ne USA, pak tedy bude platit Evropa? Tady jsou ale nálady ještě protikladnější. Lídři Evropské unie vítají to, čemu říkají demokratické změny v Kyjevě, ale hypotetických 20 miliard eur může být použito pouze na to, aby se zabránilo státnímu bankrotu Ukrajiny. Co bude dál s ukrajinskou ekonomikou v dlouhodobé perspektivě, není jasné.
Chaos a anarchie na Ukrajině za doprovodu geopolitické rétoriky Západu hrozí nejen konkrétními ekonomickými ztrátami, ale ještě nebezpečnějšími mezinárodnostními konflikty podobnými těm, co se odehrály v Jugoslávii. Eskalace násilí a nacionalismu na Ukrajině bude mít nevyhnutelně za následek, že se do konfliktu zapojí Maďarsko, Rumunsko, Turecko a další země, které budou cítit odpovědnost za své krajany nebo souvěrce v Zakarpatsku, Bukovině nebo na Krymu, soudí vedoucí Centra politického výzkumu ústavu ekonomiky RAV Boris Šmelev:
V současné době Evropa v podstatě pomalu směřuje nejen k ultrapravici nebo ultralevici ale i k těm strukturám, které tak či onak destruktivně působí na celý systém sociálních a politických styků evropských států. To, čeho jsme dnes svědky v dnešní Evropě, je odrazem hluboké krize jak celé evropské demokracie, tak i evropského stranického systému.
Neměli bychom ale zapomínat na to, že proces, který byl jednou zahájen, se dál může rozvíjet živelně a jen stále obtížněji může být korigován. Právě v tom se dnes skrývá hlavní nebezpečí toho, co se odehrává na Ukrajině. To, co nejdřív připadalo Evropě a USA jako pokus vrátit Ukrajinu do lůna eurointegrace, se mění v celoevropskou hrozbu, nejnebezpečnější od dob rozpadu Jugoslávie.