Tiskovka V.V. Putina bez cenzury Českou televizí

Avatar
Původní autoři

8. 3. 2014  zdroj Czeffreepress zdezde

Právě ve chvíli, kdy Vladimír Putin mluvil o pozadí celého puče a o složení tzv. opozice, která byla vycvičena na západě, aby provedla „revoluci“, překlad náhle vypadl. Čeští diváci tak mohli dlouhé minuty sledovat pouze řeč Vladimíra Putina bez překladu. Slyšet bylo jen šustění papírů překladatele, takže spojení evidentně přerušeno nebylo.

To se opakovalo během celého brífinku ještě několikrát. Máme věřit tomu, že šlo jen o náhodu? Každopádně před výpadkem překladu diváci zaslechli náhlý vstup hlasatelky. Jako kdyby někdo přepojil zvukový kanál. Kdo je zodpovědný za tento bezprecedentní cenzurní zásah, který několikrát znemožnil, aby se český divák mohl dozvědět pravdu o pozadí „ukrajinské revoluce“ z úst ruského prezidenta?
Kdo hledá pravdu vždy ji najde. Zde celé a bez cenzury.
Vladimir Putin odpověděl na otázky novinářů o situaci na Ukrajině
4. března 2014, 15:40, Moskevská oblast, Novo-Ogarjovo
Hlava státu se setkal se zástupci médií a odpověděl na řadu aktuálních otázek, mimo jiné o situaci na Ukrajině.
V.PUTIN: Dobrý den, vážení kolegové!
Víte, jak to uděláme? Já osobně bych se přimlouval uskutečnit naše dnešní setkání nikoliv jako interview, ale jako besedu. Proto navrhuji, abyste mi nahodili maximální počet otázek, já si je poznamenám, vynasnažím se, nakolik budu moci, odpovědět na ně, a poté budeme mluvit podrobněji, o detailech, o těch nuancích, které by vás mohly zvlášť zajímat.
Prosím, máte slovo.
OTÁZKA: Vladimire Vladimiroviči, chtěl bych se zeptat (vzhledem k tomu, že jste docela dlouho mlčel, takže se nám nahromadilo mnoho otázek), jak hodnotíte to, co se stalo v Kyjevě? Považujete vládu a úřadujícího prezidenta, který je nyní v Kyjevě za legitimní? Zda, a za jakých podmínek, jste připraven udržovat kontakt s nimi? A vy osobně považujete za možné vrátit se k dohodě ze dne 21. února, o které se dnes často mluví? Děkuju.
OTÁZKA: Vladimire Vladimiroviči, Rusko slíbilo Krymu finanční pomoc, včera tím bylo pověřeno ministerstvo financí. Existuje již dnes pochopení, kolik toho dáme, z jakých zdrojů, za jakých podmínek a kdy tato pomoc bude poskytnuta? Tamní situace je docela těžká.
OTÁZKA: Kdy, za jakých podmínek, a v jakém rozsahu může být použita vojenská síla na Ukrajině? Nakolik to je v souladu s mezinárodními smlouvami s Ruskem? Má vojenské cvičení, které se konalo nedávno, něco společného s možným použitím vojenské síly?
OTÁZKA: Chtěl bych se dozvědět něco o Krymu. Jsou tam podle Vás stále ještě provokace nebo nějaké nebezpečí pro ruské občany, kteří jsou nyní na Krymu, a pro rusky mluvící obyvatelstvo? A celkově o dynamice, vyvíjí se nyní k lepšímu nebo horšímu? Zprávy odtamtud jsou zcela protikladné.
OTÁZKA: Jestliže přece jen rozhodnete o vyslání vojsk, propočítal jste si pro sebe, pro zemi, pro svět možná rizika, jako například: hospodářské sankce, zhoršení v oblasti globální bezpečnosti, potenciální vízová omezení nebo případně ještě větší izolaci Ruska, po čemž volají někteří západní politici?
Děkuji.
OTÁZKA: V předvečer ruské trhy prudkým poklesem reagovaly na rozhodnutí Rady federace, kurz rublu zopakoval historické minimum. Čekal jste takovou reakci? Jaké dopady vidíte pro ekonomiku? Je třeba přijímat mimořádná opatření, a jaká? A nemyslíte, například, že rozhodnutí Centrální banky přejít na pohyblivý kurz ruble bylo předčasné? Nebylo by možná vhodné ho dočasně zrušit? Co o tom soudíte?
Děkuji.
V.PUTIN: Dobře, zkusme se zatím pozastavit. Já začnu odpovídat a pak budeme pokračovat. Nebojte se, budu se snažit, aby se dostalo na všechny.
Za prvé, o hodnocení toho, co se událo v Kyjevě, na Ukrajině celkově. Může existovat pouze jedno hodnocení – jde o protiústavní převrat a ozbrojené uchvácení moci. S tím nikdo nepolemizuje. Kdopak by polemizoval? Otázkou pro mě je, a nemohu ji zodpovědět, ani moji kolegové, s nimiž, jak víte, jsem velmi často v poslední době telefonicky projednával ukrajinské problémy. Tato otázka zní: Za jakým účelem to bylo uděláno?
Vezměte prosím na vědomí, vždyť prezident Janukovyč při zprostředkování třech ministrů zahraničí evropských zemí – Polska, Německa a Francie – v přítomnosti mého představitele (v této roli vystupoval ombudsman, zmocněnec pro ochranu lidských práv v Ruské federaci Vladimir Petrovič Lukin) podepsali mezi opozicí a vládou tehdy, 21. února vzpomínanou dohodu, podle níž, chci to zdůraznit (dobré je to nebo špatné, jen chci poukázat na tento fakt), Janukovyč prakticky již svou moc odevzdal. Souhlasil se vším, co požadovala opozice: dál souhlas k předčasným volbám parlamentu, k předčasným volbám prezidenta, souhlasil s návratem k ústavě z roku 2004, což požadovala opozice.
Odpověděl kladně jak na naši žádost, tak na žádost západních zemí a zejména jeho opozice, nepoužít sílu. Konec konců vždyť nedal žádný nezákonný rozkaz střílet do nešťastných demonstrantů. A nejen to, nařídil také stažení všech policejních sil z hlavního města, a jeho příkaz byl splněn. Odjel na akci v Charkově, hned jak odjel do Charkova, místo toho, aby uvolnili dříve obsazené administrativní budovy, okamžitě obsadili i jeho prezidentskou rezidenci a sídlo vlády, nikoliv aby splnili to, na čem se dohodli.
Pokládám si tedy otázku: Proč? Chci pochopit, proč se to stalo? On beztak ve skutečnosti odevzdal veškerou moc a přitom neměl, myslím si to a říkal jsem mu o tom, neměl žádnou šanci být znovuzvolen. A všichni se na tom shodují, všichni mí kolegové, s nimiž jsem mluvil v posledních dnech telefonicky.
Proč tedy bylo nutné zahájit protiprávní, protiústavní akce a uvrhnout zemi, vtáhnout zemi do takového chaosu, v němž se dnes ocitla? Vždyť dosud se v ulicích Kyjeva potulují maskovaní ozbrojenci se zbraněmi v rukou. Na tuto otázku jednoduše není odpověď. Chtěli snad někoho ponížit, ukázat svou moc? Jsou to, podle mého názoru naprosto stupidní akce. Dosáhli, zdá se mi, opačného výsledku, než čekali, protože právě těmito akcemi ve značné míře rozkolísali východ a jihovýchod Ukrajiny.
Teď ohledně toho, proč vůbec tato situace vznikla.
Podle mého názoru, tato revoluční situace se vytvářela už dávno, od prvních dnů nezávislosti Ukrajiny. Obyčejný ukrajinský občan, obyčejný ukrajinský mužik, ten trpěl jak za Mikuláše Krvavého, tak za Kravčuka, za Kučmy, Juščenka a Janukovyče. Směrem k lepšímu se nic nebo téměř nic nezměnilo. Korupce dosáhla takových rozměrů, že se to nám zde, v Rusku, ani nezdálo. Obohacování a rozvrstvení společnosti, také máme těchto problémů habaděj, jsou i u nás velmi vážné, ale na Ukrajině je to ještě ostřejší, umocněno na třetí, na druhou. Víte, tam to dosahuje nepředstavitelných rozměrů. V zásadě, lidé, samozřejmě, chtěli změnu, nelze však podporovat nezákonné změny.
V postsovětském prostoru, kde politické struktury jsou doposud velmi křehké, hospodářství velmi slabé, je třeba jednat výhradně ústavními prostředky. Kardinální chybou bude vždy vykročení mimo ústavní rámec. Rozumím, mimochodem, těm lidem na Majdanu, i když nevítám samotný fakt změny moci tímto způsobem, přesto chápu ty na Majdanu, kteří stále vyžadují nikoliv jakési opravy mocenské fasády, nýbrž vyžadují zásadní změny. Proč to vyžadují? Protože už si zvykli, že jedni podvodníci střídají jiné podvodníky a lumpy. A co víc: lidé v regionech se dokonce nepodílí na tvorbě regionálních orgánů moci. Měli jsme období, kdy jsme přiváděli k moci regionální lídry tím způsobem, že je prezident navrhl, a místní rada je alespoň schválila, avšak zde existuje jen přímé jmenování. Nyní jsme přešli k volbám, ale oni k tomu ani nepřičichli. A ve východních regionech začali jmenovat gubernátory oligarchy, miliardáře. Samozřejmě lidé to neberou, samozřejmě, lidé si myslí, že se tito lidé obohatili v důsledku nečestné privatizace, ostatně stejně tak uvažují mnozí u nás, a teď je navíc připustili k moci.
V Dněpropetrovsku do křesla gubernátora posadili pana Kolomojského. Ale vždyť to je jedinečný lotr. Dokonce i našeho oligarcha Abramoviče oklamal dva nebo tři roky zpátky. Jak se říká v kruzích našich osvícených intelektuálů jednoduše ho “podrazil”. Uzavřeli spolu smlouvu, jakýsi kšeft, Abramovič mu převedl pár miliard dolarů, ten však dohodu nedotáhl a peníze mu zůstaly v kapse. Když jsem se Abramoviče zeptal: “Poslyšte, proč jste to udělal? řekl: “Ani mne nenapadlo, že je to možné.” Já nevím, mimochodem, jak to vše skončilo, zda dostal své peníze zpět, dodělal ten kšeft, nevím. Ale jsou to dva nebo tři roky, kdy se takový skutečný případ stal. A takového mizeru ustaví gubernátorem, posílají do Dněpropetrovsku. Samozřejmě lidé jsou naštvaní. Byli nespokojeni a zůstanou nespokojeni, jestliže ti, kteří si říkají legitimní moc, budou jednat takovým způsobem.
A co je nejdůležitější, je bezpodmínečně nutné dát lidem právo určovat svůj vlastní osud, osud svých rodin, osud svého regionu a podílet se na rovnoprávném základě, toto bych rád zdůraznil: všude, kde člověk žije, v jakémkoliv regionu země, musí se na rovnoprávném základě účastnit určování osudu své země.
Je tato dnešní moc legitimní? Parlament zčásti ano, všechny ostatní nikoliv a rozhodně to platí o legitimitě úřadujícího prezidenta, tam žádná legitimita neexistuje. Z právního hlediska je pouze jeden legitimní prezident. Je jasné, že nemá žádnou moc. Ale už jsem o tom mluvil, chtěl bych zopakovat: tímto legitimním prezidentem čistě z právního hlediska, samozřejmě, je pouze Janukovyč.
V souladu se zákonem Ukrajiny existují tři způsoby zbavení prezidenta moci: smrt, druhý způsob – jeho demise a třetí je impeachment. Impeachment je popsán, je to ústavní norma. Musí se ho účastnit Ústavní soud, Nejvyšší soud, samotná Rada. Jedná se o náročný a časově dlouhý postup. Tento postup se neprováděl. Proto z právního hlediska je to nepopiratelný fakt.
Kromě toho si myslím, že možná i proto dnešní takzvaná moc se rozhodla rozehnat Ústavní soud, což vůbec neakceptuje legislativní rámec Ukrajiny, ani evropský legislativní rámec. A nejen že rozehnali soud nezákonným způsobem, ale navíc – zamyslete se nad tímto – dali pokyn generální prokuratuře zahájit trestní stíhání členů Ústavního soudu. To je co, prosím? Dá se to nazvat nezávislým soudnictvím? Jak je možné dát příkaz zahájit trestní řízení? Pokud se jakýkoli trestný čin stal, orgány činné v trestním řízení to vidí samy a musí samy reagovat. Ale dát příkaz zahájit trestní stíhání je nesmysl, je to holý nesmysl.
Nyní o finanční pomoci Krymu. Jak víte, rozhodli jsme se zapojit regiony Ruské federace do poskytnutí příslušné pomoci Krymu, který se na nás obrátil s prosbou o humanitární podporu. A samozřejmě to uděláme. Kolik, kdy, jaké zdroje – nemohu říci, řeší to vláda. Spojuje regiony hraničící s Krymem, možná, poskytuje dodatečnou podporu našim regionům, aby tyto mohly podpořit obyvatele Krymu. To budeme dělat, samozřejmě.
Co se týče vyslání vojáků, použití vojsk. Zatím to není nutné. Ale taková možnost existuje. Mimochodem, mohu říci, že naše cvičení, které se konalo nedávno, nemá žádnou spojitost s událostmi na Ukrajině. Tuto akci jsme plánovali dříve, ale neoznamovalo se to, pochopitelně, protože šlo o náhlou prověrku bojové připravenosti příslušných vojenských jednotek. Byla plánována už dávno, ministr obrany mne o tom dávno informoval a já už jsem měl připravenou směrnici, rozkaz k zahájení takového cvičení. Jak víte, cvičení bylo ukončeno a včera jsem vydal rozkaz, aby se všechny vojenské jednotky vrátily do míst trvalé dislokace.
Co by mohlo být důvodem k použití ozbrojených sil? Je to, samozřejmě, krajní, naprosto extrémní případ.
Za prvé, k otázce legitimity. Jak víte, máme přímou žádost stávajícího a legitimního, jak už jsem řekl, prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyče o použití ozbrojených sil pro ochranu života, svobody a zdraví občanů Ukrajiny.
Co nás zneklidňuje především? Vidíme řádění neonacistů, nacionalistů, antisemitů, které se nyní děje v některých částech Ukrajiny, včetně Kyjeva.
Od tohoto místa je záznam dostupný se slovenským překladem.
Jste zástupci médií, a určitě jste viděli, jak jednoho z gubernátorů ve funkci připoutali řetězy, pouty k jakési konstrukci na náměstí, v zimě ho polévali vodou. Poté ho ještě zavřeli do sklepa, kde byl podroben mučení. Co to je, ptám se? Je to snad demokracie? Je to její projev? Mimochodem, byl jmenován teprve nedávno, v prosinci, domnívám se. I za předpokladu, že všechny úřady jsou tam zkorumpované, myslím, že on ani ukrást něco ještě nestačil.
A když obsadili budovu Strany regionů? Víte, co se tam stalo? Nikdo ze strany tam vlastně nebyl. Objevili se dva-tři zaměstnanci, technický personál, jeden inženýr tehdy řekl útočníkům: “Kluci, pusťte nás, ženy, prosím, propusťte. Já jsem inženýr, nemám s politikou nic společného“. Zastřelili ho na místě, přímo před davem. Druhého muže, taktéž příslušníka technické obsluhy, zatlačili do sklepa a zaházeli láhvemi s “Molotovým koktejlem“ a spálili ho zaživa. To je také projev demokracie?
Když tohle vše vidíme, chápeme, co znepokojuje občany Ukrajiny – jak Rusy, tak i Ukrajince, celkově vzato rusky mluvící obyvatelstvo žijící ve východních a jižních regionech Ukrajiny. Co je trápí? Obávají se takového bezpráví. Proto jestliže uvidíme, že toto bezpráví začíná ve východních oblastech, pokud nás lidé sami požádají o pomoc, a oficiální žádost legitimního prezidenta už máme, pak si vyhrazujeme právo využít všechny dostupné prostředky k ochraně těchto občanů. A jsme přesvědčeni, že je to naprosto legitimní. Je to krajní opatření.
A víc než to. Chci vám říci toto: vždy jsme považovali, považujeme a budeme považovat Ukrajinu nejen za svého nejbližšího souseda, ale opravdu za naší sousední bratrskou republiku. A naše ozbrojené síly jsou kamarádi ve zbrani, přátelé, mnozí z nich se znají osobně. A jsem přesvědčen a chci to zdůraznit, že ukrajinští vojáci a ruští vojáci budou stát nikoliv na protilehlých stranách barikády, nýbrž na stejné straně.
Mimochodem, přibližně to samé, co teď říkám, o té jednotě, se děje na Krymu. Všimněte si, díky Bohu, nezazněl tam ani jediný výstřel a nejsou žádné ztráty, kromě tlačenice na náměstí, která se stala před týdnem, myslím. A co se tam děje? Lidé přicházeli, zablokovali vojenské jednotky, jednotky ozbrojených sil a domlouvali se s nimi, že se musí podřídit požadavkům a vůli lidu, který žije na tomto území. Nebyly žádné ozbrojené srážky, nikdo nestřílet, nepadlá ani jedna rána.
To znamená, že napjatá situace na Krymu, související s možným použitím ozbrojených sil, se prostě vyčerpala, nebylo to vůbec nutné. Jediné, co bylo nezbytné a co jsme dělali, bylo, že jsme posílili ochranu našich vojenských objektů, protože po celou dobu dostávali výhrůžky a my jsme viděli, že na Krym se už stahují ozbrojenci z nacionalistických organizací. Udělali jsme to a udělali jsme to správně a včas. Proto vycházím z toho, že ani na východní Ukrajině nic podobného nebudeme muset dělat.
Ale ještě jednou bych chtěl zdůraznit. Samozřejmě, že to, co teď řeknu, vůbec nepatří do mé kompetence a my nemáme v úmyslu se vměšovat. Ale myslíme si, že všem občanům Ukrajiny, opakuji, ať žijí kdekoli, musí být poskytnuta stejná práva ohledně účasti na životě země a ohledně určení budoucnosti této země.
Já bych si na místě těch, kdo se považují za legitimní moc, pospíšil s příslušnými procedurami, protože celonárodní mandát na vykonávání domácí, zahraniční a ekonomické politiky, a tím spíše na určení budoucnosti Ukrajiny, nemají.
Trhy. Pokud jde o trhy, tak, jak víte, trhy projevily určitou nervozitu ještě před událostmi na Ukrajině, ještě před zostřením situace. Je to spojeno především s politikou Federálního rezervního systému USA, který přijal určitá rozhodnutí, což učinilo investice do samotné ekonomiky USA dostatečně atraktivními. Investoři začali stahovat peníze z rozvíjejících se trhů na trh americký. To je celková tendence, která nemá absolutně žádnou souvislost s Ukrajinou. Nejvíce utrpěla Indie, a myslím si, že i jiné země BRICS. Rusko také. O něco méně, než, řekněme, Indie, ale také. Toto je hlavní důvod. Pokud jde o události na Ukrajině, ano, politika vždycky tak či onak ovlivňuje trhy, peníze mají rády klid, ticho a stabilitu. Mně se ale zdá, že to je taktický, dočasný jev a dočasný vliv.
Prosím.
OTÁZKA: Vladimire Vladimiroviči, řekněte, prosím, očekával jste tak tvrdou reakci na akce Ruska ze strany západních partnerů? Mohl byste něco říci o podrobnostech jednání s Vašimi západními partnery, ohledně toho, co právě sdělil tiskový odbor? A summit „osmičky“ v Soči proběhne, nebo ne, co myslíte?
V.PUTIN: Pokud jde o očekávanou reakci, o to, zda se bude konat „osmička“ a ohledně jednání. Vedeme uzavřená jednání, některá jsou dokonce tajná. Proto si nemyslím, že jsem oprávněn zveřejňovat, co a jak jsme projednávali se svými partnery. Odvolám se však na některá veřejná prohlášení svých kolegů ze západních zemí a, aniž bych je jmenoval, okomentuji je obecně.
Čeho si všímáme? Často jsme obviňováni z nelegitimity našich činů a když se ptám: „A vy si myslíte, že vy děláte všechno legitimně?“ – říkají: „Ano.“ Je nutno připomenout činy Spojených států v Afganistánu, Iráku, Libyi, kde vyvíjely činnost buď zcela bez jakýchkoli sankcí Rady bezpečnosti OSN, anebo zcela překroutily obsah těchto rezolucí, jak se stalo v Libyi. Tam, jak je známo, byla předepsána pouze možnost uzavřít nebe pro lety vládního letectva, všechno však skončilo bombardováním a účastí speciálních jednotek na pozemních operacích.
Naši partneři, obzvláště ve Spojených státech, si vždy jasně a přesně formulují své geopolitické a státní zájmy a sledují je velmi důsledně. Poté se řídí známou frází „Kdo nejde s námi, jde proti nám“ a podřizují si celý zbývající svět. A kdo se nepodvolí, do toho začnou hned klovat, a nakonec ho, zpravidla, uklovou.
My vycházíme z něčeho jiného, vycházíme právě z toho, že postupujeme výlučně legitimně. Já sám jsem se vždycky přimlouval za dodržování norem mezinárodního práva. Ještě jednou chci zdůraznit: myslíme si, že pokud se dokonce rozhodneme, pokud se rozhodnu nasadit ozbrojené síly, bude to legitimní a bude to plně v souladu jak s obecnými normami mezinárodního práva, jelikož máme žádost legitimního prezidenta, tak s našimi závazky, které v tomto případě odpovídají našim zájmům ohledně ochrany těch lidí, jež považujeme za úzce s námi spojené jak historicky, tak ve smyslu společné kultury, za úzce spojené v ekonomickém smyslu. To odpovídá našim národním zájmům – ochránit ty lidi. Je to humanitární mise. Nečiníme si nárok na to, abychom někoho zotročovali, abychom někomu něco diktovali. Ale samozřejmě nemůžeme zůstat stranou, pokud uvidíme, že je začínají pronásledovat, likvidovat, ponižovat. Velice bych si přál, aby to nenastalo.
OTÁZKA: Jak obecně hodnotíte reakci Západu na události na Ukrajině a hrozby směrem k Rusku: hrozí nám jakési sankce a vystoupení z „osmičky“?
V.PUTIN: Pokud jde o sankce. Nad důsledky těchto sankcí se musí zamyslet především ti, kteří se chystají je zavést. Myslím, že v současném světě, kdy je všechno propojeno a každý závisí tak či onak na někom jiném, je, samozřejmě, možné si vzájemně nějak škodit, bude to však škoda pro obě strany. I na to je nutno myslet. To za prvé. Za druhé, což je, vlastně, to nejdůležitější. Už jsem mluvil o našich motivech chování. A v čem vlastně spočívají motivy jednání našich partnerů? Podpořili protiústavní převrat a ozbrojené převzetí moci, prohlásili tyto lidi za legitimní a snaží se je podpořit. Mimochodem, i v tomto případě jsme trpělivost sama a dokonce jsme připraveni k jakési spolupráci, nechceme spolupráci přerušit. Jak víte, před několika dny jsem požádal vládu, aby promyslela, jak je možno pokračovat v kontaktech dokonce i s těmi mocenskými strukturami v Kyjevě, jež nepovažujeme za zcela legitimní, za účelem zachování součinnosti v oblasti ekonomiky a průmyslu. Naše činy považujeme za naprosto opodstatněné. Veškeré hrozby na adresu Ruska jsou kontraproduktivní a škodlivé.
Pokud jde o „osmičku“, nevím. Připravujeme se na „osmičku“ budeme připraveni přijmout u sebe naše kolegy. Pokud nechtějí přijet – nevadí.
OTÁZKA: Pokud dovolíte, dodám něco právě o kontaktech. Pokud to správně chápu, považujete premiéra Krymu, Aksjonova, za legitimního zástupce moci. Jste připraven na různé kontakty s těmi, kteří se teď v Kyjevě považují za legitimní moc?
V.PUTIN: Právě jsem to řekl. Asi jste neposlouchal.
OTÁZKA: Mám na mysli právě vás na nejvyšší úrovni, za účelem politického řešení.
V.PUTIN: Na nejvyšší úrovni tam partnera nemám. Není tam prezident. A nemůže být do všeobecných voleb.
Pokud jde o Krym, jasně, krymský parlament byl zformován v roce 2010, pokud mne neklame paměť, někdy v prosinci roku 2010. Skládá se ze 100 poslanců, je v něm zastoupeno 6 politických stran. A poté, co si předchozí premiér rezignoval, krymský parlament v souladu s procedurami a zákonem zvolil na zasedání Nejvyšší rady Krymu nového premiéra. Samozřejmě, že je to legitimní premiér. Jsou tam dodrženy všechny procedury předepsané zákonem, není tam ani jedno porušení. Když se ale před několika dny skupina ozbrojených lidí pokusila obsadit budovu Nejvyšší rady Krymu, vyvolalo to, samozřejmě, veliké obavy u samotných obyvatel Krymu. Vznikl dojem, že na Krymu má dojít ke kyjevskému scénáři a má tam být zahájena série teroristických útoků a chaos. Je jasné, že obyvatele Krymu to velice znepokojuje. Právě proto vytvořili výbory domobrany a převzali kontrolu nad ozbrojenými sílami.
Mimochodem, když jsem se včera podíval na informace, co tam vlastně zabrali, je to přímo jakýsi opevněný prostor. Je tam několik desítek zařízení S-300, několik desítek „Buků“, 22 tisíc vojáků a další a další zbraně. Ale, chválabohu, všechno je to teď, jak jsem již řekl, bez jediného výstřelu v rukou samotného krymského lidu.
OTÁZKA: Vladimire Vladimiroviči, můžete upřesnit následující věc? Lidé, kteří blokovali útvary ukrajinské armády na Krymu byli v uniformách velmi podobných ruským vojenským uniformám. Byli to ruští vojáci, byli to ruské vojenské síly?
V.PUTIN: Vždyť se podívejte na postsovětský prostor. Je tam plno uniforem, které jsou podobné uniformám…. Běžte k nám do obchodu a koupíte tam jakoukoli uniformu.
OTÁZKA: Tak byli to ruští vojáci, nebo ne?
V.PUTIN: Byly to síly místní domobrany.
OTÁZKA: Tak dobře vycvičené? Prostě když to srovnáme se silami domobrany v Kyjevě…
V.PUTIN: Milý kolego, podívejte se, jak dobře byli připraveni lidé, kteří operovali v Kyjevě. Byli, jak známo, cvičeni na příslušných základnách na sousedních územích: v Litvě, Polsku a přímo na Ukrajině taktéž. Připravovali je instruktoři, připravovali dlouhou dobu. Už jsou rozřazeni do desítek, sotní, postupují organizovaně, vybavení kvalitními komunikačními systémy. Všechno funguje jako hodinky. Viděl jste, jak jednají? Naprosto profesionálně, jako zvláštní jednotky. Proč si myslíte, že na Krymu by to mělo být horší?
OTÁZKA: Můžu tedy upřesnit otázku? Podíleli jsme se na přípravě sil domobrany Krymu?
V.PUTIN: Ne, nepodíleli.
OTÁZKA: Jak si představujete budoucnost Krymu? Uvažuje se o jeho připojení k Rusku?
V.PUTIN: Ne, neuvažuje. A obecně se domnívám, že pouze občané, žijící na tom či jiném území, v podmínkách svobody projevu vůle, v podmínkách bezpečí mohou a musí určovat svou budoucnost. A pokud to bylo dovoleno udělat, dejme tomu, obyvatelům Kosova, Kosovským Albáncům, pokud to bylo dovoleno udělat obecně na mnoha místech na světě, tak právo národa na sebeurčení, zakotvené, pokud je mi známo, v příslušných listinách OSN, nikdo nezrušil. Ale my v žádném případě nebudeme nikoho provokovat k takovým rozhodnutím a v žádném případě nebudeme podporovat takové nálady.
Chci zdůraznit, že si myslím, že jen samotní občané, kteří žijí na určitém území, mají právo rozhodovat o svém vlastním osudu.
OTÁZKA: Dvě otázky: Možnost vstupu vojsk na území Ukrajiny považujete za krajní opatření, avšak přesto to úplně nevylučujete. V tom případě ale přece, pokud dojde ke vstupu vojsk, může začít válka. Vás to neznepokojuje?
A druhá otázka. Říkáte, že Janukovyč nedal rozkaz střílet do lidí. Ale někdo na účastníky mítinku střílel. A je jasné, že to byli ostřelovači, byli to vycvičení ostřelovači.
V.PUTIN: Víte, že teď existuje názor, mimo jiné i mezi nedávnými účastníky mítinku, že to byli provokatéři z jedné z opozičních stran. Slyšela jste o tom?
REPLIKA: Ne, o tom jsem neslyšela.
V.PUTIN: Tak se podívejte na ty materiály. Jsou v přístupných zdrojích. Proto je tam teď velmi těžké pochopit, o co jde. Ale my, vy i já, jsme moc dobře viděli, jak příslušníci Berkutu stáli se štíty a stříleli po nich nikoli z pneumatických zbraní, nýbrž z bojových zbraní, kterými jim způsobovali průstřely. Toto jsme viděli velmi přesně. A kdo dával odvetné rozkazy, to nevím. Vím jen to, co mi řekl Janukovyč. A on mi řekl, že on takové rozkazy nevydal a navíc dal příkaz – po podpisu příslušné dohody – dokonce odsunout všechny jednotky milice z hlavního města.
Jestli chcete, řeknu vám i víc. Volal mi (Janukovyč – pozn. překl.) a já jsem mu řekl, aby to nedělal. Říkám: „Začne u vás anarchie, chaos začne v hlavním městě. Mějte slitování s lidmi.“ Ale on to stejně udělal. A jakmile to udělal, obsadili jeho kancelář, vládu a začal právě ten chaos, před nímž jsem ho varoval, který trvá dodnes.
OTÁZKA: Odpovězte na první otázku. Nejste znepokojen, že může začít válka?
V.PUTIN: Neznepokojuje mě to, protože nemáme v úmyslu a nebudeme bojovat proti ukrajinskému lidu.
OTÁZKA: Ale ukrajinská vojska existují, existuje ukrajinská armáda.
V.PUTIN: Pozorně poslouchejte. Chci, abyste mne přesně pochopili, pokud se tak rozhodneme, tak pouze pro ochranu ukrajinských občanů. A jen ať někdo z řad vojáků zkusí střílet na své lidi, za nimiž budeme stát zezadu, ne zepředu, ale zezadu. Ať zkusí střílet na ženy a děti! A já se podívám na ty, kteří vydají takový rozkaz na Ukrajině.
OTÁZKA: Můžu se zeptat, Vladimire Vladimiroviči? Naši kolegové, moji kolegové, kteří nyní pracují na Ukrajině, prakticky každý den říkají (to se týká Berkutu, s výjimkou, pravděpodobně, Krymu), že situace kolem příslušníků Berkutu se stále zhoršuje. Konkrétně v Kyjevě, kde jsou příslušníci, kteří utrpěli zranění a teď leží v nemocnici. Nejen že je tam neléčí, ani jim nedávají najíst. A jsou tam také rodiny, lidé v pokročilém věku, kteří žijí na ubytovně. Ti vůbec nemohou vyjít ven z domu, protože jim to prostě nedovolí, kolem stojí barikády, ponižují je. Můžete to komentovat? Může Rusko pomoci těmto rodinám a příslušníkům?
V.PUTIN: Ano, to je otázka, která nás velmi znepokojuje. Vždyť to přece nejsou zaměstnanci ruského Ministerstva vnitra, nebyli jsme to my, kdo tam ovládal situaci. Ale z čistě humanitárních důvodů by bylo správné, aby i naše organizace, zabývající se ochranou lidských práv, mimochodem možná, požádali Vladimira Petroviče Lukina, aby on sám, nebo se svými kolegy, s nimiž se účastnil na vypracování známého dokumentu z 21.února tohoto roku spolu se zástupci Francie, Německa a Polska, aby přece jen odjeli na místo samé, podívali se, co se děje s příslušníky Berkutu, kteří se ničeho nedopustili, jen plnili rozkaz. Jsou to vojáci, stáli tam v palbě, zapalovali je, házeli na ně „Molotovovy koktejly“. Teď jsou ranění, leží v nemocnici. Celkově je těžké si to představit. U nás dáváme jíst dokonce i válečným zajatcům během války a léčíme je. A je nejen že přestali léčit, přestali jim i dávat jídlo. A navíc obklíčili budovu, kde žijí jejich příbuzní, a ponižují je. Myslím, že organizace zabývající se ochranou lidských práv by se na to měli zaměřit. My jsme připraveni jim poskytnout léčení v Rusku, prosím.
OTÁZKA: Vladimire Vladimiroviči, vracím se k reakci Západu. Rada federace vám navrhla, abyste v reakci na tvrdé prohlášení státního tajemníka USA odvolal našeho velvyslance ze Spojených států. Uděláte to?
V.PUTIN: Státní tajemník je, samozřejmě, důležitý člověk. Ale ještě to není konečná instance, která určuje zahraniční politiku Spojených států. Vidíme prohlášení různých politiků a zástupců různých politických sil. To je krajní opatření. Když to bude nutné, přistoupíme i k němu. Ale to bych dělal velmi nerad, protože si myslím, že na spolupráci na mezinárodní úrovni, v oblasti ekonomiky, v oblasti politiky, mezinárodní bezpečnosti je zainteresováno nejen Rusko se svými partnery, ale i naši partneři jsou zainteresováni na spolupráci s námi. Je velmi lehké rozbít tyto nástroje spolupráce, ale bude velmi těžké je obnovit.
OTÁZKA: Rusko se podílelo na osudu Janukovyče. Jak vidíte jeho další roli, jeho příští osud?
V.PUTIN: Víte, je pro mne velmi těžké o tom mluvit, tak pečlivě jsem to neanalyzoval. Myslím, že politickou budoucnost nemá, řekl jsem mu to. A co znamená „podílelo se na osudu“ – udělali jsme to rovněž výhradně z humanitárních důvodů. Myslím, s přihlédnutím k tomu, že smrt je tím nejjednodušším řešením, jak se zbavit legitimního prezidenta – a to by se stalo. Myslím, že by ho pravděpodobně prostě zabili. Mimochodem, vzniká otázka: za co?
Vždyť si uvědomte, čím začal ten zmatek, co bylo spouštěcím mechanismem. Formálně to, že nepodepsal asociační dohodu s Evropskou unií. Dnes to vypadá prostě jako nějaký nesmysl, je úplně směšné o tom mluvit. Na co vás chci upozornit? Vždyť přece neodmítl podepsat asociační dohodu. Řekl: provedli jsme její řádnou analýzu. Její obsah neodpovídá našim národním zájmům. Nemůžeme prudce zvýšit ceny energetických nosičů pro obyvatelstvo, protože naše obyvatelstvo je i bez toho v dosti těžké situaci. Nemůžeme udělat to, to a to, nemůžeme náhle zpřetrhat naše ekonomické vztahy s Ruskem, protože stupeň spolupráce je velmi vysoký.
Už jsem to říkal, už jsem uváděl tato čísla: ze zhruba 14 miliard exportu posílají do Ruska zboží druhého, třetího stupně zpracování přibližně za 5 miliard. To znamená, že prakticky celý objem strojírenské výroby jde do Ruska, Západ nic z toho od Ukrajiny neodebírá. A tohle jen tak vzít a zrušit, zavést v ukrajinské ekonomice evropské technické normy, podle kterých my zatím, chválabohu, nepracujeme, nebo ne chválabohu, jednou na ty normy přejdeme, ale dnes ty normy u nás v Rusku nemáme. To znamená, že ze dne na den se zruší tyto vztahy a spolupráce, podniky se zastaví, zvýší se nezaměstnanost. A co řekl? „Nemohu to udělat tak prudce, pojďme to ještě dodatečně projednat“. On přece neodmítl podepsat, on jen požádal o možnost ještě dodatečně projednat tento dokument. A hned začala tato bakchanálie. Copak on nějak překročil svou kompetenci? Postupoval naprosto v rámci své kompetence, nic neporušil. Byl to prostě důvod pro podporu sil, které jsou vůči němu v opozici v boji o moc. Obecně na tom není nic zvláštního. Copak však bylo možno dovést to až k anarchii, k protiústavnímu převratu a převzetí moci ozbrojenou cestou a následně uvrhnout zemi do takového chaosu, v němž se teď nachází? Myslím, že to je nepřístupné. A naši západní partneři toto neprovádějí na Ukrajině poprvé. Někdy mám dojem, že tam za velkou louží sedí někde v Americe zaměstnanci nějaké laboratoře a dělají pokusy jako na krysách, aniž by chápali důsledky toho, co dělají. Proč to udělali? Kdo to může vysvětlit? Vysvětlení nejsou vůbec žádná.
Stejné to bylo i během prvního Majdanu, když témuž Janukovyčovi neumožnili převzít moc. Ale proč bylo nutno dělat třetí kolo voleb? To znamená, že z politického života Ukrajiny se stala fraška. Žádná ústava se nedodržuje. Chápete, my učíme lidi, že když někomu je umožněno všechno porušit, tak stejné právo mají i ostatní. Pak začíná chaos. V tom je právě to nebezpečí. Naši společnost je nutno přece jen vychovávat na základě jiných tradic: na základě tradice úcty k základnímu zákonu země, k ústavě a ke všem ostatním zákonům. Samozřejmě, že se to ne vždy daří, avšak chovat se takto – jako slon v porcelánu – je, domnívám se, kontraproduktivní a velice nebezpečné.
Prosím.
OTÁZKA: Vladimire Vladimiroviči, Turčinov je z vašeho pohledu nelegitimní.
V.PUTIN: Jako prezident ano.
OTÁZKA: A Rada je legitimní částečně.
V.PUTIN: Ano.
OTÁZKA: Je legitimní Jaceňuk a vláda? A jestliže je Rusko znepokojeno posílením radikálních elementů, jež se často zesilují, jestliže se nacházejí před předpokládaným protivníkem, kterým se, z jejich pohledu, nyní přirozeně jeví Rusko a ruská pozice, že jsme připraveni poslat vojska. Vzniká tedy otázka: má smysl a je možné vést jednání a rozhovor s umírněnými silami v ukrajinské vládě, opět s Jaceňukem a je vůbec zákonný?
V.PUTIN: Poslyšte, jako byste vůbec neslyšel, o čem jsem hovořil. Vždyť jsem řekl: před třemi dny jsem dal úkol vládě obnovit kontakty na vládní úrovni s jejími protějšky v příslušných ministerstvech a úřadech Ukrajiny, aby nebyly přerušeny hospodářské styky, a podpořit je v jejich snaze obnovit hospodářství. To je hlavní úkol pro vládu. Navíc i Dmitrij Anatolijevič Medveděv je ve spojení s Jaceňukem. A Naryškin jako předseda parlamentu, to vím, je v kontaktu s Turčinovem. Ale, opakuji, všechny naše obchodně-ekonomické a jiné, humanitární styky, bude možné rozvíjet v plném rozsahu až poté, kdy se normalizuje situace a proběhnou volby prezidenta.
OTÁZKA: Gazprom již řekl, že se vrací od dubna ke starým cenám za plyn.
V.PUTIN: Gazprom toto nemohl říci, zřejmě jste nepozorně poslouchal či se tam nepřesně vyjádřili. Gazprom se nevrací ke starým cenám, nechce prodlužovat platné slevy, na kterých se domluvil, o jejichž zavedení či nikoli, čtvrtletně. Ještě před těmito událostmi, před ostrým stadiem těchto událostí. Vím o jednání Gazpromu s jeho partnery, Gazprom se domluvil i vláda Ruské federace se domluvila na tom, že Gazprom udělá slevu až na 268,5 dolaru za tisíc kubíků, vláda Ruska dá první tranši kreditu, formálně to není kredit, ale koupě obligací – kvazikredit, v první etapě 3 miliardy dolarů. A ukrajinská strana se zavazuje plně vyrovnat dluh, který vznikl ve druhém pololetí minulého roku a platit regulérně běžné platby za spotřebovaný produkt – spotřebovaný plyn. Dluh nebyl splacen, běžné platby nejsou v plném objemu placeny.
Navíc, jestli ukrajinský partner nezaplatí za únor, dluh se ještě zvýší. Dnes činí asi 1,5-1,6 miliardy (v dolarech). Pokud nezaplatí za únor v plné výši, bude činit téměř 2 miliardy dolarů. Přirozeně Gazprom za těchto podmínek říká: „Poslyšte, jestli nám stejně platby neplatíte, ale my zaznamenáváme jen vzrůstající dluh, tak jej pojďme raději zaznamenávat v normální ceně, přičemž ve snížené“. Je to čistě komerční složka činnosti Gazpromu, který má ve svých investičních plánech, stejně jako jakákoli jiná velká společnost, ziskovou a výdajovou část, která se plánuje. Pokud nedostávají včas prostředky od ukrajinských partnerů, sami si omezují vlastní investiční programy, je to pro ně reálný problém. To není, mimochodem, spojeno ani s událostmi na Ukrajině, ani se žádnou politikou. Byla dohoda: „My vám – peníze a snížení ceny plynu, a vy – platby, ale regulérně.“ Peníze dali, plyn snížili dle ceny, ale platby nepřišly. Samozřejmě Gazprom říká: „Podívejte, takhle to nepůjde.“
OTÁZKA: Vladimire Vladimiroviči, tiskový odbor Merkelové po Vašem telefonickém rozhovoru sdělil, že jste dal souhlas s vysláním určité mezinárodní mise pro zjištění faktů a vytvoření určité kontaktní skupiny.
V.PUTIN: Řekl jsem, že máme speciálně připravené lidi, kteří musí kompetentně prostudovat tuto otázku a projednat ji s německými kolegy. Obecně je to možné. Dal jsem příslušné zadání našemu ministru zahraničních věcí, který se, dle mého, dnes či zítra, či se již včera měl setkat, nebo se právě setkává s ministrem zahraničních věcí Spolkové republiky Německo, panem Steinmeierem, a budou tuto otázku projednávat.
OTÁZKA: Je jasné, že teď největší pozornost je soustředěna na Krym. My však vidíme, co se děje v jiných oblastech Ukrajiny, na východě, na jihu. Vidíme, co se děje v Charkově, Doněcku, Lugansku, v Oděse. Tam lidé vyvěšují ruské vlajky nad administrativními budovami, zvou Rusko na pomoc, žádají o podporu. Rusko bude nějak reagovat na to, co se děje?
V.PUTIN: A vy se domníváte, že nijak nereagujeme? Dle mého, už nějakou dobu tuto reakci projednáváme. V některých případech však pro mě to, co se děje, je nečekané. Nebudu nyní hovořit o tom, co mám konkrétně na mysli, ale taková reakce je v podstatě očekávaná. A naši partneři na Západě i ti, kteří se dnes v Kyjevě nazývají vládou, co že nepředpovídali, že se to stane? Vždyť jsem jim již tisíckrát řekl: proč rozdělujete zemi, co to děláte? Ne, stejně jedou jak tanky, jak se říká. Samozřejmě lidé, kteří žijí ve východní části, chápou, že se ocitli za prahem přijetí rozhodnutí.
V podstatě je třeba přijmout novou ústavu a projednat v referendu, aby všichni občané Ukrajiny pocítili, že jsou součástí tohoto procesu a mají vliv na vznik základních principů uspořádání svého státu. To však není naše věc. To musí rozhodnout samotní Ukrajinci a ukrajinská moc, tak či tak. Po vytvoření legitimní moci, po zvolení prezidenta, nového parlamentu, což bylo naplánováno, se zřejmě toto všechno uskuteční, bych se, myslím, na jejich místě vrátil k tomu, abych schválil ústavu, přičemž, opakuji, v referendu, aby ji přijali všichni lidé, hlasovali, poté je třeba, aby se jí všichni řídili. A jestli bude někdo cítit, že se ocitl mimo tento proces, nikdy s tím nebude souhlasit a vždy s tím bude bojovat. Nač by to potřebovali? Opakuji, není to naše věc.
OTÁZKA: A co plánované volby prezidenta, které proběhnou na Ukrajině, Rusko uzná?
V.PUTIN: Záleží na tom, jak budou probíhat. Jestli budou probíhat při takovém teroru, jaký nyní vidíme v Kyjevě, tak neuznáme.
OTÁZKA: A opět o reakci Západu. Na pozadí takové tvrdé rétoriky by měla být v nejbližších dnech u nás zahájena Paralympiáda v Soči. Nebude tím, v podstatě, ohroženo její konání, alespoň v mezinárodním informačním prostoru?
V.PUTIN: Nevím, zdá se mi, že by bylo vrcholem cynismu uvést do nějakého nebezpečí konání Paralympijských her. My víme, co to je – je to fórum, sportovní mezinárodní fórum, na kterém se mohou lidé s omezenými možnostmi projevit, dokázat sobě i celému světu, že jsou ve skutečnosti, jak se dnes často říká, lidmi bez jakýchkoli omezení, naopak, mají neomezené možnosti dokázat to svými úspěchy ve sportu. Jestli se je někdo pokusí zhatit, znamená to jen jedno, že lidem, kteří se o to pokusí či mohou pokusit, není nic svaté.
OTÁZKA: Otázka hypotetické možnosti použití vojsk. Ze Západu zaznívá, že v případě takového rozhodnutí Rusko poruší Budapešťské dohody, podle kterých výměnou za odmítnutí jaderných zbraní zaručují USA a někteří partneři NATO bezpečnost a územní celistvost Ukrajiny. Je možný v případě takového vývoje situace zásah do tohoto lokálního konfliktu globálních hráčů, a tak přerůstání konfliktu do globální fáze? Jste schopni odhadnout taková rizika?
V.PUTIN: Před tím, než o něčem začneme hovořit veřejně, tím spíš něco dělat prakticky, náležitě přemýšlíme a snažíme se předpovídat všechny následky a reakce všech možných hráčů.
Co se týče dohod, o kterých jste hovořil, zastupujete Reuters, ano?
Odpověď: Ano.
V.PUTIN: Takhle u vás veřejnost a politické kruhy hodnotí události, které se staly? Je ale jasné, že to je ozbrojené uchvácení moci, že? To je zřejmý fakt. A je jasné, že to bylo provedeno protiústavně. To je jasná skutečnost, není liž pravda? Ano, je to pravda.
OTÁZKA: Žiji v Rusku.
V.PUTIN: Jste pašák. Je Vás třeba vzít do diplomatických služeb. Byl by z Vás dobrý diplomat. Jazyk má diplomat, jak je známo, proto, aby skrýval své myšlenky. Takže, když poukazujeme na to, že to byl protiústavní převrat, říkají nám «Ne!». A jste to asi mnohokrát slyšel: «To není protiústavní převrat, to není ozbrojené převzetí moci. To je revoluce!“Není to tak?
REPLIKA: Ano.
V.PUTIN: Ano. Jestli je to revoluce, co to znamená? Nemůžu nesouhlasit s některými našimi odborníky, kteří si myslí, že na tomto území vzniká nový stát. Stejně, jak tomu bylo po pádu Ruského impéria, po revoluci v roce 1917, vzniká nový stát. A s tímto státem a vůči tomuto státu jsme žádné dokumenty, které by nás zavazovaly, nepodepisovali.
OTÁZKA: Zaprvé, rád bych upřesnil. Řekl jste, že v případě, jestli budou ze strany USA použity sankce, přinese to ztráty oběma hospodářstvím. Neznamená to či nemá-li se za to, že Rusko rovněž může zavést nějaké své odvetné sankce a tato odpověď bude symetrická? Hovořil jste o slevách na plyn. A ještě si pamatujeme na smlouvu za 15 miliard dolarů o koupi bondů Ukrajiny. První tranše už dorazila koncem minulého roku. Není vyčlenění dalších prostředků zmraženo? Nebo za jakých konkrétních ekonomických a politických podmínek, jaká politická a ekonomická rizika vkládáte v případě, že budete nabízet pomoc?
V.PUTIN: Odpovím na Vaši otázku. V podstatě bychom byli připraveni zvážit i další kroky pro poskytnutí jiných tranší na výkup, doplňkový výkup obligací. Naši západní partneři však prosí, abychom to nedělali, žádají nás o společnou činnost v rámci MMF proto, abychom přiměli vládu Ukrajiny, úřady Ukrajiny k zavedení nutných reforem pro ozdravení ekonomiky. Těmto směrem jsme připraveni pracovat dál, ale s přihlédnutím k tomu, že Naftogaz Ukrajiny neplatí Gazpromu, vláda nyní zvažuje různé varianty.
OTÁZKA: Vladimire Vladimiroviči, je dynamika rozvoje situace na Ukrajině k lepšímu či k horšímu?
V.PUTIN: Mně se zdá, že se postupně srovnává. Musíme povinně vyslat signál těm lidem, kteří žijí na jihovýchodě Ukrajiny, musí se cítit za a) – v bezpečí, za b) – účastníky všeobecného politického procesu stabilizace v zemi.
OTÁZKA: Několikrát jste se již zmínil o budoucích legitimních volbách na Ukrajině. Koho vidíte jako kompromisního kandidáta? Pochopitelně, že řekněte: ukrajinský národ si musí sám vybrat – ale přece?
V.PUTIN: Říkám Vám od srdce, nemám vůbec představu.
Replika: Vypadá to, že obyvatelé také nemají představu, protože s kým bychom se nebavili, všichni jsou bezradní.
V.PUTIN: Nemohu soudit. Víte, po takových událostech je velmi těžké něco předpovídat. Už jsem řekl, že při všem mém nepřijetí takového způsobu získání moci, svržení úřadující vlády a úřadujícího prezidenta, kategoricky nesouhlasím s takovým způsobem jak obecně, tak i pro Ukrajinu a především pro postsovětské země jako celek. Proč? Protože, zopakuji ještě jednou tuto myšlenku, to nenapomáhá zavádění právní kultury. Jestli je někomu dovoleno tak postupovat, znamená to, že je to povoleno všem. A to znamená chaos. Chápete, to je to nejhorší, co může být pro země s nestabilní ekonomikou a nestabilizovaným politickým systémem. V takových podmínkách se může objevit kdokoli. Vzpomeňte si, jak oddíly Roehma působily v tom období, kdy Hitler usiloval o moc. Potom tyto oddíly Roehma byly v podstatě zrušeny a zlikvidovány. Sehrály však svoji úlohu při příchodu Hitlera k moci. Může dojít k nejrůznějším neočekávaným variantám.
A, opakuji, v podmínkách, kdy lidé oprávněně, chci podtrhnout, a v tom souhlasím s Majdanem, oprávněně vyžadují zásadní změny v politice a přivedení nových, absolutně nových tváří do vrchních vrstev moci, existuje i nebezpečí, že jako čert ze škatulky může vyskočit nějaký nacionalista, polofašistický element – a my vidíme, že se lid s pásky napomínajícími svastiku dosud prochází po Kyjevu, –nějaký antisemita, i takové nebezpečí také existuje.
OTÁZKA: Právě dnes, mimochodem, stálý zástupce Ukrajiny v OSN řekl, že zločiny banderovců byly zfalšovány Sovětským svazem. 9. květen je již dost blízko, a my právě vidíme, kdo je nyní u moci. Je možné s nimi vůbec být v kontaktu?
V.PUTIN: Být v kontaktu je třeba se všemi, kromě zjevných zločinců, ale v takových podmínkách, ještě jednou opakuji, je nebezpečí, že se někdo prodere, člověk s úplně krajními názory, což, samozřejmě, bude mít těžké následky pro zemi.
OTÁZKA: Řekl jste, že je třeba být v kontaktu se všemi. Julie Timošenková nedávno říkala, že se chystá do Moskvy.
V.PUTIN: Víte, že jsme pracovali vždy a dostatečně úspěšně s vládami Ukrajiny, které měly různé politické názory: i s Leonidem Danilovičem jsme spolupracovali, i s Juščenkem jsme spolupracovali. A já, jako předseda vlády Ruské federace, jsem spolupracoval s Timošenkovou: jezdil jsem k ní a ona přijížděla do Ruska. Byly různé situace, spojené s vykonáváním společné činnosti při vedení ekonomiky zemí, byly i spory, byly i dohody. Byla to však celkově konstruktivní práce. Jestliže bude chtít přijet do Ruska, ať přijede. Dnes ale není předsedkyní vlády. Přijede jako kdo? Bránit však tomu, aby přijela do Ruska, se já osobně nechystám.
OTÁZKA: Jedna krátká otázka: kdo přece jenom, podle Vás, stojí za organizací tohoto, jak jste se vyjádřil, převratu na Ukrajině?
V.PUTIN: Už jsem řekl, myslím si, že vše bylo velmi dobře připraveno. Samozřejmě, byly bojové oddíly, které tam dosud zůstávají, a viděli jsme, jak efektivně zasahovaly. V tomto smyslu, samozřejmě, se tam západní instruktoři přičinili. Ale v tom problém není. Jestli by vláda byla silná, pevná, stabilní, žádní nacionalisté by nemohli vytvořit takový chaos a dosáhnout takového výsledku, který nyní vidíme.
Problém je v tom, že ani jedna z minulých vlád náležitě nepřemýšlela o potřebách lidí. I my v Rusku máme mnoho problémů, mnoho problémů velmi podobných, ale nejsou takové pálivé, jako tam. Podívejte se, průměrný příjem na jednoho obyvatele v Rusku činí 29700 rublů, na Ukrajině, jestli srovnat s rubly, podle mě 11900. Téměř třikrát méně. Průměrný důchod je u nás 10700 rublů, na Ukrajině v rublech – 5,5 tisíce. Dvakrát méně. Veteráni Velké vlastenecké války u nás dostávají téměř průměrný plat pracujícího člověka. To znamená, že je podstatný rozdíl v životní úrovni. O tom bylo třeba přemýšlet od samého začátku. A, samozřejmě, bylo třeba bojovat s banditismem, rodinkařením a kmotrovstvím, především v ekonomice. Lidé to všechno vidí a to vyvolává nedůvěru k vládě.
Chci podtrhnout, že toto vše během několika generací přivedlo současné ukrajinské politiky k tomu, že lidé jsou rozčarováni a chtějí vidět absolutně novou konstrukci a nové, neokoukané tváře ve vládě. To je hlavní živná půda toho, co se stalo. Ale opakuji ještě jednou, změna vlády je potřeba, zřejmě ji Ukrajina skutečně potřebovala, ale zákonnou cestou, v rámci platné ústavy, neporušujíc ji.
OTÁZKA: Vladimire Vladimiroviči, pokud by na Krymu proběhlo referendum a lidé by se rozhodli oddělit, sami lidé, většinou hlasů, podpoříte je?
V.PUTIN: Podmiňovací způsob se v politice nikdy nepoužívá. Chci zůstat v rámci těchto pravidel.
OTÁZKA: A Janukovyč je, ve skutečnosti, živ? Objevila se informace, že zemřel.
V.PUTIN: Poté, co se ocitnul na území Ruské federace, jsem ho viděl jednou, bylo to před dvěma dny. Byl živ, zdráv a Vám to přeje také. Ještě se nachladí na pohřbu těch, kdo šíří takové zprávy.
OTÁZKA: Co myslíte, Vladimire Vladimiroviči, v posledních měsících, když se situace na Ukrajině přiostřila, v čem byly chyby Janukovyče?
V.PUTIN: Víte, nebudu odpovídat na tuto otázku. Ne proto, že bych neznal odpověď, ale myslím si, že by to nebylo z mé strany korektní. Vždyť mi rozumíte…
OTÁZKA: Soucítíte s ním?
V.PUTIN: Ne. Mám úplně jiné pocity. Člověk, který plní takovou funkci, nese na svých bedrech povinnosti jako hlava státu, má práva, ale i povinnosti. Ale hlavní povinností je plnit vůli těch lidí, kteří mu svěřili zemi, jednat v rámci zákona. Je třeba zanalyzovat, zda udělal vše, co mu dával do rukou zákon a mandát voličů, či nikoli. Proveďte rozbor a sami vyvoďte závěry.
OTÁZKA: A jaké pocity? Říkáte, že „nesoucítíte a máte jiné pocity“. Můžete nám o tom něco povědět?
V.PUTIN: Promluvíme si s Vámi potom.
OTÁZKA: Před chvílí jste řekl, že v první řadě je třeba vysvětlit naše stanovisko obyvatelům jihu a jihovýchodu Ukrajina. To je jasné, co se týká jihovýchodu, ale…
V.PUTIN: Všem je to v podstatě třeba vysvětlit.
Všem obyvatelům a občanům Ukrajiny. Nemáme tam nepřátele. Ještě jednou opakuji, Ukrajina je spřátelená země. Víte, kolik lidí v minulém roce přijelo z Ukrajiny do Ruska? 3,3 miliony lidí. Z nich téměř 3 miliony vjelo do Ruska za prací. A pracují zde, okolo tří milionů lidí. Víte, kolik peněz posílají na Ukrajinu na podporu svých rodin. Spočítejte si průměrný plat 3 milionů lidí. Jsou to miliardy dolarů. Je to podstatná složka HDP, to není žádná legrace. My všechny přijímáme, přičemž hodně lidí, kteří přijeli a pracují u nás, jsou ze západní Ukrajiny. Pro nás jsou si všichni rovni, jsou pro nás všichni bratři.
OTÁZKA: Právě na to jsem se Vás chtěl zeptat. V první řadě se nyní hodně mluví o jihovýchodě, což je pochopitelné, ale na západě jsou přece etničtí Rusové, ruskojazyční občané a jejich situace je, zřejmě, ještě horší. Ti vůbec nemohou zvednout hlavy, je jich tam utlačovaná menšina. Jak jim může naše země pomoci?
V.PUTIN: Vycházíme z toho, že úřadující, tak zvaná vláda, jestli pretenduje na to, aby byla nazývána civilizovanou, musí zabezpečit bezpečnost svých občanů na celém území svého státu, nezávisle na tom, kde žijí. A my to, samozřejmě, budeme bedlivě sledovat.

Děkuji.