Západní výzvědné služby cíleně manipulují internetovou debatu

Avatar
Původní autoři


2. 3. 2014  zdroj Osud.cz

 Hlavním záměrem jednotky JTRIG je používat „online metody k vyvolání konkrétního dění v reálném či virtuálním světě.“ Charakter těchto tajných internetových operací lze popsat čtyřmi slovy: popírání, narušování, hanobení a podvádění. 

 
Tajné jednotky operující pod záštitou globální zpravodajské sítě „Pět očí“ se angažují v tajných internetových akcích, jejichž cílem je proniknout do internetových komunit a ovládnout je. Využívají k tomu šíření falešných informací a důmyslné metody založené na znalostech sociologie a psychologie.
Takové týmy dobře vycvičených profesionálů mají několik hlavních cílů, jak informujeGlenn Greenwald z Interceptu na základě dokumentů výzvědných služeb, jež se dostaly na veřejnost díky Edwardu Snowdenovi. Patří k nim „vkládání všemožných druhů nepravdivých informací na internet“„používání psychologických a jiných metod k manipulaci internetové debaty a aktivismu směrem, jenž je považován za žádoucí“.
Tyto nové poznatky se na světlo světa dostaly díky dokumentuspeciální jednotky informační služby britské vlády (GCHQ), označované jako JTRIG (Joint Threat Research Intelligence Group, Zpravodajská skupina pro výzkum společných hrozeb). Tento dokument podléhá nejvyššímu stupni utajení a šířit se smí jedině v rámci skupiny „Pěti očí“, kam spadají zpravodajské služby Velké Británie, USA, Austrálie, Kanady a Nového Zélandu. Jeho název zní „Umění klamu: výcvik pro tajné online operace“.
V tomto dokumentu jsou v hrubých rysech popsány metody, jimiž JTRIG dosahuje svých cílů, tedy obvykle poškození dobré pověsti cílové osoby/organizace. Náleží k nim „operace pod falešnou vlajkou“, kdy je na internet vkládán materiál, jenž je pak falešně spojován s cílovou osobou, zfalšované příspěvky na blozích, kdy pisatel vystupuje jako oběť cílové osoby, a postování negativních příspěvků, jakmile přijde řeč na konkrétní téma (cílovou osobu/organizaci).
Dalšími taktikami sloužícími ke zdiskreditování jednotlivců jsou: vlákání jednotlivce do kompromitující situace se sexuálním podtextem, výměna fotografií cílové osoby na sociálních sítích a zasílání e-mailů/SMS „kolegům, sousedům, přátelům a známým“.
Má-li GHCQ zájem na tom, aby o reputaci přišla firma, pak může „prostřednictvím blogu poskytnout důvěrné informace jiným společnostem/ tisku… psát negativní informace na příslušných fórech nebo poškodit dotyčné firmě obchody/ obchodní vztahy.“
Hlavním záměrem jednotky JTRIG je používat „online metody k vyvolání konkrétního dění v reálném či virtuálním světě.“ Charakter těchto tajných internetových operací lze popsat čtyřmi slovy: popírání, narušování, hanobení a podvádění.
Jak Greenwald zdůrazňuje, tato taktika skupiny JTRIG není využívána ke špionáži cizích států, armád a výzvědných služeb, ale výhradně proti jednotlivcům/organizacím, u nichž existuje pouhé podezřeníz případného trestného činu. Mezi cílové osoby mohou patřit příslušníci hackerského hnutí Anonymous, různí hacktivisténebo v podstatě kdokoli, kdo GCHQ může připadat podezřelý. Greenwald přímo napsal: „Není tak těžké vidět, jak nebezpečné je mít tajné vládní zpravodajské služby, jež jsou schopné zaměřit se na libovolné jednotlivce, kteří ani nebyli obviněni z jakéhokoli trestného činu (neřkuli odsouzeni), a používat proti nim tento druh internetové diskreditační taktiky.“
Tyto osoby ani nemusejí mít vazby na teroristické aktivity nebo představovat hrozbu pro národní bezpečnost – blíž mají spíše k politickým aktivistům. Neblaze na sebe mohou upozornit útokem typu denial of service, kdy je konkrétní webová stránka přehlcena požadavky do té míry, že je omezena až přerušena její funkčnost. Tento typ útoku je oblíben zvlášť mezi hacktivisty.
Krom osobních útoků na vybrané cílové osoby/organizace využívá JTRIG k řízení internetového aktivismu a veřejné internetové debaty metod, založených na poznatcích z psychologie a sociálních věd. Dokument se zmiňuje o „lidských operačních buňkách“, jež soustřeďují svoji pozornost na „lidské vědomí přítomné na internetu“ a využívají „strategického vlivu a narušování“ k manipulaci cílových osob pomocí konceptů „vůdců, důvěry, poslušnosti a poddajnosti“. Za pomoci vyzkoušených metod manipulace se tak JTRIG pokouší ovlivnit internetovou debatu a zasévat semínka sváru tam, kde to považuje za vhodné.
Když Intercept vznesl ke GHCQ na toto téma dotaz, získal pouze vyhýbavou odpověď a ujištění, že JTRIG a metody, jichž využívá, jsou legální:
„Dlouhodobě zastáváme postoj, kdy se nevyjadřujeme ke zpravodajským záležitostem. Ujišťujeme Vás, že veškerá činnost GHCQ je vykonávána v souladu se striktním zákonným i interním rámcem, jenž zajišťuje, že naše aktivity jsou oprávněné, nezbytné a přiměřené, a že probíhají pod přísným dohledem příslušných zodpovědných osob, k nimž náleží ministr zahraničí, komisař pro zpravodajské služby, komisař pro odposlechy a výbor parlamentu pro výzvědnou činnost a bezpečnost.“