Provolání k obyvatelům západní a centrální Ukrajiny

Avatar
Původní autoři

15. 4. zvedavec
Současná vláda zastupuje jenom sama sebe. Je připravena začít občanskou válku a rozdělit Ukrajinu navždy.
Říkají, že se na Jihovýchodě odehrává „krymský scénář“. To je lež.

Oleg Carev, vůdce Jihovýchodního hnutí Ukrajiny:”Vláda, která pozdvihne zbraně proti svému národu, nezastupuje žádnou národnost ani žádné území.“ 
Vážení přátelé!
Radikální skupiny a na nich závislá kyjevská vláda vedou naši zemi k rozvratu. Místo toho, aby současná vláda zemi konsolidovala, vede ji fakticky k občanské válce, když posílá armádu na své občany.
Vyzývám obyvatele západní a centrální Ukrajiny, aby podpořili ideu federalizace jako záchranu Ukrajiny.
V západní a východní Ukrajině panuje rozdílná mentalita, rozdílné názory a rozdílné kulturní prostředí.
Není možné, aby jedni druhým vnucovali své názory silou – je nutno se domluvit. Domluvit se bezprostředně mezi oblastmi Západu a Jihovýchodu. A potom vybrat takovou centrální vládu, která zabezpečí celistvost země a nebude ji nadále rozvracet.
Obracím se k mírumilovným obyvatelům západní Ukrajiny. My nejsme vaši nepřátelé, jsme občané Ukrajiny.
Pokud jste patrioté Ukrajiny, pak byste měli podpořit myšlenku federalizace.
Všichni bychom si měli sednout k jednacímu stolu a začít psát novou Ústavu.
Současná vláda pošlapala nejen všeobecné demokratické principy, ale i hodnoty Majdanu.
Jenom my sami, spolu s vámi, můžeme zachránit Ukrajinu a vyhnout se občanské válce, která nemůže mít vítěze – prohrají všichni!
Chtějí nás teď rozdělit prolitou krví. Stále se hovoří o tom, jak budou speciální jednotky západní Ukrajiny bojovat s občanskou samosprávou východní Ukrajiny.
Nepodléhejme této propagandě!
Vláda, která pozdvihne zbraně proti svému národu, nezastupuje žádnou národnost ani žádné území.
Říkají, že současná samozvaná vláda zastupuje západní Ukrajinu proti východní Ukrajině.
To je lež.
Současná vláda zastupuje jenom sama sebe. Je připravena začít občanskou válku a rozdělit Ukrajinu navždy.
Říkají, že se na Jihovýchodě odehrává „krymský scénář“.
To je lež.
Kyjevská samozvaná vláda na Ukrajině realizuje „jugoslávský scénář“! Ten povede k tomu, že se naše země rozpadne na několik částí.
Pojďme, spolu je zastavíme a zachráníme naši zem!