Eurovolby 2014: Výpověď o (bez)naději

Avatar
Původní autoři


Ivan David
26. 5. 2014
Volbám v ČR jasně dominovala neúčast. Bez podrobného sociologického průzkumu a jeho správné interpretace se k němu nelze přesně vyjadřovat. Domnívám se, že téměř ostentativní nezájem voličů není dán spokojeností a pocitem, že nic nehrozí a není důvod něco měnit, ale naopak pocitem, že na změnu není naděje.


Podnikatel Michal Horáček naproti tomu soudí, že „EU Čechům nevadí“ zde, a proto se k volbám nehrnou. Argumentuje tím, že „nejvyšší volební účasti byly ve volbách, kdy šlo o to, přivodit žádoucí změnu“. V té souvislosti připomíná rok 1989. Soudím, že pravdu má jen v části ve svých východiscích a zcela se mýlí ve svém závěru, pokud ho vztahuje k současnosti.

Totiž lidé chodí masově k volbám jen tehdy, když vidí naději nebo hrozbu. Dnes v ČR nevidí naději na „žádoucí změnu“, ale vlivem médií, která systematicky bagatelizují nebo ignorují nepříznivé zprávy o společenském vývoji, nevidí občané ani hrozbu. Nevyskytla se silná strana, která by nabídla systémová řešení, nebo taková, která vážně hrozí výrazným zhoršením situace. Není tedy proti komu zasahovat. Protože úpadek je pozvolný, uniká pozornosti a těžko je burcovat pro radikální změnu. Horáček konstatuje, že lidé jdou k volbám, když je třeba přivodit žádoucí změnu. Jenže změna, kterou zvolí, může mít pro samotné voliče těžko předvídatelné následky. Příkladů je habaděj.

S volební účastí v ČR je to horší, než by se zdálo

Novináři z rozhodujících médií z lenosti stále opakují, že volební účast je o 10% nižší než při minulých volbách. Jenže je zkreslující porovnávat počet volících s celkovým počtem oprávněných voličů jako se základem pro výpočet procent. Ve skutečnosti přišlo o 36% voličů méně než před pěti lety.

A jak volby dopadly? Vítězné ANO získalo hlasy 2,91% oprávněných voličů. To je důvodem k sebevědomí? Druhá TOP09+STAN 2,88%, ČSSD 2,56%, KSČM 1,98%, KDU-ČSL 1,80%, ODS 1,39% a Svobodní 0,95%.

Počet hlasů na 1 mandát byl u ANO 61125, TOP09 60370, ČSSD 53700, KSČM 58195, KDU-ČSL 50264, ODS 58195, Svobodní 79540. Česká pirátská strana sice získala 72514 hlasů, ale kvůli diskriminační pětiprocentní hranici mandát nezískala.

Jaký byl skutečný vývoj získaných hlasů oproti minulým volbám? ANO a TOP09 se jich nezúčastnily, ale nyní zvítězily. ČSSD získala 41% oproti minulým volbám, KSČM 50%, ODS 16%, Svobodní 267%, KDÚ-ČSL 83%.

Svobodní jsou sice „protievropská strana“, ale prosazují důsledné uplatňování politiky, která vedla ve svých důsledcích k hospodářské krizi.

A naděje a hrozby jinde?

Ve Francii zvítězila ultrapravicová a podle některých fašistická Národní fronta Marine Le Pen s 25%, Konzervativní opozice měla 21%, vládnoucí socialisté 14% a radikální levice 7%.

V Británii zvítězila pravicová „protievropská“ opozice, když se volební účast proti minulým volbám zvýšila- patrně nadějí i hrozbou…

V Řecku, které se potýká s důsledky krize, zvítězila „protievropská levice“ Syriza s 27%, krajně pravicový Zlatý úsvit dosáhl 9% a vládnoucí Nová demokracie získala 24%.

Je zřejmé, že v některých zemích jsou naděje a hrozby zřetelnější. Tak tomu bude i v ČR, otázkou je, zda se objeví politická síla opravdu schopná řešení rostoucích problémů a zda se prosadí. Zatím to tak nevypadá.