Politologové: EU se chová jako nezodpovědná politická síla

Avatar
Původní autoři

4. 5. ruvr.ru
Tragické události v Oděse ukazují, že je třeba podniknout rozhodné kroky zaměřené na stabilizaci situace v této zemi. EU spolu s USA by konečně měly začít naslouchat tomu, co říká Rusko.
V pátek zahynulo v důsledku střetů v Oděse a požáru v Domě odborů, kde se před radikály ukrývali aktivisté antimajdanu, přes 40 lidí. Asi 200 bylo zraněno. Evropská unie prohlásila, že ji hluboce zarmoutily tragické události ve městě, a vyzývá k uspořádání nezávislého vyšetřování okolností smrti lidí.

EU se chová jako nezodpovědná politická síla v rozvoji ukrajinské krize, soudí politolog Michail Remizov:

-Jejich model chování by se dal vyjádřit vzorcem: kontrola a zasahování bez jakékoli odpovědnosti. Je dost pravděpodobné, že upřímně věřili, že ukrajinská revoluce nebude mít tak vážné násilné následky, to ale neznamená, že se nemýlili.

Podle jeho slov jsou události v Oděse názorným modelem toho, co by se mohlo stát na Krymu, kdyby Moskva včas nezasáhla.

Politolog Nikolaj Mironov připomíná:

-Rusko upozorňovalo EU i USA na to, že na Ukrajině se odehrávají události, které mohou mít za následek lidské oběti a humanitární katastrofu. První oběti už tu máme. Moskva tvrdila, že nelze podporovat režim, který se dostal k moci díky neonacistickým silám. Ale ani EU, ani USA nás prostě neposlouchaly.

Experti se domnívají, že vhodný okamžik jsme propásli.

Tato krev navždycky rozdělila Ukrajinu a šance na uspořádání vnitřního ukrajinského dialogu už neexistuje, soudí Michail Remizov:

-Teď musíme v první řadě myslet nikoli na uspořádání vyšetřování příčin tragédie, jako spíš na to, jak zabránit tomu, aby se podobná situace opakovala v budoucnu. A za tímto účelem je třeba se vrátit k otázce federalizace.

Stejný je i postoj Nikolaje Mironova. Ten má za to, že kyjevský režim absolutně nekontroluje to, co se děje v jeho zemi. Situace je nekontrolovatelná a „teď už je třeba mluvit o tom, že se musí řešit na základě mezinárodního práva“.