USA: Stalo se něco obrovského a mainstreamová média to ignorují

Avatar
Původní autoři
15. 5. 2014  AC24

Michigan představuje 34. stát nutný k zahájení ústavního konventu.Následující upozornění je pravděpodobně nejdůležitější událostí ve Spojených státech amerických tohoto roku…této dekády…toho tisíciletí. V případě iniciace ústavního konventu příslušnými právními mechanismy už sotva bude něco důležitějšího. Konečný výsledek této extrémně důkladné a jedinečné iniciativy realizované 34 státy bude měnit národ, jelikož je značně důležitý pro každého amerického občana.

Bez ohledu na to, kterým směrem se tato vládu-transformující procedura ohledně Dodatku o vyrovnaném rozpočtu bude ubírat, zpráva, kterou vysílá, nemůže být nepochopena: My lidé jsme znechuceni neměnným Washingtonem DC! Tím, jak Obamova administrativa fungovala jako tyranie bezpráví, se tento státem řízený proces urychlil pravděpodobně o několik let. Díky, prezidente Obamo. Zdá se, že se bezděčně stal „prostředkem změny“, jímž slíbil být… jen ne tak docela způsobem, jakým to plánoval.
Ačkoliv Barack Obama slíbil USA „naději a změnu“, skutečná změna, kterou se chystá zažít, nemá v americké historii obdoby. Nevyhnutelná revoluce vedená státy na naléhání občanů, nevyjímá pohánějící vlivy předchozí Bushovy administrativy. Jeden po druhém sloužili despotičtí administrativní pracovníci coby ukázka americkému lidu, jak hluboko politická třída skutečně upadla. Nyní je prakticky komukoliv zainteresovanému jasné, že zde není žádná naděje pro jejich styl vedení, a proto pod jejich dohledem nelze očekávat onu dlouhodobou a žádanou změnu.
Pro ty, jež chápou nastalou situaci, je ještě příliš brzo slavit. Politici a mocenští činitelé, korporátní titáni a obchodní magnáti, finančníci a bankéři, právnícia lobbisté, ti všichni udělají vše, co bude v jejich silách, aby rozvrátili onen příchozí proces restrukturalizace. Udělají vše, aby sabotovali zformování původně zamýšlené konstituční republiky.