Už zase dočasné umístění vojsk? Pro koho hrozba?

Ivan David
21. 5. 2014
Představitelé státu projevili velké pochopení pro další dočasné umístění cizích vojsk aniž by na ně bylo naléháno vojsky již vstoupenými . Političtí aktivisté chystající na čtvrtek 29. na pátou hodinu na Ovocný trh v Praze demonstraci, jsou proti.
Součástí psychologické přípravy války ve studené i horké fázi je vytváření pocitu ohrožení. Občané České republiky by se v souladu s probíhající psychologickou přípravou měli bát napadení ze strany Ruské federace. Nabídka oblastí ohrožení ze strany některých médií má zahrnovat vojenskou agresi i vážné hospodářské problémy. Proto se tají, že hlavním náhradním zdrojem ruského plynu je ruský plyn (ovšem neputující přes Ukrajinu). Problémem této propagandy je skutečnost, že trochu přemýšlivějící jedinci si umějí těžko představit motivy vojenského útoku ze strany Ruské federace. Co by tím Rusko mohlo získat? Co by tím ztratilo? Není nakonec pro Rusko mnohem efektivnější v klidu obchodovat a inkasovat platby přece jen zvyšující životní úroveň i při přetrvávající relativní bídě a mnoha dalšími problémy (mohu potvrdit, byl jsem v Rusku vloni a hovořil s mnoha lidmi). Je jasné, že náklady by pro Rusko byly mnohem větší než možné zisky. Evropa by nebyla stranou konfliktu, Evropa je rukojmím. V současné době je rukojmím USA. Evropa (zejména východní) je potenciálním bojištěm, pokud by se stala možným nástupním prostorem k možnému útoku na Rusko.

Provokace se budou stupňovat

Zdá se, že právě takový útok má být vyprovokován. Představitelé Ruské federace jistě nejednají impulzivně. Právě proto může být obtížné vyprovokovat vojenskou akci Ruska. A protože by to bylo obtížné, asi nebudou stačit urážky a silná prohlášení. Rusko uhájilo svoji vojenskou přítomnost v Sýrii, odkud je měla vypudit aktivita západem podporovaných protivládních sil a pravděpodobně chystaná intervence. Uhájilo i základnu na Krymu, z níž mělo být vypuzeno “Majdanem”. Má-li být Rusko vyprovokováno k vojenské akci, bude to chtít Rusko ohrožovat jako v uvedených případech – bezprostředně. Každý ze svých osobních zkušeností ví, že při stupňovaných provokacích nakonec druhá strana nemůže nejednat. Můžete snést nadávky a nechat na sebe plivat, můžete i vydržet mírné okopávání kotníků, ale je těžké se vyhnout protiakci pokud vás někdo popichuje nožem.

Nechceme americkou válku v Evropě

Je zřejmé, že Spojené státy americké válku chtějí a nemají času nazbyt, protože Rusko a Čína sílí vojensky, ekonomicky a tedy i politicky. Budování základen v blízkosti ruských hranic a vojenská cvičení tamtéž se už nebezpečně blíží onomu popichování nožem.

Situace se nebezpečně blíží bodu v němž Rusko nebude mít v Evropě zásadní ekonomické zájmy. Taková situace je nepříjemná pro Rusko ale nebezpečná pro Evropu, zatímco USA působí z bezpečné vzdálenosti.
Vojenské základny na území bezporstředně sousedícím s Ruskou federací budou prvním cílem, jakmile popichování přesáhne únosnou míru. K útoku na základny má Rusko prostředky, sousední země nemají prostředky k obraně, vzdálenost je příliš krátká.
Kdyby ne pro lásku k míru a kvůli touze po životě v míru, pak aspoň z oprávněné obavy z války a ohrožení životů je nutné cizí vojska na našem území odmítnout. Je naléhavým úkolem zabránit místním loutkám USA v součinnosti. Občané by se měli bát neprotestovat. Rusko samo nezaútočí, ale my se rozhodně neubráníme.