Výzva nezávislých iniciativ ke krizi na Ukrajině

Avatar
Původní autoři


15. 5. 2014
Ne základnám, o. s., Nová republika, o. s., Hnutí za Přímou Demokracii, Nezávislá média, o. s., Přátelé Srbů na Kosovu, o. s., Společenství práce a solidarity, Stop církevním restitucím, Vojáci proti válce, České mírové hnutí, Praha, dne 14. května 2014
Občané ČR, pane prezidente ČR, Vládo ČR, poslanci Poslanecké Sněmovny P ČR, senátoři Senátu P ČR, s velikými obavami sledujeme události na Ukrajině, které přerostly ve vleklou krizi. Tato země není od nás příliš vzdálená, je obývána lidmi nám jazykově i kulturně blízkými a navíc se zde nalézá početná komunita našich krajanů.


S velikými obavami sledujeme události na Ukrajině, které přerostly ve vleklou krizi. Tato země není od nás příliš vzdálená, je obývána lidmi nám jazykově i kulturně blízkými a navíc se zde nalézá početná komunita našich krajanů. Šokováni sledujeme záběry, na kterých jsou zaznamenány masové vraždy – upalování neozbrojených policistů na náměstí (Kyjev, prosinec, leden, únor 2014), střelba do zad vlastních lidí (Kyjev, 25. 1. 2014), nahánění a vraždění civilistů, dobíjení zraněných a jejich upalování (Oděsa 2. 5. 2014), ozbrojené nájezdy ukrajinské armády a paravojenských oddílů na města na východě Ukrajiny, střelba do pokojných bezbranných chodců a demonstrantů (Lugansk 9.5.2014, Slavjansk, Marijupol, Donbas, květen 2014), řádění ostřelovačů útočících na neozbrojené civilisty, střelba minomety do civilní městské zástavby (Slavjansk, Andrejevka, 11. 5. 2014). Odsouzeníhodné jsou policejní provokace silových složek současného ukrajinského vedení, které vedou ke smrti nevinných neozbrojených lidí (Oděsa 2. 5. 2014), stejně jako popravy policistů, kteří odmítli rozhánět pokojné demonstrace ke Dni vítězství (Marijupol, 9.5.2014), popravy vojáků, kteří odmítli střílet do civilistů (Blagodatnoje, 22.5.2014), střelbu na vozy se zraněnými vojáky označené viditelně červeným křížem a dobíjení válečných zajatců (Doněck, 30.5.2014).

S hněvem sledujeme otevřené a dnešním samozvaným vedením ukrajinského státu podporované projevy šovinismu, nacismu a fašismu a vyzdvihování genocidních vrahů, jakým byl bezesporu Stepan Bandera, na piedestal národních hrdinů. Jsme zděšeni, že neslyšíme oficiální stanovisko z Evropské unie a z USA, které by vyjádřilo jasný odpor k politice, jež vede k zastrašování a persekuci lidí na základě jejich etnicity či náboženského vyznání, prohlášení, které by se zaměřilo na zklidnění situace a nevedlo k eskalaci v podobě občanské války.

Vývoj situace na Ukrajině je nebezpečný i z dalšího důvodu. Tím je pokus jedné jaderné supervelmoci za každou cenu získat geopolitický prostor na úkor druhé jaderné velmoci. Nebezpečnost této situace si uvědomujeme právě v době 100. výročí vypuknutí První světové války. Desítky milionů mrtvých z této války a z Druhé světové války, která byla jen pokračováním té první, jsou mementem a varováním. Dnešní světová situace je totiž až nápadně podobná té před 100 lety. Třetí světová válka by však byla pro lidstvo i válkou poslední.

Míru nelze dosáhnout vojenským řešením, jak to navrhuje nově zvolený prezident Ukrajiny Petro Porošenko. Násilí povede jen k dalšímu násilí. Útoky vládních vojsk povedou k odvetám, většímu rozhořčení lidí, většímu krveprolití, ke snížení šancí na mírové řešení.

Vyzýváme proto evropské i české politiky, aby se zasadili o okamžité zastavení bojů, o příměří a zahájení jednání o novém uspořádání Ukrajiny, jehož se budou účastnit nejen představitelé EU a USA a Ruské federace a zástupci prozatímní ukrajinské vlády, ale i zástupci východoukrajinských měst, neboť nelze jednat o nich bez nich.

Vyzýváme k vytvoření prostředí, v němž bude možné uspořádat svobodné celonárodní referendum, které bude obsahovat možnosti nejen decentralizace státu, jak to navrhuje Kyjev, ale i možnost federalizace, případně odtržení východní Ukrajiny. Vyzýváme i k velkému kompromisu, který je v delší perspektivě nezbytný k zajištění míru, a podle něhož by USA, EU i Rusko nejen nenutily Ukrajinu, aby si absurdně vybrala mezi EU a Ruskem, ale poskytly by bezpečnostní záruky novému neutrálnímu regionu míru a rozvoje, který zahrne jak Ukrajinu, tak celou černomořskou oblast.

Vyzýváme všechny české politiky, Vládu ČR, prezidenta republiky, Poslaneckou Sněmovnu Parlamentu ČR a Senát České republiky, aby důrazně sdělili svým partnerům v EU, NATO a USA, stejně jako vedení Ruské federace, že lidé v Čechách, na Moravě a ve Slezsku odmítají násilí a válku.

Vyzýváme vedoucí české politiky, aby veřejně, ostře a bezvýhradně odsoudili skutky momentálního vedení Ukrajiny, které ozbrojeným pučem sesadilo demokraticky zvoleného prezidenta země, a které se chopilo moci podvodným hlasováním v parlamentu, zastrašováním a pogromy na politické odpůrce.

Vyzýváme všechny české politiky, aby ostře a veřejně odsoudili terorizování civilního obyvatelstva armádou, polovojenskými oddíly a zahraničními žoldáky, které dennodenně probíhá na území celé Ukrajiny.

Žádáme vládu, aby v této situaci omezila všechny styky se nynější samozvanou ukrajinskou vládou, která postrádá legálnost i legitimitu, již ztratila svým krajně nezodpovědným vystupováním, jež má za následek fašizaci společnosti a eskalaci napětí.

Žádáme Vládu ČR, aby vyhověla prosbě našich krajanů žijících na Ukrajině – volyňským Čechům, a urychleně tyto naše krajany repatriovala a vytvořila jim důstojné podmínky k životu ve vlasti.

Vyzýváme občany České republiky, aby se k naší výzvě přidali, aby veřejně dali najevo svůj nesouhlas s hrozící válkou, aby byli připraveni v roce100. výročí vypuknutí 1. světové války vstoupit i do akcí občanského odporu, v případě, že se vedení našeho státu připojí k přípravám válečné agrese, a aby byli ochotni se postavit jakékoli velmoci a takové její politice, jež je v rozporu s lidskými právy, a která nahrává válce a fašizaci společnosti.

Je na nás, abychom nezodpovědné tohoto světa přiměli k zodpovědnosti dříve, než bude pozdě!