Putin jedná s vládou: Záznam z ruské televize 25. 6. 14

Avatar
Původní autoři

26. 6. 2014   zdroj
Vladimír Putin: Dobré odpoledne, vážení kolegové!
… nejprve bych rád řekl pár slov o své cestě do Vídně: obecně, byla to velmi obsažná práce…

Víte, že bylo dosaženo dohody o podpoře “Jižního proudu” (South Stream), který je důležitou součástí celého projektu. A můžeme říci, že jsme udělali další významný a závažný krok vpřed v realizaci našich strategických plánů, a také v podpoře našich partnerů v Evropě, která je spojena se stabilním zajištěním energetických rezerv v Evropě.

Ale kromě všeho ostatního se diskutovalo i o otázkách spojených s rizikovými oblastmi, jako jsou události na východní Ukrajině. V tomto ohledu jsme se ať tak či onak dotkli velmi citlivé otázky uprchlíků. Žádal jsem vás, abyste přemýšleli o tom, jak můžeme pomoci lidem, kteří jsou v zóně konfliktu a kteří se nacházejí na našem území. Je zřejmé, že objem, počet uprchlíků je už takový, že pro regiony je těžké se s tím vypořádat samotným. Žádal jsem vládu, aby zvážila, jak by bylo možné podpořit regiony. Vím, že premiér takové rozhodnutí učinil. Chtěl bych požádat Dmitrije Nikolajeviče Kozaka, aby řekl pár slov o tom, jak je práce organizována.

D. Kozak: K dnešnímu dni, Vladimíre Vladimíroviči, požádalo Federální migrační službu o určení svého statusu na území Ruské federace 95 000 občanů. To je z těch 400 tisíc, kteří jsou přibližně rozdílem mezi přijíždějícími a vyjíždějícími a oficiálně požádali o udělení statusu uprchlíka, nebo o poskytnutí dočasného azylu, nebo o udělení občanství a práva na trvalý pobyt…

V současné době je hlavní tíha na příhraničních regionech. Tam bylo zřízeno 271 středisek dočasného ubytování, ve kterých je dnes umístěno více než 27 000 přesunutých osob. … Rostovské oblasti, na kterou padla největší zátěž na zajištění bydlení, zdravotní péče, stravování lidí, vláda již vyčlenila peníze.

Včera se konalo setkání s federálními orgány výkonné moci, které jsou zapojeny do tohoto procesu, a s regiony, které nesou tuto zátěž. Byla přijata rozhodnutí týkající se zjednodušení poskytování dočasného azylu v Ruské federaci. Dnes je tento postup příliš těžkopádný, s předběžnou lékařskou prohlídkou. Při takovém masovém přílivu lidí je nezbytné zjednodušení tohoto postupu, aby bylo možné poskytnout lidem rychleji tento status.

Navíc, značné množství lidí je umístěno v ruských rodinách, ale nepředpokládali, že se budou muset živit měsíc nebo dva, … a dnes zažívají finanční potíže. Proto bylo v pondělí přijato rozhodnutí k přípravě návrhů, aby se těm, kteří mají status dočasného azylu v Ruské federaci, také přidělily jednorázové podpory. Navíc, mnoho lidí má potíže kvůli tomu, že ukrajinské banky nefungují, mnozí přišli s kartami a nemůžou vybírat peníze. Budou se jim muset přidělit nějaké minimální prostředky, aby se i těmto lidem a nejen těm, kteří jsou ve střediscích dočasného ubytování, pomohlo.

Na pondělí bude připraven návrh rozhodnutí vlády na poskytnutí zdravotní péče, očkování lidí, kteří sem přijíždějí. Protože dnes místní úřady žádné takové možnosti nemají, přidělíme potřebné zdroje, a tato pomoc bude občanům poskytnuta.

Jsou již také případy žádostí o poskytnutí léčby, a to zejména pro děti, náročnými technologiemi. Odmítnout lidi v takové situaci by bylo nemožné. Jedná se o ojedinělé případy, bude jim taková pomoc poskytnuta, a budeme přidělovat potřebné dodatečné finanční prostředky.

Je třeba také poznamenat, že výrazně vzrostl počet lidí – téměř 7 krát – kteřá žádají o možnost přestěhovat se na základě programu podpory krajanů v zahraničí, je to už více než čtyři a půl tisíce osob.

V. Putin: To znamená přesunout se do Ruska k trvalému pobytu?

D. Kozak:.Ano, k trvalému pobytu v rámci tohoto programu. V souvislosti s tím, že program se docela úspěšně v regionech realizuje: ze 48 000, které byly předpokládány pro aktuální rok, se už fakticky přesunulo z různých zemí, včetně Ukrajiny, 33 tisíc…

…Přesně jsme spočítali za 5 dní společně s regiony, kde je potřeba v pracovních zdrojích, kde je možnost zajištění lidí s tím, aby ubytování bylo příjemné, kde je vhodná demografická situace – z regionů budou nahlášeny takové požadavky…

… pokusíme se navýšit program přemístění tak, aby lidem, kteří podali takovou žádost k přesunu do Ruska, byla v rámci tohoto programu v blízké budoucnosti poskytnuta pomoc s tím, aby se zbytečně nezdržovali ve střediscích dočasné pobytu. Aby okamžitě byli umístěni na místo, kde budou žít…
překlad  PhDr. V. Grulichová