Budování vztahů s Ruskem na principech vzájemné nevýhodnosti

Avatar
Původní autoři
Ivan David
31. 7. 2014
Na základní škole jsme měli učitele Bareše, který se nám puberťákům zdál trochu směšný pro jeho nadšenectví, úpornou poctivost a velká slova, která občas pronášel. Jedním z takových výroků bylo kategorické tvrzení, že příští světová válka se povede o Sibiř. Měl pravdu. Jestli se povede, pak zejména o Sibiř.

Současná kampaň říšských protektorů a prestitutů směřuje právě k tomuto cíli. Sankce a protisankce výrazně zhorší zatím jen stagnující hospodářství evropských zemí. Nebýt závislých „nezávislých“ médií mohla by být demokracie překážkou nepříznivého vývoje. Loutkové vlády neskládají účty lidu, ale pracují pod dozorem amerických ambasád, které slouží hlavním světovým banksterům. Ti podporují ideologii o vyšší rase po vzoru svého německého předchůdce. Tentokrát není řeč o tisícileté říši, ale o Novém světovém řádu (New Word order) v němž bude USA vládnout méněcenným rasám. A také je hubit. Koncentrační tábory jsou s ohledem na velkorysé cíle málo efektivní. Je lépe bránit množení. A to se daří. Zatím v Evropě. Na rozdíl od nacistického programu sterilizací a „euthanasie“ to jde i po dobrém. Stárnoucí populace se pak zhroutí sama.
Sankce mají poškodit Rusko, ale mají i pro USA výhodný škodlivý účinek na evropské „spojence“ od hujerského Polska po švejkovsky poslušně se hlásící Česko. USA se obávají, že po ztrátě značné části Latinské Ameriky, Asie a Afriky, hrozí, že by se i evropští vazalové mohli stát dalším rozvíjením vlastních hospodářských vztahů méně závislými. Evropští „lídři“ pak řeší, jak se má vlk (USA) nažrat, aby koza (volební vyhlídky) zůstala celá.
Válka potřebuje kromě skutečných motivů (uchvácení Sibiře a likvidace jejího správce) také záminku srozumitelnou lidu („zabili jste mi strejčka, tu máte přes držku“), aby při odjezdu do války odvedenci nezpívali: „Červený šátečku, kolem se toč, jedeme na Rusa, nevíme proč…“ Od toho máme prestituty, aby lidu poskytli ne nutně pravdivé, ale uvěřitelné zdůvodnění. Místo zastřelení následníka trůnu to tentokrát zkoušejí se sestřelením letadla s následným překážením vyšetřování. Prestituti už zařídí, aby za viníka byl označen někdo, kdo nemá motiv ani prostředky. Když to nepomáhá, musí se lhát napořád, vrtěti psem a provokovat. Sibiř není ještě vydrancována.

Válka v Evropě se z hlediska USA nejeví jako větší problém než válka ve Vietnamu, Korei, Lybii, Iráku nebo Afganistánu. Pro USA je to kdesi daleko. Evropané to tak nevidí. Pro ně je to požár u sousedů. Už teď vnímají sankce jako ohrožující nejen Rusko. Nejenom občané východoevropských oligarchátů cítí, že byli sice pozváni na oběd, ale mohli by být druhým chodem. A v tom je naděje pro svět.