Chlapci vraťte se domů, tohle není naše válka !

Avatar
Původní autoři

Přemysl Votava
12. 7. 2014 Vaše Věc
Při veškeré úctě k padlým českým vojákům nastalo to, co se dalo očekávat. České vojenské dobrodružství v dalekých horách Afghánistánu, má své další mrtvé. Čeští vojáci bojující v cizím zájmu, dnes opět sčítají své raněné a mrtvé. Nejsou to první, ale ani poslední české oběti. Oběti války, které nerozumíme.
Česká republika se nechala před lety, pod hlavičkou boje proti terorizmu, vtáhnout do tohoto válečného tažení. Do války, která probíhá bez mandátu RB OSN. Všichni zainteresovaní politici od počátku této mise si uvědomovali, že to není výlet k moři, ani do rakouských Alp. Naši vojáci jeli do této oblasti s vědomím, že jdou do kruté války. Oni i jejich protivníci své zbraně dobře ovládají. Jejich afghánští protivníci navíc mají znalost prostředí a také nemalou podporu domácího obyvatelstva. Pro většinu z nich jsme agresoři. Přesto naši vojáci již po několik let bojují v této daleké zemi.

Mrtvých přibývá. Historie nám připomíná, že Afghánistán, tato jedna z nejchudších zemí světa, již několikrát v posledním století zažila cizí agresi. Moderně vyzbrojené armády nakonec neuspěly. Historie je tedy neúprosná. Británie, Sovětský svaz a jak se zdá i současná koaliční armáda pod vedením USA odejde z Afghánistán s ostudou.

Vedle morálních dopadů, válka přináší i ekonomické dopady. Česká republika tomuto dobrodružství podřídila i často velice kritizované a velice podezřelé korupční nákupy vojenské techniky. Právě ty byly povětšinou zaměřeny pro potřeby našeho vojska na vojenských misích v daleké cizině.

Mnohé státy postupně z tohoto dobrodružství odchází. Čím dříve to udělá Česká republika, tím lépe, jak pro ní, tak především pro naše vojáky. Svoji statečnost v minulosti mnohokrát prokázali. Nemusíme se stydět. Naši vojáci bojovali velice často proti agresorovi, tedy za svobodu naší vlasti. Umírali, jak doma, tak v cizině. Jejich pomníky jsou rozesety po celém světě. Jsou součástí naši historie.

Přáním všech matek na celém světě je, aby měly své děti doma zdravé a šťastné. Chlapci vraťte se domů, tohle není naše válka.