Deklarace o dobrovolném přijetí sankcí

Avatar
Původní autoři

29. 7. 2014   zdroj
Občanský aktivista Artem Kirjanov vytvořil a vystavil na webu “Deklaraci o dobrovolném zahrnutí do seznamu Rusů, kteří jsou sankcionováni USA”. Uvádí: “Americká vláda uvalila sankce proti ruským občanům. Americe se nelíbí vlastenecké odhodlání bránit příslušníky vlastního národa na Krymu. Ale zmrazení zahraničních aktiv a zákaz vstupu do Spojených států nás neodradí, když jde o postavení Ruska na mezinárodní scéně, o právo na nezávislou zahraniční politiku a o obranu vlastních zájmů. Podle našeho mínění zvláště takové akce Západu ukazují, že jdeme správnou cestou…”  Deklaraci podepsalo už více než 55 000 osob. 


“…Navrhujeme sjednotit se v boji proti bezpráví a oznamujeme, že podepisujeme deklaraci o dobrovolném zahrnutí sebe jako Rusů, kteří jsou předmětem sankcí USA. Nyní tento seznam obsahuje jen 20 jmen, ale každý, kdo je rozhořčen jednáním vlády USA, se může podpisem k deklaraci přihlásit.

“Já, ________________ (jméno a příjmení), vyjadřuji své upřímné rozhořčení pokusy Spojených států donutit  Rusko vzdát se obrany našich legitimních zájmů. Američané uvalili sankce na vládu země a představitele národního hospodářství, které jsou ničím neodůvodněnou zvůlí. Abychom dokázali marnost amerických snah vnutit nám jejich vůli a hodnotovou orientaci, žádám, abych byl rovněž zařazen do seznamu osob, které jsou předmětem sankcí. Odmítám mít se Spojenými státy jakýkoli finanční nebo ekonomický vztah tak dlouho, dokud se tento stát se zabývá zjevným politickým diktátem. “

překlad Ivan David

Уже подписалось 55168 человек

Анечка Горохова
Слава Фёдоров
Сергей Соколов
Роман Аверьянов

 Карина Усова

….