Dokument o masivních dezercích a “ztracených v akci” v A rmádě Ukrajiny a v  “Národní gardě”

26. 7. 2014    AC24
Zde je zpráva o dezertérech a tzv. ztracených v akci za stejné období ofenzivy 14. – 19.6.2014.
Hlavička nalevo: Ukrajinská bezpečnostní služba. 16, Malopidvalna St., Kiev, 01601
Tel: 226-25-64, 256-97-32, July 19 2014, No. 5/2/2-1331
Hlavička napravo: Absolutní utajení (Dodatek 1)
Personally to the President of Ukraine, P.A. Poroshenko


Hlásím

V období mezi 14. a 19. červencem 2014 jsme zažili katastrofický nárůst počtu dezertérů (na 3474 lidí čilo o 47%) v jednotkách Armády i Národní gardy – v porovnání s minulým týdnem, kdy tato čísla byla (1847 lidi čili o 25%). Kromě toho v uvedeném období počet ztracených v akci vyrostl také (na 1344 lidí, čili o 47%, kdy minulý týden to bylo 344 lidí, tj. 10%).

Tento jev je spojen s nárůstem aktivity nepřítele v regionech Doněck a Lugansk, stejně jako s nárůstem počtu padlých v řadách výše zmíněných struktur. Tato skutečnost negativně ovlivňuje bojeschopnost personálu a činí pokračování ATO (antiteroristické operace) nemožným. V případě, že by tento negativní trend pokračoval ve stejné výši, odhaduji, že by 2/3 aktivních bojových vojenských jednotek v současnosti se účastnících ATO přestalo prostě existovat během pouhých 4 až 5 dnů.

S ohledem na zachování bojového potenciálu našich vojenských struktur navrhuji, abychom provedli manévr stažení našich vojenských jednotek do oblasti kolem Dobropiľja a Smoljaninove. Po doplnění zásob munice, přeskupení stejně jako po rotaci personálu přinejmenším o 60% můžeme v ofenzivě zase pokračovat.

Podepsán,
Náčelník Ukrajinské bezpečnostní služby,V. Nalyvačenko Odsouhlasil,
Náčelník Antiteroristického centra Bezpečnostní služby,B. Hrycak