Opakovací oslíci v politice mohou zvyšovat počty mrtvých.

Avatar
Původní autoři

Jan Keller
22. 7. 2014 První zprávy
Vždycky, když se vyhrotí mezinárodní situace, vynoří se na scéně politici, pro které je těžké najít přiléhavější označení než opakovací oslové.Místo aby se snažili krizi řešit, dál ji vyhrocují a komplikují, aniž by za to nesli jakoukoli zodpovědnost.
V době, kdy se chystal útok na Irák, opakovali mnozí naši přední politici zprava a bohužel i zleva stále dokola, že mají poznatky o existenci zbraní hromadného ničení v této zemi. Vedlo to k akci, která Irák dokonale zdevastovala i bez použití zbraní hromadného ničení. Dosud se za tyto nepravdy nikdo z vysokých ústavních činitelů ani náznakem neomluvil. Dokonce ani tehdejší ministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL) uvádí v komentáři europoslanec Jan Keller.

Keller: Opakovací oslíci

V době, kdy se rozhodovalo o umístění amerického radaru v Brdech, politici tohoto ražení při každé příležitosti vykládali, že bez instalace takového zařízení může vbrzku dojít k bombardování Prahy, a to třeba střelami odpalovanými odněkud z pouště. Ani v tomto případě nikdo z tvůrců podobných poplašných zpráv své nesmysly neodvolal. Dokonce ani tehdejší ministryně obrany Vlasta Parkanová (tehdy KDU-ČSL).

Nyní vykládají odborníci na tento způsob argumentace, že Rusko rozumí pouze síle. Bylo by marné pátrat, kdo je k takovému tvrzení inspiroval. Byl to snad Napoleon, když se v zimě 1812 brodil přes řeku Berezinu pryč od Moskvy? Anebo to byl generál Paulus poté, co ztratil 32 divizí u Stalingradu? Či snad tuto moudrost vyřkl Adolf Hitler v dobytém Berlíně?

Erik Best: Nebyl to teroristický čin

Opakovací oslík je tvor docela zábavný. Když se jeho chováním inspirují lidé působící v politice, může to tak leda zvyšovat počty mrtvých. Historickým faktům odporuje tvrzení o tom, že Rusko rozumí pouze hrubé síle. Vynořuje se však jiná naléhavá otázka: čemu vlastně rozumějí ti, kdo šíří podobná tvrzení?