Plán Ruska pro příštích 10 let

Avatar
Původní autoři

29. 7. 2014   NWOO    původní zdroj
Sergej Glazjev, poradce prezidenta a akademik Ruské akademie věd, zveřejnil velmi závažnou studii o současné geopolitické situaci Ruska. V této stati jsou pojmenovány pravými jmény všechny věci, které do poslední chvíle nebyly zveřejněny mimo zdi kabinetů. Glazjev zejména podrobně vysvětluje, jaké příčiny vedou USA ke snaze rozvrátit naši zem, a předkládá plán, jehož naplnění umožní Rusku ochránit se před touto hrozbou.

Vřele doporučuji strávit hodinu nebo dvě času a přečíst si pozorně celý článek Sergeje Glazjeva. Poslední kroky Kremlu dovolují předpokládat, že především na základě rozpracování této stati bude vypracována strategie rozvoje Ruska v nejbližších 10 letech.

Krátce naznačím alespoň základní teze proto, abych přesvědčil ty, kdo nejsou ochotni strávit čas pozorným studiem původního textu. Prosím, věnujte pozornost okolnosti, že stať budu předkládat v heslech: bez argumentujícího kontextu, bez grafů a bez odkazů k jiným materiálům. Všechny podrobnosti však můžete najít v původním textu (http://worldcrisis.ru/crisis/1584472)

Za událostmi na Ukrajině stojí USA – to je jediná síla, která má prospěch z eskalace konfliktu.

USA doufají, že díky velké válce v Evropě úspěšně projdou probíhající krizí a tak budou moci nastoupit novou dlouhou vlnu hospodářského růstu. 

Existují tři možné scénáře událostí ve střednědobé perspektivě.

Optimistický scénář – řízená a pro všechny země vzájemně výhodná světová globalizace – což je v současné době málo pravděpodobné. Americké elity k tomu nejsou připraveny, protože to bude znamenat ztrátu jejich vedoucího světového postavení.

Katastrofický scénář – krach anglosaského finančního systému a rozpad světa na řadu do sebe uzavřených hospodářských oblastí – docela dobře možný scénář. V případě realizace takového scénáře nejsilněji bude strádat „zlatá miliarda“ tím, že ztratí možnosti využívat zdroje zbývajících šesti miliard obyvatel Země.

Inerciální scénář – zachování stávajícího pořádku věcí na účet požírání „periferijních“ zemí – a samozřejmě především v rámci tohoto scénáře probíhají americké akce na Ukrajině. 

Liberální ideologie nyní vytváří rizika planetárního měřítka.
Koncentrovaný kapitál pracuje ve vlastním zájmu – a tyto zájmy často vyžadují kořist a zničení celých národů. Přitom, což je závažné, liberální politika škodí i samotným Spojeným státům: pravicové kruhy USA konají často na škodu Ameriky a Američanů.
Strategie USA v oblasti světové dominance je velmi prostá: dominují najednou ve všech možných oblastech, počínaje oblastí finanční a vojenskou. Znamená to svého druhu uzavřený kruh.

Vojenská síla umožňuje Američanům shromáždit z celého světa tzv. dolarový seigniorace – tištění dolarů sami sobě, čímž devalvují majetek jiných zemí. Získané dolary jsou pak často vynakládány na nákup vědců z celého světa a na vývoj nových technologií. Nové technologie Američanům umožňují posilovat svou vojenskou převahu a spolu s protlačováním volného trhu – katastrofálního pro ostatní země – ještě získávají nové zdroje. 

V současné době strategie globálního dominování USA prakticky přestala fungovat.
Země BRICS jsou sice méně rozvinuté než USA, ale mají 10x více obyvatel než USA. Země BRICS nemají potřebu utrácet ohromné sumy na zbrojení a kromě toho se nacházejí ve výhodné situaci „dohánějících“ a tím pádem mohou nikoli vyvíjet nové technologie, ale kopírovat je. Podíl dolaru na světových výdajích se také snižuje a brzy budou Američani nuceni své vojenské a vědecké programy omezit. 
Američané se snaží dostat ven z pasti pro sebe známou cestu: rozpoutáním globální války.

Použitím strategie „řízeného chaosu“ se Američané snaží zapálit sérii vojenských konfliktů po celém světě. „Díla“ Američanů jsme byli svědky především v severní Africe, Iráku, Sýrii a nyní na Ukrajině.

První a druhá světová válka způsobily ohromný odtok mozků i kapitálu z bojující Evropy do USA. Studená válka a následující rozpad socialistického sektoru poskytly Spojeným státům stovky tisíc specialistů, unikátní technologie, obrovské množství zdrojů a více než bilion dolarů čistého zisku. Američané profitují i ze současných konfliktů. Drancování muzeí, zabavování majetků, vývoz zlatých rezerv, získávání kontroly nad přírodními zdroji… každá americká válka je striktně „v plusu“. 

Američané vedou války především nepřímými metodami – pomocí taktiky podplácení a klamání vládnoucích elit.

Zpočátku ustanoví nad místními elitami kontrolu cestou vtahování politiků, byznysmenů a perspektivních představitelů mládeže do zvláštních vztahů k USA. Potom USA spustí prostřednictvím „cizích rukou“ boje a tím, že postaví jedny proti druhým, dosahují požadovaných cílů. Vojska NATO do dění vstupují pouze tehdy, pokud se těmito metodami nepodaří protivníka oslabit do té míry, že se už nedokáže protivit.

Západ se cítí dostatečně silný na to, aby neplnil své povinnosti. To je jeho svérázná vizitka. Tak byl například podveden Saddám Husajn, kterému USA zpočátku dovolily napadnout Kuvajt a kterého USA potom ukázkově potrestaly. Tak byl oklamán Janukovič, kterého přesvědčily nepoužívat sílu pouze proto, aby ho pak donutily uprchnout. Miloševič, Kaddáfí,… seznam podvedených představitelů je rozsáhlý. 

Bezprostředním cílem Američanů na Ukrajině je odtržení země od Ruska. Nicméně podpis asociační smlouvy s EU byl pouze začátkem rozsáhlého plánu.

Dále se Američani snaží uvalit proti Rusku různé sankce: aby mohly zabrat pro sebe aktiva v USA a aby dramaticky oslabily ekonomiku EU a tím ji zbavily možnosti konkurovat USA. V konečném výsledku Spojené státy plánují získat plnou kontrolu nad EU i Ruskem a pak tuto výhodu využít v boji s Čínou – při čemž Rusko chápou jako vzpurnou kolonii a plánují ji potrestat, zničit ho a rozkouskovat do několik soupeřících zemí. Důležité je, že ve válce, kterou USA vedou na Ukrajině, nic neztrácejí. Jsou na jiném kontinentu a z války získávají jen plusy. 

Je možné odvrátit globální válku v Evropě? Ano, je to možné. K tomu je však třeba zbavit ukrajinské nacisty podpory ze strany USA.
Finanční pyramida amerického dluhu se nyní drží z posledních sil a hrozí, že se kdykoli zřítí. Pokud hlavní věřitelé USA hodí na trh dolarové rezervy a státní dluhopisy, dolar padne. Přitom ztráty Ruska, Evropy a Číny budou mnohem menší než z případné světové války Američany právě rozpoutávané. Ostatní oblasti dopadu – zničení proamerických mediálních monopolů v Evropě. Pokud média v Evropě budou podávat dva různé pohledy na aktuální dění, budou evropští politici nuceni jednat ne v zájmu USA, ale v zájmu svých zemí. Po zhroucení dolarové pyramidy nebudou moci Američané financovat své vojenské základny v Německu a Japonsku a tyto země, které byly během druhé světové války poraženy, se tak budou moci vymanit z moci Ameriky. 
Během posledních let Američané utrpěli několik citelných porážek.
Jižní Osetie, Sýrie, Krym,… v těchto oblastech Američané narazili na odpor a byli nuceni ustoupit. Ještě pár takových porážek a ztratí víru ve svou neporazitelnost. Američtí oligarchové nebudou riskovat, pokud si nebudou jisti, že válka nepřekročí na teritorium Ameriky.

Současná válka v Donbasu má důležitý historický význam. Pokud se národní domobraně podaří zachránit od junty, bude to znamenat kolaps obrazu USA jako neporazitelné supervelmoci. Američané to velmi dobře pochopili, a tak použijí všech možností k zapojení Ruska do války s ukrajinskou armádou nebo zničení východoukrajinského odporu. Rusko musí dát jasně najevo, že pokud na Ukrajinu vstoupí vojska NATO, Rusko to bude chápat jako vyhlášení války se všemi vyplývajícími důsledky pro Spojené státy a Evropskou unii. 

Je třeba vytvořit světovou protiválečnou koalici, která se může postavit americké agresi.

Tato koalice musí předložit program ke stabilizaci globální ekonomiky a instalaci spravedlivého světového řádu, který bude brát v úvahu zájmy všech zemí. Protiválečná koalice musí být dostatečně pevná, aby vydržela odpor USA a G7, které budou do konce bojovat za své právo vykrádat zdroje z jiných oblastí naší planety. Paradigma udržitelného rozvoje odmítá konfrontaci a soutěžení jako motorů ekonomického růstu; spíše než investice do války předpokládá investice do vědy, medicíny a vzdělávání. 

Američtí stratégové nyní sází na zhroucení Ruska zevnitř podněcováním vnitřních sociálních a etnických konfliktů.
Zejména o tom svědčí jmenování neslavného Johna Teffta za velvyslance. 
Protiválečná koalice, o jejíž vytvoření se snaží Rusko na základě BRICS, by měla začít tím, že vytvoří univerzální platební systém, vybuduje ekvivalent západního bankovního systému SWIFT a vytvoří si vlastní ratingové agentury.

Vedoucí role v koalici se bude muset ujmout Rusko, protože pouze ono má k tomu potřebnou vojenskou sílu a autoritu. Kromě toho právě na Rusko je nyní veden hlavní nápor Američanů.
Ekonomika Ruska musí být zaštítěna světovým finančním trhem.

Především musíme udělat toto:
– přístup k těžbě nerostných surovin a k dalším strategickým průmyslovím odvětví by měly mít pouze ruské společnosti;
– koneční vlastníci páteřních podniků musí svůj majetek zaregistrovat v Rusku;
– off-shore společnosti mají platit daně v plné výši;
– kanály nezákonného a polozákonného vývozu peněz za hranice musí být uzavřeny;
– musí být zavedeny daně na finanční spekulace a vývoz kapitálu;
– dolarové rezervy musí být převedeny na zlato a měny spřátelených zemí;
– export uhlovodíků, kovů a dalších produktů by měl být prováděn v rublech;
– státní korporace by si měly přestat půjčovat v zahraničí; 

Svět nyní přechází na novou technologickou bázi.

Rusko musí učinit technologický průlom – jinak se naše ekonomika na dobu 20 – 30 let uzamkne v pasti dohánění rozvoje a surovinové specializace. K tomu by měly být vytvořeny podmínky pro rozvoj technologií. Obzvláště důležité je při tom mít vnitřní mechanismy k vytvoření dlouhodobého levného úvěru – což je nyní značná část problémů ruské ekonomiky, které jsou způsobeny chronickým nedostatkem peněz. 

Je nutné konsolidovat společnost.

K tomu je třeba výrazně snížit sociální nerovnosti, zvýšit životní minima tak, aby odpovídala realitě, a zadat progresívní daň z příjmu fyzických osob. Kromě toho by měly být zvýšeny výdaje na vzdělání a ochranu zdraví. Také je nutné obnovit institut konfiskace majetku a posílit kontrolu nad úředníky ze strany občanské společnosti.

Zdroj:

Vydáno: 29.7.2014 v  16.31 Autor: Vlabi Přečteno: 456 x