Příliv uprchlíků v Rostovské oblasti za poslední den prudce vzrostl

30. 6. 2014  zdroj
Dne 27. června, se náměstek gubernátora Sergej Bondarev zúčastnil zvláštního zasedání vládní komise v čele s ministrem pro mimořádné situace Vladimírem Pučkovem. Na zasedání se řešila organizace prací při umístění a zajištění uprchlíků z Ukrajiny.

Sergej Bondarev poukázal na prudký nárůst občanů, kteří přicestovali z Ukrajiny do Rostovské oblasti: za poslední den bylo v donském regionu umístěno přes 4500 lidí. V současné době je v regionu Rostova více než 20 tisíc ukrajinských uprchlíků, to je třikrát víc než před týdnem.
Je poskytována veškerá nezbytná pomoc – potravinová, lékařská, psychologická, informační. Nicméně, střediska dočasného pobytu jsou téměř plná, je nutné aktivně zapojit do umísťování utečenců jiné regiony – apeloval náměstek gubernátora na vedení federálního ministerstva.

Ministr Vladimír Pučkov stanovil úkol pro letectvo ministerstva pro mimořádné události vyčlenit další tři letadla, aby se rychleji řešil problém přemísťování lidí z regionu Rostova do jiných oblastí, protože Rostovská oblast je již přetížena.

Setkání se rovněž zabývalo otázkami o zjednodušení postupů pro získání postavení uprchlíka, identifikaci občanů Ukrajiny, kteří potřebují zajištění technických prostředků pro rehabilitaci, vytváření dalších pracovních skupin zabývajících se uprchlíky a možnosti jejich využití programu “Migrace krajanů.”

Ukrajinští uprchlíci v Rostovské oblasti obdrží 800 rublů na den  zdroj

Rozhodnutí o dávkách pro uprchlíky bylo přijato vládou a prezidentem Ruska.  Uvedl to místopředseda vlády Dmitrij Kozak.
Výše podpory – 800 rublů za den. Nicméně, budou ji dostávat pouze ti, kteří oficiálně požádali o udělení statusu uprchlíka nebo o dočasný azyl. Těchto osob zatím není mnoho
Podporu již dostávají ti, kteří mají příslušný status uprchlíků v Rostovské oblasti. Zatím orgány rozhodly poskytnout tyto dávky do 25. července. Další otázky budou řešeny na základě vývoje situace.
Mnoho uprchlíků přece jenom počítá s tím, že se vrátí domů, řekl Dmitrij Kozak.

Na ulicích donských měst, v nádvořích domů, v různých institucích se o tomto vedou diskuse. Na jedné straně lidé, kteří v průběhu války ztratili své zaměstnání, majetek, přístřeší a někdy i své  blízké, mají dostávat podpory od svého hostitelského státu nebo prostředky prostřednictvím OSN. Nicméně, paradoxem je, že tyto platby měsíčně na osobu budou představovat cca 24.000 rublů – téměř o tři tisíce více, než je průměrná mzda v regionu.  A mnoho lidí na Donu celý měsíc pracuje za mzdu výrazně nižší – dvakrát, nebo dokonce i třikrát.

překlad: PhDr. Vladimíra Grulichová