Ukrajinský president vyhlašuje konec zastavení palby a vzývá k „útoku, co osvobodí naši zemi“

1. 7. 2014 New World Older Opposision
Spolu s tím, jak propagandisté připravují svá tisková prohlášení ve stylu, „tohle je vina někoho jiného,“ tak ukrajinský president Porošenko vydal prohlášení provolávající zastavení palby za ukončené…

POROŠENKO ŘÍKÁ, ŽE UKRAJINA KONČÍ SE ZASTAVENÍM PALBY VE VÝCHODNÍCH REGIONECH
POROŠENKO SLIBUJE VYRAZIT PROTI REBELŮM ZA ‘OSVOBOZENÍ NAŠÍ ZEMĚ’
POROŠENKO OBVIŇUJE REBELY ZE SELHÁNÍ MÍROVÉHO PLÁNU NA UKRAJINĚ
POROŠENKO ŘÍKÁ, ŽE MILITANTI PORUŠILI ZASTAVENÍ PALBY VÍCE NEŽ 100 KRÁT
Dále sliboval „zaútočit a osvobodit“ zemi a obnovení „anti-teroristických“ operací, což znamená, že občanská válka je zpátky (i cosi jevícího se jako stanné právo), jelikož vysvětluje, že Ozbrojené síly, Národní garda, Služba ostrahy státních hranic a Bezpečnostní služba dostaly příslušné instrukce.

Projev ukrajinského presidenta Porošenka

Drazí krajané!
Ve dvacet dva hodin v pondělí 30. června vypršela platnost jednostranného zastavení palby.
Tento krok byl iniciován poprvé během plánu na mírové vyřešení této situace v Donbasu 20. června.
27. června jej Ukrajina prodloužila o další tři dny.
Po tři dny jsme demonstrovali Donbasu, Ukrajině i světu svou ochotu k mírovému řešení tohoto z vnějšku vyvolaného konfliktu.
Obyvatelům regionů Doněcka a Luganska jsme tak předváděli dobrou vůli ukrajinských úřadů.
Tvrdě pracující a mírumilovní lidé, jichž je v oblastech Doněcka a Luganska většina, si zaslouží naše sympatie, lásku a úctu. Ti spatřili upřímnou ochotu Kyjeva nepřehlížet jejich konkrétní názory a speciální zájmy. A ti si uvědomili, že jejich bezpečnost je pro nás nejvyšší prioritou.
To vyvolalo ještě více mezinárodní podpory. Bylo to během zastavení palby, kdy jsem podepsal Asociační dohodu a dalekosáhlou a hluboce založenou zónu volného obchodu s EU.
Avšak tato unikátní příležitost realizovat mírový plán nebyla realizována. A k tomu došlo kvůli zločinným akcím militantů. Ti veřejně vyhlásili svou neochotu tento mírový plán podpořit, jako celek i konkrétně zastavení palby. Navzdory tomuto plánu více než stokrát režim klidu zbraní porušili.
Politické vedení separatistů se předvedlo jak s neochotou, tak i s neschopností kontrolovat aktivity svých útvarů a teroristických gangů lupičů.
Anulování povolení, které Federální shromáždění dalo ruským vojskům, aby vstoupila na Ukrajinu, bylo sice pozitivní, ale pouze symbolické. My jsme s konkrétními kroky k de-eskalaci situace nečekali. A to včetně opatření k posílení kontroly hranice.
Přes to všechno ale zůstane mým cílem otevřenost světu. Měníme jen nástroje, jimiž jí dosahujeme.
Večer 30. června se sešla Národně bezpečnostní a obranná rada Ukrajiny. Po prodiskutování situace jsem se já jako nejvyšší velitel rozhodl v režimu jednostranného zastavení palby nepokračovat.
Ochrana územní celistvosti Ukrajiny i bezpečnosti a života civilistů vyžaduje nejen obranné, nýbrž i útočné operace proti teroristickým militantům.
Ozbrojené síly, Národní garda, Služba ostrahy státní hranice a Bezpečnostní služba už dostaly příslušné instrukce.

K dosažení cílů současné ochrany územní celistvosti už nebude platit omezené zastavení palby.

Zaútočíme a osvobodíme svoji zemi. Už žádné obnovování zastavení palby – to je naše odpověď teroristům, rebelům a lupičům. Všem těm, co si dělají legraci z civilistů. Kdo ochromují práci regionální ekonomiky. Kdo blokují platby mezd, penzí a stipendií. Kdo podminovávají a ničí železniční spoje. Kdo zbavují lidi možnosti vést normální mírový život.
Ozbrojené síly Ukrajiny, Národní garda a další jednotky by si nikdy nedovolily použít sílu proti mírumilovným lidem. Ti by nikdy neudeřili na obytné čtvrti.
Ukrajinští vojáci a gardisté budou riskovat své vlastní životy jen proto, aby neohrozili ženy, děti a starce. Životy všech těch, kdo žijí na území Donbasu, a netřímají v ruce ilegální zbraně.
Taková je už celé věky rytířská povaha Ukrajinské armády.
Je odpovědností naší – i každého, kdo podporuje život v míru – aby během vojenské a protiteroristické operace nerušil to, co jest od Boha dané.
To vyžaduje mimořádnou vyladěnost každičkého kroku těchto operací.
Apeluji na každičkého obyvatele regionů Doněck a Lugansk s prosbou, aby vzali s pochopením mé rozhodnutí. Staňte se prosím našimi spojenci, abychom přinesli Donbasu bezpečnost.
A to, i když nemůžete vzdorovat těm banditům a fyzické síle. Ale vaše síla vůle a odhodlání, vaše občanská neposlušnost vůči tzv. „lidovým republikám“, netolerance a opovržení k těm, kdo se dali na dráhu banditů, loupežníků a teroristů, ta přinese ten den, kdy budou vaše domovy a vaše ulice opět žít v míru.
Všem, kdo nastoupili cestu ozbrojeného odporů vůči zákonným úřadům, ale uvědomí si svou chybu a chtějí ji napravit, já jako president garantuji SHOVÍVAVOST spravedlnosti. První podmínkou pro to však je – dobrovolné složení svých zbraní.

Náš mírový plán jako strategie pro Ukrajinu a Donbas zůstává nadále platný. I s odzbrojením. I s decentralizací. I se svobodou používat ruský jazyk. A s obnovou bydlení státem. A spolu se všemi těmi programy EU vytvoříme nová pracovní místa. A už před zastavením palby jsme byli připraveni se k tomu v kterémkoliv okamžiku vrátit. Když vidíme, jak všechny strany souhlasí se základními body mírového plánu, tak co kdyby ti střelci propustili ta rukojmí. Tak co kdybychom na východní hranici rozsvítili červenou pro střelbu všech sabotérů a dodavatelů zbraní a souhlasili, že hranice bude monitorovat OSCE.
Drazí krajané!
Cesta k míru se ukázala být poněkud komplikovanější, než bychom si přáli. Nechci malovat realitu na růžovo. Bude tvrdá a těžká.
My bychom se více než kdy jindy měli sjednotit, abychom ochránili Ukrajinu. To vyžaduje oddanost a disciplínu ne jen na frontě, ale i v zázemí.
Nebylo však žádné války, aby po ní nakonec nepřišel mír.
Tak se stane i tentokrát.

Sláva Ukrajině!